Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Mihkelson: Eestil on Lõuna-Koreaga koostööpotentsiaali kaubavahetuses ja kübervallas

Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on Eesti ja kõigi lääneliitlaste huvides, et Korea poolsaar saaks tuumavabaks. „Ainus vastvõetav viis selleni jõudmiseks on diplomaatilised läbirääkimised,“ ütles Mihkelson. Ta avaldas lootust, et Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioone rakendatakse kõigi poolt täielikult ja läbirääkimisi on võimalik pidada.

Mihkelsoni sõnul on Eesti ja Lõuna-Korea kahepoolsetes suhetes seni kasutamata võimalused kaubavahetuse märgatavaks elavdamiseks. “Eesti peaks senisest palju aktiivsemalt püüdlema Lõuna-Korea turule ning kasutama selleks Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahel kehtivat vabakaubanduslepingut,” ütles Mihkelson ja lisas, et huvi Lõuna-Korea poolelt on olemas.

Mihkeslon avaldas heameelt, et kaitsealane koostöö Eesti ja Lõuna-Korea vahel on tõusnud eriti viimasel paaril aastal täiesti uuele tasemele. Sõlmitud on ühiste kavatsuste leping liikursuurtükkide (“Kõu”) hankeks ning kiirelt edeneb küberkaitsealane koostöö.

Mihkelson ütles kohtumise lõpul, et Eesti ja Korea Vabariik võiksid kahepoolsete suhete tihendamise nimel mõelda tõsiselt diplomaatiliste esinduste rajamisele teineteise pealinna. “Eestil oleks eeskätt majandussuhete edendamisele keskenduvast esindusest üksnes võita,” ütles Mihkelson.

Komisjoni aseesimehe Keit Pentus-Rosimannuse sõnul tuleks edasi arendada koostööd küberkaitse valdkonnas, sest sõltumata riigi geograafilisest asukohast on see valdkond väga tähtis.

Korea Vabariigi Rahvusassamblee väliskomisjoni esimees kinnitas oma riigi valitsuse huvi nii kaubavahetuse elavdamise vastu kui ka koostöö vastu küberkaitse ja e-valitsemise vallas.  

Kohtumisel osalesid veel komisjoni liikmed Barbi Pilvre ja Henn Põlluaas.

Kohtumise fotod.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 20. – 26. novembrini

Esmaspäev, 20. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise digipoliitika ignorantsuse kohta internetivabaduse suhtes (nr 383), teadus- ja arendustegevuse kulutuste kohta (nr 385) ning korruptsiooni kohta kohalikes omavalitsustes ja mujal (nr 387), riigihalduse minister Jaak Aab vastab Ida-Virumaa programmi (nr 378), ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ülikiire interneti maaelanikeni viimise (nr 388) ning keskkonnaminister Siim Kiisler jahiturismi ja jahilindude küttimise kohta Eestis (nr 392).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu Kohtla-Järve linnavolikogu majanduskomisjoni pöördumise teemal, kutsutud Kohtla-Järve linnavolikogu majanduskomisjoni, Rahandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: nädala töökava kinnitamine;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ülemaailmse Postiliidu 26. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (535 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE), maakondliku ühistranspordi korraldamisest 2018. aastal, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE); Riigikohtule arvamuse andmine põhiseaduspärasuse kohta õigusabi seaduse § 37 lõike 1 osas, milles see ei võimalda saada riigi õigusabi kaebusega Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumiseks isikul, kes ei ole Eesti kodanik või Eestis elamisloa alusel viibiv isik; korruptsiooni ohjeldamisest kohalikes omavalitsustes;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (500 OE); 2017. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (510 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi, informatsioon Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel ning Kaitseväe valmisolek nendel jätkata;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE); perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE); Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE);

väliskomisjonis – väliskomisjoni kuulamised Eesti välismajanduspoliitikast: ülevaade Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tegevusest, kutsutud EASi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu (511 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Perekonnaseisuametnike Kutseliidu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo tegevusest, kutsutud Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Indrek Sirp;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade korruptsioonivastase seaduse rakendamisest Tartu linnavalitsuses ja selle hallatavates asutustes, kutsutud Tartu linnavalitsuse esindajad;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13: rahvastiku töörühma koosolek; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: erakorraline esimehe ja aseesimehe valimine;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: tutvumine riigi eelarveinfosüsteemiga.

