Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Tootlikkuse uurimisprojekti peamine eesmärk on hinnata lisaväärtuse kasvu perspektiive. Keskne uurimisküsimus on, millised on tulevikus võimalikud tootlikkuse kasvu allikad, mis tooks kaasa ettevõtete konkurentsivõime positiivse nihke järgmise 10–15 aasta horisondis.

Tootlikkuse arengustsenaariumide koostamisel on vajalik mõista nii agregeeritud kui ka ettevõtete tasandi tootlikkust mõjutavaid tegureid, nende teoreetilisi lähtekohti ning nendega seonduvat probleemistikku Eestis ja mujal maailmas. Töö eesmärk on käsitleda tegurite võimalikke arenguid olemasolevate trendide jätkumisest avaramalt, identifitseerides olulisi määramatusi, mis võivad kaasa tuua pöördeid senistesse trendidesse.

Stsenaariumide tulemusena on võimalik süstematiseerida tootlikkust toetava poliitika alternatiivid ja arutleda nende võimaliku tulemuslikkuse üle varem väljatöötatud stsenaariumide raamistikus.

Valminud materjalid

Üles

Viimati muudetud: 21.01.2019

Tagasiside