Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Rahvusparlamentide poliitikud arutasid transpordi tulevikku

Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles konverentsi avades, et transport peab jääma Euroopa Liidu prioriteediks, sest see majanduskasvu mootor aitab tõsta ka Euroopa konkurentsivõimet.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulci sõnul on tulevikutranspordi märksõnad jagamine, ühendamine ja puhtus, mis tähendab süsinikku sisaldavate kütuste kasutamise olulist vähendamist.

Bulc tõi transpordi negatiivse aspektina välja, et iga päev kaotab Euroopa liikluses elu 70 inimest ja vigastada saab ligi 350 inimest, kelle rehabilitatsiooniks kulub üle 100 miljardi euro aastas. Infrastruktuuri parandamine aitab neid numbrid langetada, samuti vähendada mürataset ja õhusaastet, mis on kahjulik inimeste tervisele.

Konverentsi juhatanud majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul eelneb innovaatiliste transpordivahendite, olgu selleks täna tutvustatud vesinikrongid, täisautomaatikaga isesõitvad ookeanilaevad või Hyperloop One, kasutuselevõtule palju uurimistööd ja seaduste muutmine.

Euroopa Parlamendi transpordi-ja turismikomisjoni esimees Karima Delli möönis, et seadusandlikult vajavad Euroopa Liidu tasemel täna reguleerimist nii isesõitvate autodega kui droonidega seotud küsimused. Näiteks, kes vastutab siis kui juhtub õnnetus. Samas ei tohi tema sõnul uudsete lahenduste kõrval unarusse jätta olemasoleva taristu uuendamist.

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei tõi Euroopa ühendamise peamiste aspektidena välja turvalisuse tagamise, puuduvate ühenduste loomise, mis peab käima käsikäes heitgaaside vähendamise ja digitaliseerimisega.

Veel räägiti tänasel lennuühenduste paremast planeerimisest Euroopa siseselt. Lennuühenduste paremaks planeerimiseks on välja töötatud ühenduvusindeks, mis peaks  aitama kaasa poliitikate kujundamisel, investeeringute ja rahastamise optimeerimisel.

Hololei sõnul on lendamine muutunud odavamaks, turvalisemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Ta märkis, et Euroopa lennundusturg on olnud juba 25 aastat avatud ja lennureisijate arv kogu aeg kasvanud, jõudes tänavu miljardi inimeseni aastas.

Sester tõi võrdluseks, et ühendused muutuvad ajas järjest kiiremaks. Kui 300 aastat tagasi kulus Tallinnast Lissaboni sõiduks nädalaid, 30 aastat tagasi polnud see poliitilistel põhjustel üldse võimalik, täna võtab lend aega mõni tund, siis tulevikus võib-olla vaid mõni minut.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

 

 

 

 

 

 

Riigikogu eelinfo 25. septembrist – 1. oktoobrini

Esmaspäev, 25. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: kohtumine Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelamiga; ülevaade 29. septembril toimuvast digitaalvaldkonna tippkohtumisest Tallinnas, kutsutud peaminister Jüri Ratas; rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) ettevalmistus;

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); Riigikogu otsus Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine (506 OE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade Kultuuriministeeriumi II poolaasta tööplaanidest ning „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis Eesti mesindusorganisatsioonide ühispöördumine, kutsutud asjaomaste ettevõtete ja organisatsioonide esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: väljasõiduistung Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi: ministeeriumi õigusloome plaanide tutvustus, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; autoveoseaduse eelnõu (488 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; ülevaade LNG regionaalse terminali rajamise hetkeseisust, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine töövõimetoetuse seaduse § 40 p 4 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud magustatud joogi maksu seaduse eelnõu arutamine;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Hispaanias ja Kataloonias, kutsutud Eesti suursaadik Hispaanias Rasmus Lumi (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindajad; „Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel” ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE);