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtuvad Ameerika Ühendriikide Kongressi ametnike delegatsiooniga.

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eestis visiidil viibivate NATO juurde akrediteeritud Taani, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi suursaadikuga.

Teisipäev, 21. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE); püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE).

Esimene lugemine – 13 eelnõu: maaparandusseaduse eelnõu (524 SE); ühistranspordiseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE); 11 Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõu (538 OE, 539 OE, 540 OE, 541 OE, 542 OE, 543 OE, 544 OE, 545 OE, 546 OE, 547 OE, 548 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohta käiva Riigikohtu lahendi tutvustamine, erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud Haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – väärtusliku põllumajandusmaa kaitse, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; veeseadusest tulenevad sõnniku laotamise nõuded, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad (ruum L332);

rahanduskomisjonis – sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE); Eesti ja Jaapani vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise eelnõu; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (525 SE);

riigikaitsekomisjonis – reservis olevate isikute vabastamine Kaitseväe õppekogunemistest; NATO sõjalise juhtimisstruktuuri reformist, kutsutud NATO ekspertgrupi liige kindralmajor reservis Neeme Väli;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE); tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 15: ülevaade 24. novembril Brüsselis toimuvast idapartnerluse tippkohtumisest, ülevaade 29. – 30. novembril Abidjanis Côte d’Ivoire’is (Elevandiluurannikul) toimuvast Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu 5. tippkohtumisest, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

õiguskomisjonis – kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, ASi Lindorff Eesti, Krediidihaldusettevõtete Liidu, Julianus Inkasso, Krediidihaldusettevõtete Liidu, Eesti Pangaliidu ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Põlva Kooli 9. klasside õpilastega.

Kell 18 – Eesti-Hiina parlamendirühm kohtub Hiina suursaadiku Qu Zhega.

Kolmapäev, 22. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE); 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (510 SE).

Teine lugemine – 6 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (500 OE); kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (513 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE); perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE); Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE); osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aastal Kigalis tehtud muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (528 SE).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: väljasõiduistung Riigikontrolli, ülevaade Riigikontrolli tööplaanist, Riigikontrolli arvamusest Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa reservide haldamise praktikast, Riigikontrolli arvamusest fiskaalpoliitika teemal.

Neljapäev, 23. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 4 eelnõu: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE); turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 13: spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE), erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – ülevaade Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaitsekoostööst, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 12: Eesti Väikekaupmeeste Liidu märgukirja „Maapoodide kaitseks koguti 31 000 allkirja“ arutelu, kutsutud Väikekaupmeeste Liidu ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 13: Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise otsuse eelnõu algatamine; väliskomisjoni Kagu-Eesti visiidi ettevalmistamine: piiriäärsete elanike piiriületusest, piiriülesest koostööst, kutsutud Välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab arutelu „Mitteaktiivsed noored – kas meie ühiskonna uus väljakutse?“.

Kell 11 – õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütleb avasõnad Justiitsministeeriumi korraldataval kriminaalpoliitika seminaril; toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Leedu suursaadiku Giedrius Apuokasega.

Kell 21 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Soome suursaadiku Kirsti Narineniga.

Reede, 24. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: ülevaade 30. novembrist kuni 1. detsembrini toimuvast konkurentsivõime nõukogu istungist, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; ülevaade 5. detsembril toimuvast transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungist, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab lõimumise häkatonil osalejaid (Erinevate Tubade Klubi, Telliskivi 60a).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne Tallinna Teeninduskooli kodanikupäeva üritusel (Tallinna Teeninduskool, Majaka 2).

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Jõulujazzi pidulikul avamisel (Vaba Lava, Telliskivi 60a).

Välislähetused

20. – 22. november
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb ettekannetega Euroopa Parlamendi arengukomisjoni ja välisasjade komisjoni ühisistungitel rahvusparlamentidega Brüsselis Belgias.

21. – 22. november
Õiguskomisjoni liige Liisa Oviir osaleb ettekandega Euroopa Parlamendi parlamentidevahelise naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni istungil „The Istanbul Convention: combating violence against women at national and EU level“ Brüsselis Belgias.

21. – 23. november
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad V Põhjamõõtme parlamentaarsel foorumil Brüsselis Belgias.

