Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Muutuv ühiskond esitab väljakutse senistele abieluideaalidele, selgub Journal of Futures Studies ilmunud artiklist „The Future of Marriage“, kus käsitletakse abielu kui ühiskondliku institutsiooni arenguvõimalusi USAs aastani 2036.

Abielu tulevikukäsitluse töötasid välja California Kunstikolledži magistriprogrammi tudengid rakendades erinevaid arenguseire metoodikaid.

Kaasaegset abielu mõjutavad suundumused
Seksuaalsete normide muutumine on mõjutanud abieluideaale. Abiellu astumise vanus on seoses karjääri- ja haridusvalikute, majandusliku seisundi ning vabaabielude populaarsuse kasvuga tõusuteel. Piire on nihutanud ka transsooliste inimeste aktsepteerimine ja samast soost inimeste abielude seadustamine.

Kokkuvõtvalt näitavad artiklis toodud üldised suundumused, et järest vähem tuginetakse traditsioonilisele abielule kui ainuvõimalusele laste saamisel ja kasvatamisel. Levimas on ka teised mudelid, näiteks vabaabielus kasvatatud lapsed, samasooliste paaride kasvatatud lapsed, hooldusõigusega üksikvanemad, kärgpered ja ühine lastekasvatamine.

Tuleviku abielu alternatiivsed stsenaariumid
Võttes arvesse erinevaid suundumusi (sh majanduslike, tehnoloogilisi ja sotsiaalseid trende) töötati välja neli võimaliku abielu tuleviku stsenaariumi, milledes mängib olulist rolli muutuv vajadus inimkontakti järgi ja inimeste olemasolev võlakoormus (vt joonist).

Joonis: Tuleviku abielu neli stsenaariumit

Joonis: Tuleviku abielu neli stsenaariumit
allikas Journal of Futures Studies

1. „Everybody In” – otsese inimsuhtluse eelistamine ja inimeste küllalti kõrge võlakoormus toob kaasa hoolikalt kaalutud abielude arvu kasvu, kuna lahutused on kallid ja keerukad. Eluea pikenemine ja ülerahvastatus on tekitanud eluasemepuuduse, mistõttu on suurenenud kodude arv, kus elavad koos mitu põlvkonda.

2. „Ghost Town“ – virtuaalsesuhtluse või robotiga suhtluse eelistamine ja suur võlakoormus toob kaasa virtuaalsete suhete kasvu. Nappide töökohtade korral peavad partnerid elama seal, kus nad töötavad, mistõttu paljud paarid elavad eraldi.

3. „Robo First Lady“ – virtuaalse suhtluse või robotiga suhtluse eelistamine ja väike võlakoormus viib tulevikku, kus inimeste ja humanoidrobotite abielu normaliseerub. Tehnoloogia võimaldab laste saamist kasutades DNA-d, olenemata vanemate soost.

4. „Nanny State of Mind” – inimsuhtluse eelistamine ja väike võlakoormus viib tuleviku, mida iseloomustab tehnoloogia, mida kasutatakse kaaslaste valimiseks ja truudusetute partnerite jälitamiseks. Kogukondlik elu muutub tavapäraseks ning truudusetus on kõigi aegade kõrgeim, kuna noored täiskasvanud jagavad kõike (mh partnereid).

Sünteesides erinevad stsenaariumeid abielu tulevikust loodi 4-minutiline lühifilm, mis käsitleb partnerluse, elukorralduse, pühendumuse, lapsevanemaks olemise ja armastuse teemasid aastal 2036.


 

Kirjutatud ajakirjas „Journal of Futures Studies“ ilmunud artikli „The Future of Marriage“ põhjal.

Kadri Mats, Arenguseire Keskuse projektijuht

Tagasiside