õiguskomisjonis kell 11.15: relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE); kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE), kutsutud algataja esindaja; töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE), kutsutud algataja esindaja ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade küberjulgeolekust, kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastasest strateegiast aastateks 2013 – 2020 ning Ernst&Youngi koostatud strateegia mõjuanalüüsist, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad (ruum L332); kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamisest, maandamisest ja sisekontrolli tugevdamisest, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Vabariigi Valitsuse liikmete laenudest;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: migratsiooni ja tööjõu liikumise uuringute ja ettepanekute tutvustamine, kutsutud Euroopa rändevõrgustiku (ERV) Eesti kontaktpunkti ja Välistööjõu Ümarlaua esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13: väljasõiduistung ühendministeeriumi hoonesse, kohtumine Rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Taliga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Avalike e-teenuste kasutatavus“ kordusarutelu, kutsutud Rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi, Statistikaameti peadirektor Mart Mägi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Teisipäev, 26. september

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (501 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine“ eelnõu (502 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks“ muutmine“ eelnõu (503 OE); koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (478 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE I), kutsutud Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333); ülevaade EV100 ettevalmistamise seisust, kutsutud EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho ning korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa, Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Tiit Riisalo ning riigisekretär Heiki Loot;

majanduskomisjonis kohtumine ASi Tallinna Sadam juhtkonnaga, kutsutud juhatuse esimees Valdo Kalm;

põhiseaduskomisjonis õiguskantsleri 13. septembri pöördumise korruptsiooni ohjeldamisest kohalikus omavalitsuses arutelu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; ülestõusmispühade teise püha riigipühaks muutmise ettepaneku arutelu jätkamine;

rahanduskomisjonis 2017. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE);

riigikaitsekomisjonis väljasõiduistung Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliinikusse, tsiviil-militaarkoostööst;

sotsiaalkomisjonis kollektiivne pöördumine „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega“, kutsutud pöördujate, Tubakavaba Eesti ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; ülevaade Sotsiaalministeeriumi ettevalmistustest ravimiseaduse muudatuste rakendamiseks 2020. aastal, kutsutud Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse;

väliskomisjonis kuulamised Eesti välismajanduspoliitikast: Eesti ekspordivõimalused Ida-Aasias, kutsutud ettevõtja Raul Allikivi (videokonverents); ülevaade Riigikogu välislähetustest, kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Peep Jahilo;

õiguskomisjonis alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude karistusmäärad ja mõjutusvahendid süüdimõistetule pärast karistuse kandmist, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse esindajad.

Sündmused

Kell 11 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Kasahstani suursaadiku Murat Nurtleoviga.

Kell 13.40 Riigikogu esimees Eiki Nestor peab tervituskõne Omavalitsuspäeva konverentsil. Osalevad aseesimees Enn Eesmaa ja Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk (Kalevi Spordihall).

Kolmapäev, 27. september

Kell 13 infotund

Kell 14 täiskogu istung

„Spordipoliitika põhialused aastani 2030“. 2016. aasta täitmise aruanne, ettekandja kultuuriminister Indrek Saar.

Teine lugemine 2 eelnõu: ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE).

Esimene lugemine 7 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE); rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE); relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE); halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE); haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE).

Sündmused

Kell 10 väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse korraldataval seminaril arengutest Korea poolsaarel (Kaitseuuringute Keskus).

Kell 12 riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liikmed Johannes Kert, Ants Laaneots, Marianne Mikko ja Oudekki Loone kohtuvad Ameerika Ühendriikide suursaatkonna juhtivdiplomaatidega.

Kell 15.30 riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liikmed Johannes Kert, Ants Laaneots ja Ain Lutsepp kohtuvad Valgevene diplomaatide delegatsiooniga.

Neljapäev, 28. september

Kell 10 täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamine“ arutelu, ettekandjad kodanikuaktivist, EMSL nõukogu esimees Martin Noorkõiv, siseminister Andres Anvelt ja põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants.

Kell 13 komisjonide istungid

rahanduskomisjonis: 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu;

riigikaitsekomisjonis: ülevaade Kaitseministeeriumis ettevalmistatavatest riigikaitsealastest seaduseelnõudest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE I); ülevaade riigikaitseõiguse revisjoni töörühma tegevuse hetkeseisust.