21. – 24. november
Riigikogu liige Barbi Pilvre osaleb poliitilise kommunikatsiooni konverentsil „Political Communication in Times of Crisis: New Challenges, Trends & Possibilities“ Zürichis Šveitsis.

22. – 24. november
Riigikogu liige Arto Aas esineb sõnavõtuga Ukraina parlamendi korraldataval küberkaitseteemalisl arutelul „TAIEX High-Level Workshop on Cyber-Security“ Kiievis Ukrainas.

23. – 24. november
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb ENPA büroo kohtumisel ja alalise komitee istungil Kopenhaagenis Taanis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Ammas: milliseid riigi huve teenib valitsuse otsus toetada erasadamat?

 

Vabaerakonna fraktsioon saatis majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile kirja, milles soovib teada Mõntu Sadam OÜ-le eraldatud 400 000 euro kohta. Põhjendus 2018. aasta riigieelarve seletuskirjas selle summa kohta puudub. Küll aga on rahaeraldise saanud sadama omanik Mihkel Undrest Keskerakonna Saaremaa piirkonna juht.

„Selle rahaeraldusega seonduvalt on Vabaerakonna fraktsioonil rida küsimusi, millele valdkonna ministrilt vastuseid ootame. Meie hinnangul on tegemist tõsise huvide konfliktiga, kuna raha saanud erasadama omanik on Keskerakonna Saaremaa piirkonna juht,“ tõi välja Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas.

Ammas lisas, et 2018. aasta riigieelarve seaduse seletuskirja kahel leheküljel, 156-157, seisab, et on otsustatud eraldada Mõntu Sadam OÜle Mõntu sadama süvendamiseks 400 000 eurot toetust. Murelikuks teeb Ammase aga see, et seda küllaltki suurt toetust eraettevõttele tema valduses oleva sadama ehitustöödeks ei ole eelarve seletuskirjas kuidagi põhjendatud.

Vabaerakonna fraktsioon soovib sellega seonduvalt minister Kadri Simsonilt teada, milliseid riigi huve teenib valitsuse otsus toetada erasadamat riigieelarvest nii suures summas, kuidas on see toetus kooskõlas riiklike infrastruktuuri arengukavadega ning millises dokumendis on sätestatud riigi soov selliseid erasadamaid toetada ja millistel eesmärkidel.

Ammas toob välja, et kui selline ettevõtete toetamise praktika on tavapärane, oleks vajalik teada, millistele erasadamatele veel ja mis põhjendusel on valitsus otse riigieelarvest ehitustöödeks toetusi maksnud ning kuidas saavad teised erasadamad samaväärset toetust otse riigieelarvest.

Lõpetuseks palub fraktsioon ministril hinnata väidet, kas tegemist võib olla poliitilise korruptsiooniga ehk avaliku raha pakkumisega vastutasuks poliitilisele tööle piirkonnas ning kes konkreetselt tegi selle ettepaneku riigieelarvesse ja millise põhjendusega.

Vabaerakonna fraktsioonile teadaolevalt on tegu Saaremaa eraettevõttega, mille omanik Mihkel Undrest on enne kohalikke valimisi astunud Keskerakonda (Äriregistri andmetel 23.05.2017) ning on Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimees.

Lisainfo:

Andres Ammas
Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees
505 6318
andres.ammas@riigikogu.ee

 

Maria Murakas
Vabaerakonna kommunikatsiooninõunik
5219572, 631 6544
Maria.Murakas@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 17. – 19. novembrini

Reede, 17. november

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: ülevaade 20. novembril toimuvast üldasjade nõukogu istungist ning artikkel 50 arutelu, kutsutud Eesti eriesindaja ELi juures Matti Maasikas; teemalehe arutelu: Euroopa kodanikualgatus, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu tänukirja Eesti Loomakaitse Seltsilt seoses sellega, et kõige loomasõbralikuma teo tiitli pälvis tänavu Riigikogu.

Kell 15.30 – väliskomisjon kohtub Korea Rahvusassamblee väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb 21. Pimedate Ööde filmifestivali avamisel (Nordea Kontserdimaja, Estonia pst 9).

Välislähetused

5. – 18. november
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Laoses, Bangladeshis, Myanmaris ja Bhutanis.

14. – 17. november
Riigikogu liige Taavi Rõivas osaleb loovate ettevõtjate võistluse „Creative Business Cup Global Finals 2017“ žürii töös Kopenhaagenis Taanis.

