Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Üks riik, mida tugeva arenguseire näitena sageli esile tõstetakse, on Singapur. Arenguseire sai Singapuris alguse juba 1980. aastatel ning nüüdseks on peamine arenguseire üksus Singapuris Centre for Strategic Futures, mille juhtimisel koostatakse iga viie aasta järel Singapuri arengustsenaariumid järgmiseks 20 aastaks.

Arenguseire Keskuses toimunud teemaõhtul rääkis Centre for Strategic Futures´i endine juht Aaron Maniam, et stsenaariumid on väga oluline sisend strateegiate loomisel ja need juhivad tähelepanu riigi fookusteemadele. Tema sõnul intervjueeritakse stsenaariumide loomiseks kõiki olulisemaid poliitikakujundajaid ja arvamusliidreid ning tähtis ei ole mitte see, mida need inimesed arvavad tuleviku kohta, vaid millised teemad on need, millele üldse ei mõelda.

Aaron Maniami arvates on Singapuris arenguseire nii edukas just seepärast, et peaaegu iga valitsusasutus ja organisatsioon on omaks võtnud stsenaariummõtlemise. Lisaks osalevad ametnikud Centre for Strategic Futures´i tegemistes ja õpivad seeläbi oma igapäevatöös arenguseiret kasutama. See aitab märgata lisaks ilmselgetele trendidele ka tärkavaid trende ja olla valmis eripäraste riskide tekkimisel.

Maniam tõi välja 1990. aastatel tehtud stsenaariumid, mille loomise käigus avastati, et ebavõrdsusele ja sotsiaalvaldkonna teemadele pööratakse Singapuris vähem tähelepanu kui näiteks majandusele. Selle tulemusel loodi stsenaariumid põhirõhuga sotsiaalteemadele ning see aitas pikaajalisi riske maandada.

Aaron Maniam jagab videointervjuus oma mõtteid arenguseire rollist poliitikakujunduses (video on inglise keeles):

Tagasiside