Sündmused

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Armeenia iseseisvuspäevale ja Armeenia-Eesti diplomaatilistele suhetele pühendatud kontserdil (EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus).

Reede, 29. september

Sündmused

Kell 9 Balti Assamblee presiidiumi, eelarvekomisjoni ja Balti Ministrite Nõukogu kohtumised (ruum L241).

Kell 9 – Euroopa Taastuvenergiaallikate Foorumi (EUFORES) ja keskkonnakomisjoni koostöös toimub 17. parlamentidevaheline konverents, mille teemaks on taastuvenergia ja energiatõhusus, ürituse kava (PDF, 160 kB); istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab XIII Rahvusvahelise Merenduskonverentsi (Tallink SPA & Conference Hotel).

Kell 11 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Saksa Bundestagi asepresidendi Johannes Singhammeriga (KUMU).

Kell 11.30 Riigikogu esimees ja ürituse patroon Eiki Nestor peab tervituskõne „Jugend debattiert International“ väitluskonkursil (KUMU).

Välislähetused

17. – 28. september
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on visiidil Singapuris ja Malaisias, kus kohtub Singapuri parlamendi asespiikri ja peaministriga, astub üles rahvusvahelisel tehnoloogiakonverentsil Slush Singapore ning on üks peaesinejaid e-valitsemise ja digitaalse ühiskonna teemasid käsitleval konverentsil Innovation Labs World.

21. – 29. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esinaine Liisa Oviir osaleb rahvusvahelise astronautika kongressi parlamendiliikmetele suunatud programmis Adelaide’is Austraalias.

29. september – 8. oktoober
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Peaassamblee 1. komitee istungitel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

1. – 2. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide EL asjade komisjonide poolaasta kohtumisel Vilniuses Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu Kataloonia toetusrühm saatis Hispaania peaministrile avalduse

Riigikogu Kataloonia toetusrühma esimees Artur Talvik saatis Hispaania peaminister Mariano Rajoy’le toetusrühma nimel avalduse. Avalduse koopia sai ka Kataloonia president Carles Puigdemont.

„Meid teevad ülimalt murelikuks viimaste päevade arengud Kataloonias. Jõu demonstreerimine poliitiliste küsimuste lahendamiseks ei ole demokraatiale kohane. Keegi ei vaja olukorra väljumist kontrolli alt. Massiline ametnike, demokraatlikult valitud rahvaesindajate, meedia ja kodanike survestamine ning “kohtulik karistamine” ei vii soovitud tulemusteni – sellega demonstreeritakse ainult Hispaania poliitikute võimetust või soovimatust kompromisside otsinguil,“ tõi välja Riigikogu Kataloonia toetusrühma esimees Artur Talvik.

Ta lisas, et demokraatia atribuudiks on dialoog. „Me ei mõista, miks Hispaania valitsus põikpäiselt sellest keeldub. Ähvardused, sanktsioonid ja kestev keeldumine dialoogist ei ole õigusriigile omane. Poliitiliste probleemide lahendamine on poliitikute, mitte politsei ja kohtunike ülesanne. Poliitiline dialoog, kokkulepped ja koostöö on ainsad võimalikud meetodid kaasaegses euroopalikus demokraatias.“

Talvik lisas avalduses, et kutsume Hispaania valitsust lõpuks ometi astuma samme dialoogi alustamiseks Kataloonia võimude ja rahvaga ning kujunenud olukorrale rahumeelse, vastastikusele austusele tugineva lahenduse leidmiseks.

Riigikogu Kataloonia toetusrühma avaldusele kirjutasid lisaks alla Andres Ammas, Krista Aru, Helmut Hallemaa ning Erki Savisaar.