16. – 17. november
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi Alalise Komitee töös Mariehamnis Soomes.

16. – 17. november
Riigikogu liige Marko Pomerants osaleb Euroopa Nõukogu puhta õhu teemalisel konverentsil „Clean Air Forum“ Pariisis Prantsusmaal.

17. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross esineb Leedu Kaitseliidu (Lietuvos Sauliu Sajunga) konverentsil Vilniuses Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu juhatus muutis alatiste komisjonide koosseisu

Riigikogu juhatus registreeris Karin Tammemägi Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmeks ja kinnitas tema asumise riigikaitsekomisjoni liikme kohale. Riigikogu juhatus kinnitas Kerstin-Oudekki Loone lahkumise riigikaitsekomisjoni liikme kohalt ja asumise väliskomisjoni liikme kohale, Peeter Ernitsa lahkumise põhiseaduskomisjoni liikme kohalt ja asumise keskkonnakomisjoni liikme kohale, Mihhail Korbi lahkumise väliskomisjoni liikme kohalt ja asumise põhiseaduskomisjoni liikme kohale, Igor Kravtšenko lahkumise keskkonnakomisjoni liikme kohalt ja asumise sotsiaalkomisjoni liikme kohale, Dmitri Dmitrijevi lahkumise sotsiaalkomisjoni liikme kohalt ja asumise rahanduskomisjoni liikme kohale, Olga Ivanova lahkumise riigikaitsekomisjoni liikme kohalt ja asumise õiguskomisjoni liikme kohale ja Toomas Pauri lahkumise õiguskomisjoni liikme kohalt ja asumise riigikaitsekomisjoni liikme kohale. Samuti kinnitati Martin Repinski asumine Euroopa Liidu asjade komisjoni liikme kohale.

 

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Olümpiavõitjate toetus tõuseb, toetust hakkavad saama ka paraolümpiavõitjad

 

Riigikogu liige ning aktiivse rahvasportlase Helmut Hallemaa sõnul oli olümpiavõitja riiklik toetus varasemalt ligikaudu poolteisekordse Eesti keskmise kuupalga suurune. Tänaseks on toetuse määr langenud aga Eesti keskmisest kuutöötasust tunduvalt madalamale. Eelnõu sisuks on olümpiavõitjate riikliku toetuse koefitsiendi sidumine Statistikaameti andmetel arvestatud eelneva aasta keskmise palgaga. 

„Väikesele eesti rahvale on olulised kõik sangarid, kes teevad meid suuremaks. Sarnast sotsiaalset garantiid väärivad kõik olümpiamedalistid, olenemata sellest, kas sportlane on meie riiki edukalt esindanud harilikel olümpiamängudel või paraolümpiamängudel,” ütles Helmut Hallemaa. Tema sõnul on olümpiavõitja riikliku toetuse eesmärgiks sotsiaalse lisatagatise loomine nendele inimestele, kes on toonud kõrge sportliku saavutusega Eestile tuntust ning ühiskonnale palju positiivseid emotsioone.

Hetkel on Eestis olümpiavõitja riikliku toetuse tingimustele vastavaid inimesi 14, kellest käesoleval hetkel saab toetust kümme. Tänavuse aasta riigieelarves on riikliku sporditoetuse summa 80 000 eurot ning kuumäär 650 eurot. Uue seaduse jõustumisel tõuseb olümpiavõitja riikliku toetuse kuumäär 1500 euro tasemele ja toetuse saajaid on 2018. aastal kümme. Seega on olümpiavõitjate riikliku toetuse maksmiseks vaja riigieelarves planeerida olemasolevale 80 000 eurole lisaks 98 000 eurot. 

Eelnõuga laieneb toetus ka paraolümpiavõitjatele, kellele seni riiklikku toetust makstud ei ole. Eelnõu järgi tuleb 2018. aastal paraolümpiavõitjate toetuse suuruseks 740 eurot ning toetuse saajaid 3 inimest, seega kokku 27 000 eurot. Riigieelarveline kogukulu olümpiavõitjate riikliku toetuse maksmiseks on 2018. aastal 125 000 eurot. Järgnevate aastate riigieelarve kulu toetustele sõltub keskmise töötasu muutumisest ja toetuse saajate arvust.

Seadus on kavandatud jõustuma 1.jaanuaril 2018. aastal.

