Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Arenguseire Keskus korraldas 9. aprillil veebiseminari, kus oli tähelepanu all mobiilpositsioneerimise andmete kasutusvõimalused ja sellega seotud õiguslikud küsimused.

Hiljuti avaldatud uudis sellest, kuidas Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni ülesandel asutakse elektroonilise side andmeid kasutama inimeste liikumise jälgimiseks leviva pandeemia olukorras, tekitas ühiskonnas ühelt poolt elevust ja tunnustust, aga teisalt ka ärevust ja kõhklusi.

Ettekanded:

Seminaril selgitasid Tartu Ülikooli inimgeograafia vanemteadur ja mobiilsusuuringute labori juhataja Siiri Silm ning inimgeograafia vanemteadur Anto Aasa mobiilpositsioneerimise andmete kasutamise võimalusi ja tõid näiteid, kuidas seda on siiani tehtud, mis on tulevikuvõimalused, kuidas on teistes riikides positsioneerimisandmeid praeguses kriisiolukorras kasutatud ning mis on sellest kasu olnud. 

Mirjam Rannula Justiitsministeeriumist kõneles positsioneerimis-andmete kasutamisega seotud õigusruumist – mis reeglid positsioneerimisandmete kasutamisele kehtivad, kuidas on õigusruum aja jooksul muutunud ning mida võib oodata tulevikus.

Tagasiside