Taustaks:

Kataloonia kohalikud võimud kavatsevad korraldada 1. oktoobril iseseisvusreferendumi, kuid Hispaania valitsus on sellise rahvahääletuse vastu. Kataloonia pealinnas Barcelonas seisis mõnisada protestijat öö otsa ülemkohtu hoone ees, protestides 15 iseseisvuslase vahistamise vastu. Vahistatuid süüdistatakse 1. oktoobri iseseisvusreferendumi ettevalmistamises. Barcelona kesklinnas kasvab meeleavaldajate hulk pidevalt ning mõnel pool on olnud ka vägivaldseid kokkupõrkeid. Hispaania valitsuse teatel on Kataloonia iseseisvusreferendum ebaseaduslik ning seetõttu on võimud asunud kurjategijaina vahistama referendumi korraldajaid.

 

Lisainformatsioon:

Artur Talvik
Riigikogu Kataloonia toetusrühma esimees
5021989
Artur.Talvik@riigikogu.ee

 

Kõrgetasemeline transpordiühenduste konverents toob Tallinnasse valdkonna tippjuhid

Riigikogu istungisaalis räägitakse täna lennuühenduste parandamisest, innovaatilistest lahendustest transpordis ja nende kasutusele võtuga seotud seadusemuudatuste vajadusest.

Konverentsi juhatava majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul muudab innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtt põhjalikult meie majandust ja transpordisektorit, mistõttu peame juba täna tegelema seaduste uuendamisega.

Sesteri sõnul nõuab vajalike muudatuste elluviimine poliitikakujundajate head tahet. Selle näiteks ja kinnituseks tõi ta välja, et Riigikogu võttis kevadel vastu ühistranspordi seaduse muudatused, millega anti Uberile roheline tuli tegutsemiseks Eestis.

Transpordiühenduste konverentsi avab reedel Riigikogu esimees Eiki Nestor. Esimeses paneelis arutavad Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc, Eesti majandus- ja taristuminister Kadri Simson ja Euroopa Parlamendi transpordi-ja turismikomisjoni esimees Karima Delli Euroopa transpordipoliitika ja Euroopa ühendamise teemadel. Arutelu modereerib Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei.  

Regional Jet nõukogu esimehe Jan Palmeri juhtimisel räägitakse teises paneelis paremast lennuühendusest ja ühenduste paremast planeerimisest Euroopa siseselt. Parimat praktikat jagavad Euroopa Parlamendi liikmed ja Euroopa Komisjoni esindajad. Veel tuleb konverentsil juttu innovatsioonist transpordisektoris, millest on kõnelema kutsutud Rolls-Royce’i, Alstom’i ja Hyperloop One esindajad.

Konverents on avalik ja otseülekannet sellest saab jälgida parleu2017.ee veebilehelt, kust leiab ka konverentsi programmi. Foto- ja/või videomaterjal tehakse esimesel võimalusel kättesaadavaks parleu2017.ee veebilehel ja Riigikogu Flickri kontol ning YouTube’is. Konverentsil osalejate mõtteid jagame Facebookis ja Riigikogu Twitteri kontol.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

 

 

Vastupanuvõitluse päeva puhul heiskavad Pika Hermanni torni lipu 21. Kooli õpilased

Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul on oluline Eesti riigi järjepidevust rõhutavaid sündmusi meeles pidada ja nende tähistamisse ka noori kaasata. „Vabadussõjas haarasid teie eakaaslased relvad, et luua meie iseseisvat riiki. Õige pea läheb vastutus meie riigi tuleviku hoidmise ja selle eest, et sinimustvalge lipp ikka Pika Hermanni torni tõuseks, teie õlgadele,“ lausus Nestor.

Täna heiskavad riigilipu Tallinna 21. Kooli liputoimkonna liikmed Hugo Jõks, Karl Rudolf Kunnas, Karl-Mathhias Madis, Peeter Johan Taukar, Taavi Christopher Tuisk, Kristjan Pekk, Bert Palts ja Joosep Rannu.

Pärast hommikust lipuheiskamise tseremooniat kohtuvad liputoimkonna liikmed ja trummarid Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga ning tutvuvad Toompea lossiga.

Tallinna 21. Kooli liputoimkond on 1997. aastast tegutsev õpilasorganisatsioon, mis esitab, valvab ja kaitseb kooli lippu ja vajadusel riigilippu lähtudes Eesti lipu seadusest. Liputoimkond koosneb vabatahtlikest 10.–12. klassi noormeestest.

