Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Täna toimub Tallinnas tööturu-muutustele keskenduv konverents „Muutuv töö ja muutuv tööturg. Otsustuskohad poliitikakujundusesˮ, kus otsitakse tööturul tärkavaid trende Eestis ja maailmas ning arutatakse nende tähenduse üle.

Arenguseire Keskuse tellitud uuringute põhjal räägivad Kaire Holts (Hertfordshire’i ülikool) ja Ave Lauren (Euroopa rändevõrgustik) virtuaaltööst ja töörändest ning Märt Masso (Praxis) ja Janno Järve (CentAr) analüüsivad riikide võimalusi tagada tööturu muutumise taustal oma elanikele sotsiaalkaitse. Tööõiguse professor Merle Erikson (Tartu Ülikool) teeb ülevaate töötegija õiguslikust staatusest Eesti tööõiguses ja toob näiteid teiste riikide arengutest.

Paolo Falco (OECD) käsitleb oma ettekandes tehnoloogia arengu ja globaliseerumise mõju tööturule. Jens Riis Andersen (McKinsey) esitleb McKinsey uuringut „Shaping the future of work in Europe’s digital frontrunnersˮ, mis uurib töökohtade arvu ja kvaliteeti digitaliseerumise erinevate stsenaariumide korral Eestis.

Ettekannetele järgnevas paneeldiskussioonis arutavad Johanna Vallistu (Arenguseire Keskus), Thea Treier (Sotsiaalministeerium), Kristjan Vanaselja (GoWorkaBit) ja Kalle Palling (Riigikogu) millele peaks tähelepanu pöörama, et tööturu kiire arengu taustal oleksid rahul nii töötajad, ettevõtjad kui riik.

Konverentsi kava ja esinejate tutvustustega saab tutvuda aadressil: https://www.riigikogu.ee/tuleviku-konverents-tooturu-arengustsenaariumid-ja-otsustukohad-poliitikakujunduses 

 

Tagasiside