Osalemine pärgade asetamise tseremoonial

Kell 16:00 Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb  Kaitseväe kalmistul toimuval Kaitseväe 99. aastapäevale pühendatud pärgade asetamise tseremoonial ning asetab langenute mälestamiseks Riigikogu pärja.  

Pildid tseremooniast.

Riigikaitseõpetuse loeng

Kell 14:30, ruum L262. Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso peab  Saku Gümnaasiumi  gümnasistidele riigikaitsealase loengu.

Riigikogu sidus olümpiavõitjate toetuse keskmise palgaga

Riigikogu liikmete Jüri Jaansoni, Hanno Pevkuri, Kalle Pallingu, Meelis Mälbergi, Lauri Luige, Andres Ammase, Monika Haukanõmme, Deniss Boroditši, Yoko Alenderi, Laine Randjärve, Heidy Purga, Arto Aasa, Kalle Laaneti, Remo Holsmeri, Aivar Sõerdi ja Valdo Randpere algatatud spordiseaduse muutmise seadusega (426 SE) kehtestatakse  olümpiavõitjate riikliku toetuse valem, mis arvestab elukalliduse muutumisega ajas.

Reformierakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Jüri Jaanson ütles, et olümpiavõit on haruldus, mida me oleme Eesti peaaegu 100-aastase ajaloo jooksul vaid 26 korral kogeda saanud. „Võib vaielda ning väidelda toetuse suuruse, piisavuse ja tingimuste üle, aga hinnatõusu ja elukalliduse indeksiga peavad need kaasas käima. See on väärikuse küsimus,“ ütles Jaanson.

Läbirääkimistel võtsid veel sõna ja esitasid fraktsioonide nimel seisukohad Toomas Jürgenstein ja Helmut Hallemaa.

Alates spordiseaduse vastuvõtmisest on olümpiavõitja toetuse määr püsinud algsega samal tasemel. Toetuse kehtima hakkamisel oli olümpiavõitja riiklik toetus ligikaudu poolteist korda suurem Eesti keskmisest kuupalgast. Tänaseks on toetuse määr langenud Eesti keskmisest kuutöötasust tunduvalt madalamale.

Teise lugemise läbis üks eelnõu

Riigikogus läbis teise lugemise valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE), mis loob Eestis alaealiste õigusrikkujate kohtlemiseks uue süsteemi. Alaealistele määratava maksimaalse aresti pikkust vähendatakse 30. päevalt kümnele. Alaealiste komisjonide rolli hakkavad täitma menetlejad. Eelnõu eesmärk on vähendada alaealiste korduvaid õigusrikkumisi.

Kriminaalmenetluses luuakse võimalus paigutada vahistatud alaealine vangla asemel kinnisesse lasteasutusse. Aresti asemel soodustab eelnõu teiste, alaealistele sobivamate ja mõjusamate mõjutusvahendite kasutamist. Väiksemate rikkumiste puhul saab eelnõu järgi jätta väärteomenetluse alustamata, kui alaealine heastab tekitatud kahju. Ühtlasi loob eelnõu võimaluse kasutada alaealiste mõjutusvahendeid vajadusel ka 18–21-aastaste puhul, kui isik sarnaneb arengutasemelt pigem alaealise kui täiskasvanuga.

Üks eelnõu läbis esimese lugemise

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE) läbis esimese lugemise. Eelnõu näeb ette võimaluse rakendada õpilaste suhtes täiendavaid mõjutusmeetmeid, et tagada turvaline ja õppimist soodustav koolikeskkond. Kooli personalile soovitakse anda õigus võtta hoiule esemed ja ained, mis on koolis keelatud või millega võib seada ohtu enda või teiste turvalisuse või mis on kohandatud vara rikkumiseks või hävitamiseks. Samuti võib eelnõu järgi kooli esindaja viia läbi turvakontrolli vaatlemise ja kompimise teel ning õpilase esemete läbivaatuse.

Läbirääkimistel võtsid fraktsioonide nimel sõna ja esitasid seisukohad Märt Sults, Tarmo Kruusimäe, Krista Aru ja Maris Lauri.

Istungi stenogramm 

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Eva Vahur
631 6592, 53300619
eva.vahur@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Kohtumine Rumeenia Välisministeeriumi direktoriga

Kell 14:00 kohtub riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Rumeenia Välisministeeriumi poliitikadirektori hr Stefan Tinkaga.