Vastupanuvõitluse ja Otto Tiefi valitsuse päeva peetakse Riigikogu otsusel riikliku tähtpäevana 11. aastat.

1940. aasta suvel, mil Nõukogude väed okupeerisid Eesti territooriumi, sai Raua tänava koolist ehk nüüdsest Tallinna 21. Koolist Eesti armee sidepataljoni ajutine kodu. Just seal pidasid Eesti vabariigi sõdurid maha oma ainsa lahingu Teises maailmasõjas.

Vastupanu osutas Eesti rahvas taas neli aastat hiljem, kui taganevate Saksa okupatsioonivägede ja pealetungiva punaarmee Tallinna jõudmise eel lehvis 1944. aasta septembris Pika Hermanni tornis sinimustvalge lipp.

Fotod sündmusest. NB! Pildid laekuvad viivitusega.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Hanno Pevkur: Aärmuslus hävitab demokraatiat

“Vaadates viimase aja sotside ja EKRE meeleheitlikku soovi üksteisele äärmuslikult vastanduda, meenutan, et ei sotsidel, ega EKREl pole võimalust öelda, et kumbki neist Riigikogu saali ei kõlba. Seda, kes siia saali sobib või mitte, saab öelda vaid rahvas,” ütles Pevkur.

Pevkur meenutas viimaste kuude arvamusküsitlusi, mis näitavad, et nii EKREl kui sotsidel on sarnane rahva toetus ja mõlemad erakonnad on täiesti demokraatlikult Riigikokku valitud. “Teil on õigus üksteist vihata, aga see ei tähenda, et teil oleks eristumise nimel õigust kalduda äärmustesse,” lausus Pevkur. “Äärmuslus mistahes vormis teeb riigi kurjaks ja ebademokraatlikuks.”

Reformierakonna esimehe hinnangul on igal ühel meist põhiseadusjärgne kohustus austada arvamuste paljusust ning aktsepteerida erinevusi. Seni, kuni see ei ole kellelegi ohtlik või ei lähe vastuollu seadusega.
“Kellelgi ei ole õigust hukka mõista kedagi selle eest, et ta on paks või peenike, pikk või lühike, heleda või tumeda nahaga, abielus või mitte. Meil kõigil on õigus oma arvamusele ja tunnetele. Muuhulgas ka tunnetele teiste inimeste vastu,” ütles Pevkur lootusrikkalt.

“Me ei taha oma riigis hirmu ja meeleheidet. Me tahame rahu ja kindlust, väärikat ja hirmudeta elu. Me tahame, et Eestis elaksid õnnelikud inimesed,” sõnas Pevkur.

Pevkur rõhutas, et meil on vaja tarkust ning kainet mõistust, mitte sildistada ja solvata, vaid austada ja aktsepteerida üksteist sõltumata soost, rassist või nahavärvist, jäädes kindlaks meie põhiseaduse mõttele ja selles kirjeldatud väärtustele. “Reformierakond kaitseb demokraatiat igal juhul iga päev ja alati, kompromissideta,” võttis Pevkur kokku erakonna mõtted demokraatiast.

Video Hanno Pevkuri kõnest on vaadatav SIIN

Lisainfo:

Hanno Pevkur
Reformierakonna fraktsiooni esimees
hanno.pevur@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 22. – 24. septembrini

Sündmused

Kell 7.25 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Tallinna 21. Kooli liputoimkonda, mille liikmed heiskavad vastupanuvõitluse päeva puhul Pika Hermanni torni riigilipu.

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Euroopa Liidu eesistumise parlamentidevahelise majanduskomisjonide esimeeste konverentsi Euroopa transpordiühenduste teemal (Riigikogu konverentsisaal).

Konverentsi juhatab majanduskomisjoni esimees Sven Sester.

Delegatsiooni kuuluvad veel Riigikogu liikmed Toomas Kivimägi ja Erki Savisaar.

