Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Uurimisprojektid

Arenguseire Keskus viib läbi uurimisprojekte erinevatel teemadel, mille eesmärk on ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimine ning uute trendide ja arengusuundade avastamine.

Kõigi uurimisprojektide puhul kaardistatakse praegune olukord, süstematiseeritakse olemasolevate uuringute tulemused ning vajadusel viiakse läbi lisauuringuid. Uuringusuundade lõppeesmärk on esitada alternatiivseid stsenaariume arengutest, mis võivad uuritavas teemavaldkonnas toimuda. 

Arenguseire Keskuse uurimissunnad

Valminud tööd

  • Kui soovite meid kutsuda rääkima uurimisprojektide tulemustest või teil on ettepanekuid uute uurimisteemade osas, võtke meiega ühendust aadressil arenguseire@riigikogu.ee

Stsenaariumide läbimängimise töötoad

Arenguseire Keskus pakub strateegiate ja teiste pikaajaliste plaanide töökindluse testimist erinevate stsenaariumide realiseerumise korral. Stsenaariumide läbimängimine aitab varakult mõelda alternatiivsete poliitikavalikute või otsuste peale kõrvutades erinevaid tulevikuolukordi. 

Stsenaariumide läbimängimise töötoa sihtgrupiks on kõik organisatsioonid, kes teevad oma valdkonna arendamiseks pikaajalisi plaane, nt strateegialoome eest vastutavad riigiasutused, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, ettevõtted, Riigikogu probleemkomisjonid jne.

  • Kui teil on huvi stsenaariumide läbimängimise vastu, et oma strateegiat proovile panna, võtke meiega ühendust: arenguseire@riigikogu.ee

Seminarid ja konverentsid

Laiema avalikkuse kaasamiseks arenguseiresse korraldab Arenguseire Keskus erinevaid seminare ja konverentse.

  • Kui te soovite saada infot Arenguseire Keskuse seminaride ja konverentside kohta, kirjutage meile aadressil arenguseire@riigikogu.ee

Teemaõhtud

Arenguseire Keskus viib läbi teemaõhtuid, mille eesmärk on pakkuda osalejatele süsteemset faktilist ülevaadet aktuaalsetel teemadel ning võimalikest probleemidest ja otsustuskohtadest poliitikakujundamises. Teemaõhtuid korraldame koostöös valdkonna ekspertidega.

  • Kui te soovite saada infot Arenguseire Keskuses toimuvate teemaõhtute kohta, kirjutage meile aadressil arenguseire@riigikogu.ee

Trendiülevaade “Pikksilm”

Trendiülevaade “Pikksilm” võtab kokku olulised tulevikuarengud maailmas ja analüüsib, mida need Eesti jaoks tähendavad. Artiklite autoriteks on Eesti tunnustatud eksperdid.

“Pikksilmas” ilmunud artiklitega saab tutvuda SIIN

Uudiskiri

Arenguseire Keskuse uudiskiri ilmub kord kuus. Selles kajastame aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saab uudiskirjast lugeda meie ürituste ja tegemiste kohta.

  • Uudiskirja saajatega saab liituda ning ilmunud uudiskirjadega saab tutvuda SIIN

Rahvusvaheline koostöö

Arenguseire Keskus osaleb aktiivselt rahvusvahelises koostöös. See on oluline, et olla kursis kasutatavate meetodite ning värskeima teadmisega, samuti uurida teatud küsimusi ühiselt koos rahvusvaheliste mõttekodadega. 

Teeme koostööd järgmiste rahvusvaheliste osapooltega:

OECD arenguseire võrgustik (Government Foresight Community, GFC)
OECD analüüsimeeskonnad
Euroopa Parlamendi Teabeteenistus (European Parliament Research Service, EPRS)
Euroopa Komisjoni strateegiline mõttekoda (European Political Strategy Centre, EPSC)
Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskus (Joint Research Centre, JRC)
Soome parlamendi tulevikukomitee
Sõltumatu mõttekoda SITRA
Soome majandusanalüüsi instituut ETLA
Digitaalseid arenguid analüüsivate mõttekodade koostööprojekt Digital Squads
Rahvusvaheline võrgustik Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
Hertfordshire’i Ülikool
Turu Ülikool

 

Üles

Viimati muudetud: 02.09.2019

Tagasiside