Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

16. aprillil toimus Arenguseire Keskuses teemaõhtu "Sooline varade lõhe Eestis", kus tegi ettekande Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi kaasatud professor Tairi Rõõm ning poliitikakujundaja vaatest kommenteeris teemat endine tervise- ja tööminister ning praegune Riigikogu liige Riina Sikkut.

Teemaõhtul tutvustatud uuringust selgus, et Eesti meestel on vara keskmiselt 45 protsenti rohkem kui naistel. See näitaja on võrdluses teiste riikidega küllalt suur, näiteks on see võrreldav Saksamaaga, kuid Itaalias ja Prantsusmaal on see märksa väiksem. Siiski pole Eestis soopõhised erinevused laiapõhjalised, vaid lõhe on meeste kasuks just kõige jõukamate inimeste hulgas, kus varade ebavõrdsus on suurim.

Suurema osa varast moodustab kinnisvara ja väiksema finantsvara. Erinev on see, kuidas mehed ja naised finantsvara koguvad. Meestel on rohkem riskantsemaid finantsvarasid nagu aktsiaid ja võlakirju ning III samba pensionifonde. Naised eelistavad hoida oma sääste pangahoiusel. See selgitab osaliselt seda, miks mehed on Eestis jõukamad, sest riskantsemad finantsvarad annavad üldjuhul suuremat pikaajalist tulu.

Varade lõhe on selgitatav nii sissetulekute ja haridustaseme erinevustega kui ka tööstaažiga. Lisaks selgitab tähelepanuväärset erinevust ka see, et meestel on suurem ettevõtlusvara, sest mehed tegutsevad ettevõtjatena rohkem kui naised.

Erinevused ilmnesid ka paarisuhtes olevate ja üksikult elavate meeste ja naiste vahel. Abielus paaride seas on meestel keskmiselt 89% enam vara kui naistel, kooselus paaridel 61%. Siiski on lõhe varades väiksem kui lõhe sissetulekutes, mis näitab, et osaliselt jaotatakse peresiseselt varasid ümber.

Tutvustatud uuring on osa pikemaajalisest uurimisprojektist „Income, wealth and gender: study and practical web tool for understanding gender pay and pension gaps in Estonia − the country with biggest gender pay gap in EU — InWeGe“. Projektis osalevad soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei ning Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased.

Tagasiside