Konverents on avalik ja otseülekannet sellest saab jälgida Riigikogu veebilehelt ja parleu2017.ee veebilehelt, kust leiab ka konverentsi programmi. Foto- ja/või videomaterjal tehakse esimesel võimalusel kättesaadavaks parleu2017.ee veebilehel ja Riigikogu Flickri kontol ning YouTube’is. Konverentsil osalejate mõtteid jagame sotsiaalmeedia vahendusel Riigikogu Facebookis ja Twitteri kontol.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eero Epneri raamatu „Konrad Mägi“ esitlusel (KUMU).

Välislähetused

17. – 28. september
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on visiidil Singapuris ja Malaisias, kus kohtub Singapuri parlamendi asespiikri ja peaministriga, astub üles rahvusvahelisel tehnoloogiakonverentsil Slush Singapore ning on üks peaesinejaid e-valitsemise ja digitaalse ühiskonna teemasid käsitleval konverentsil Innovation Labs World.

21. – 22. september
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Krista Aru osaleb BA haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni istungil Liepājas Lätis.

21. – 23. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

21. – 29. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esinaine Liisa Oviir osaleb rahvusvahelise astronautika kongressi parlamendiliikmetele suunatud programmis Adelaide’is Austraalias.

23. – 24. september
Riigikogu Tiibeti toetusrühma aseesimees Artur Talvik ja liige Andres Herkel osalevad Balti riikide parlamentide saadikute kohtumisel dalai-laamaga Riias Lätis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Kivimägi tutvustas Tšehhi aseministrile Eesti lähenemist sõidujagamisteenusele

Kivimägi tutvustas Bärtlile Eesti kokkuleppevedude regulatsiooni. „See on suurepärane lahendus, kui hinnata seda, et sellega on leppinud ja rahul nii klassikalise taksoteenuse kui ka kokkuleppevedude teenuse pakkujad,“ sõnas Kivimägi.

Tšehhis on samuti üleval küsimus, kas ja kuidas jagamissõiduteenus seaduses lahendada. Praegu seal veel seaduseni jõutud pole, vaid maadeldakse jätkuvalt streikide ning klassikaliste taksovedajate ja Uberi juhtide vaheliste kokkupõrgetega. Kivimägi julgustas ka tšehhe jagamisteenust seadusandlikult reguleerima, märkides, et kui teenus on juba turule tulnud ja see on kasutajale mugav, pole seda mõistlik keelata. Ühtlasi soovitas Kivimägi mõlemat teenusepakkujat võrdselt kohelda ja samas valdkondi mitte üle reguleerida, vaid liberaliseerida.

Riigikogu võttis juunis vastu ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (188 SE), mis kokkuleppevedude osutamist reguleerib. Seadus jõustub novembris.

Aseminister Bärtlit saatsid Tšehhi suursaadik Eestis Gabriela Tománková ja saatkonna 1. sekretär Alena Teznerová.

Riigikogus olid arutusel demokraatiaga seotud aspektid

Lauristini sõnul on väga oluline ja igavene küsimus väärtuste kohta poliitikas. Ta esitas retoorilise küsimuse. „Miks me siis täna arutame siin erakorralise küsimusena küsimust liberaalsete demokraatlike väärtuste olulisusest Eesti poliitikas?  „Kindlasti mitte sellepärast, et meie sõnum siit saalist läheks, et Eestis liberaalne demokraatia on tõsises ohus, et Eesti demokraatia kuidagimoodi kõigub, et Eesti hakkab minema seda teed, mida Euroopa Liidu liikmesriikide seas peetakse vastuolus olevaks ka Euroopa Liidu põhilepetega,“ ütles Lauristin. Ta selgitas, et Euroopa Liidu põhilepped näevad ette just nimelt seda, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid järgivad liberaalse demokraatia väärtusi, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid järgivad põhilisi inimõigusi ja nii igapäevapoliitilised praktikad kui ka seadused, mida vastu võetakse, nendele väärtustele vastavad. Lauristin lisas, et liberaalse demokraatia saatust ja olukorda arutab kogu Euroopa. „Kogu meie senine poliitika joon, kogu meie poliitika edu, kogu Eesti edu on põhinenud sellel, et meil on see n-ö keskmine demokraatlik konsensus olnud kindel, nii nagu ka Euroopa edu,“ ütles Lauristin.

 „Aga lõppkokkuvõttes on ikkagi mingisugune niisugune tasakaal, ta tekib juba sellest väga suure hulga erinevuste üksteist tasandavast jõust. Meil võib tegelikult üks ajalehe artikkel, üks poliitiline kõne, mingisugune üks hüsteeriline karjatus, mingisugune üks kaasus – kui seda hakatakse ära kasutama mitte kogu riigi, mitte ühise arengu huvides, mitte demokraatia huvides, vaid mingi lühiajalise punkti huvides –, tekitada tegelikult palju rohkem segadust kui suures riigis või Euroopas tervikuna,“ ütles Lauristin.

Printsi kõne läbivaks märksõnadeks olid hirm ja kartus. Ta põhjendas: „Põhjus, miks ma täna siin olen, on väga lihtne: mulle tundub, et ma ei ole ainuke, kes kardab. Mulle tundub, et terve Eesti kardab. Keda kardad, Eesti? Kas sa kardad Venemaad? Kas sa kardad Euroopat? Kas sa kardad pagulasi? Kas sa kardad neid, kes pagulasi kardavad? Kas sa kardad liiga suurt meteoriiti, mis ühel päeval tühjusesse ilmub ja ilma ühegi loogilise seletuseta just meie poole suuna võtab? Kardad sa, et me rahvusena kaome? Kardad sa, et rahvususe sildi alla poevad ka need, kes pöörduvad teiste rahvuste vastu? Kardad sa, Eesti, et meid on liiga vähe? Seda oled sa ju alati kartnud. Kardad sa meie keele hääbumist? Kardad sa meie ajaloo, kultuuri, tuleviku, lootuste unistuste purunemist või kardad sa, Eesti, et pööraste muutuste trummel, mis keerleb üha hüpnootilisemal moel, raputab paigast meie vähesegi kindlustunde? Kardad sa vaesust? Kardad sa viha? Kardad sa ebavõrdsust? Sest mina kardan seda kõike.“ Printsi sõnul ei ole inimeste õigustatud hirmude häälteks konverteerimine lahendus, vaid see on küüniline poliittehnoloogia ehk teisisõnu argus. „Ma usun, et paljud teist tegelevad probleemide õhutamise asemel nende lahendamisega. Soovin teile selleks palju jõudu! Aga ärge unustage siis meid, kes me kardame! Ärge unustage meile selgitamast, meiega rääkimast,“ ütles Prints.

Jürgenstein arutles demokraatia sisu üle filosoofilises võtmes. Ta selgitas, et püüab oma ettekandes käsitleda rahvuslust, selle vaimset rikkust ja teatud ohte, mis rahvuslust vaesemaks muudavad. „Kõigepealt mainiksin, et olla rahvuslane on kindlasti austusväärne ja tõsiselt võetav maailmavaateline otsus. Küllap iga eestlane, kes peab oluliseks ning armastab oma keelt ja kultuuri, kannab endaga kaasas suuremal või väiksemal määral rahvuslust. Samas mulle tundub, et oleme jõudnud olukorda, kus end rahvuslaseks pidav inimene peab end täpsustavate sõnadega kaitsma,“ ütles Jürgenstein.

Ta märkis, et viimastel kuudel on meie ajalehtede veergudel toimunud huvitavad debatid natsismi, kommunismi, liberaalsuse, konservatiivsuse, parempoolsuse, vasakpoolsuse teemal. „Olen nende debattide raamistikus tajunud, et on üsna raske mitmete ühiskonnas oluliste ideede nagu võrdsuse, rahvusluse, õigluse või vabaduse puhul leida toetust mõõdukal keskteel asuvatele seisukohtadele. Mulle endale näib, et üheks võimaluseks rahulikult ja mõtestatult keskteed säilitada on ikka ja jälle meeles pidada iseenda maailmavaatega kaasnenud liialdusi,“ ütles Jürgenstein. Tema hinnangul tuleb paljudes küsimustes oma seisukohti muuta ja revideerida. „Teadmised täienevad, me saame teha oma maailma paremaks, õppida vigadest jne. Sellist dünaamilisust ja muutuvust eeldav vaade rahvuslusele sisaldab vältimatult avatust ja dialoogi. Märgin siin lisaks, et avatuse haavatavuseks on ikka olnud asjaolu, et sellest lähtuvad inimesed püüavad inimlikult lahendada probleeme, mis enamasti ei pole nende enda tekitatud. Olgu siis tegemist vähemuste kaitse, õiglasema ühiskonna või võrdsemate võimalustega. Sageli nõuavad need teemad kannatust ja püsivust, kus kõik peavad midagi ohverdama, aga nende probleemidega tegelemine näitab sageli ka maailma solidaarset, rõõmsat ja arenemisvõimelist poolt,“ ütles Jürgenstein.

Läbirääkimistel võtsid sõna Mart Nutt, Andres Herkel, Hanno Pevkur, Martin Helme, Barbi Pilvre, Peeter Ernits, Mart Helme, Jüri Adams, Oudekki Loone, Jaak Madison, Külliki Kübarsepp, Igor Gräzin, Jaanus Marrandi ja Henn Põlluaas, kes kõik tõid esile demokraatiaga seotud erinevad aspektid ja seisukohad.

Istung lõppes kell 13.43.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Nestori ja energeetikavolinik Šefčoviči kohtumisel oli juttu elektrituru toimimisest

Nestor rääkis uutest võimalustest energeetikasektoris ja tutvustas rohelise energia kasutamist Eestis. Eesti ja meie lähiriigid on oma elektriturud liberaliseerinud, kuid paljud liikmesriigid pole veel selleni jõudnud. Nestori sõnul töötab Eesti eesistumise ajal selle nimel, et saavutada elektrituru disaini osas liikmesriikide vahel konsensus.

Volinik kiitis Eesti eesistumist ning sõnas, et energeetika vallas on tehtud väga head tööd. Tema sõnul on komisjonil kõrged ootused, et Eesti saavutab puhta energia paketi kõikide põhifailide osas üldise lähenemise.

Energeetikavolinikuga kohtusid ka Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut ja majanduskomisjoni esimees Sven Sester ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Kalle Palling.

Volinik andis kohtumisel ülevaate Euroopa Komisjoni eelnõudest taastuvenergia kasutamise edendamise, energiatõhususe suurendamise, elektrituru disaini ja energialiidu juhtimise kohta. Tema sõnul on Eesti keskkonnasäästlik, kuid väljakutseks on süsinikdioksiidi vähendamine transpordisektoris.

Vitsuti sõnul oleme Eestis uhked selle üle, et meil on piisavalt puhast õhku, kuid selle säilimiseks tuleb seda ka hoida ja transpordisektoril tuleb kohaneda uute keskkonnasõbralike reeglitega.

Palling tõi välja olulise mõtteviisi muutuse, et autot ei ole vaja igaühel omada, vaid seda saab rentida siis kui autot on vaja. Statistika järgi kasutatakse autot keskmiselt ainult üks tund päevas. Pallingu sõnul on jagamismajandus kasvav trend, mis aitab saavutada ka eesmärke CO2 heitmete vähendamiseks.

Sester pakkus aruteluks ühe meetmena, et liikmesriigid võiksid rohkem tähelepanu pöörata energiasäästlikumate transpordivahendite kasutusele võtmisel ostjatele soodustuste tegemist. Selleks võib olla näiteks liikumine ühistranspordirajal, väiksemad registreerimistasud või võimalikud maksuelemendid.

Nii Vitsut, Sester kui Palling rõhutasid, et Baltikumi elektrivõrgu lahtiühendamine Venemaast ja ühendamine Põhjamaade või teiste Euroopa elektrivõrkudega on julgeolekuküsimus ja selles osas valitseb Eestis poliitiline konsensus.

Kohtumiste fotod.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee