Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Üldinfo

I believe that freedom, democracy, liberal economic policy and being part of Europe are the best for Estonia. This is the policy I pursue and support.

Estonian Reform Party Faction
Economic Affairs Committee
Electoral district: Kesklinn, Lasnamäe and Pirita districts of Tallinn

CV
Siim Kallas

SIIM KALLAS

Harju County and Rapla County electoral district 

2 October 1948, Tallinn
Married, son and daughter, four grandchildren 

Education: Jakob Westholm Gymnasium (former Tallinn Secondary School No. 22) 1967 (gold medal); University of Tartu, finance and credit (equivalent to Master’s degree) 1972 (cum laude); post-graduate studies 1972–1975

Career: Ministry of Finance, official 1975–1979; Head of Central Board of Savings Funds 1979–1986; newspaper Rahva Hääl, Deputy Editor-in-Chief 1986–1989; Chairman, Estonian Trade Union Confederation 1989–1991; Governor of Eesti Pank 1991–1995; Minister of Foreign Affairs 1995–1996; Minister of Finance 1999–2002; Prime Minister 2002–2003; Vice President of the European Commission 2004–2014; Viimsi Rural Municipality Mayor 2017–2019

Party affiliation: Estonian Reform Party 1994– 

Membership in representative bodies: XII Supreme Soviet and Congress of People's Deputies of the Soviet Union 1989–1991; 8th–10th Riigikogu (Chairman of faction 1995, 1996–1999, 2003–2004), 14th Riigikogu (Vice-President 2019–2021, Chairman of the European Union Affairs Committee 2021– ); Viimsi Rural Municipality Council 2019–, also elected in 1996, 1999 and 2017

Awards: Order of the National Coat of Arms, 2nd class 2003; Order of the National Coat of Arms, 1st class, 2015;
National Order of the Legion of Honour of France 2001, Grand Officer; Order of Merit of the Federal Republic of Germany.

Other activities: 2010 founded Kristi and Siim Kallas Foundation for interpreting the history of Estonia through theatrical art at the Estonian National Culture Foundation;
host of radio quiz show Mnemoturniir 1976–1989; Visiting Professor at the University of Tartu; books Turumajandus ehk kodanike riik. Artikleid ja kõnesid aastatest 1988–2003 (Market Economy or The Citizens’ State. Articles and Speeches 1988–2003) 2003; Piiridest suurem Eesti. Kõned ja artiklid 2003–2004 (Estonia Extending Beyond Its Borders. Speeches and Articles 2003–2004) 2004; Kallas. Esseed, mõtted ja päevakaja 2004–2015 (Kallas. Essays, Ideas, and Current Affairs 2004–2015) 2016; Vabaduse ja kurjuse vahel. Euroopa Liidu lugu (Between Freedom and Evil. The Story of the European Union) 2018, Eduard Alver. Tema aeg ja inimesed (Eduard Alver. His Time
and Contemporaries) 2021, etc

Hobbies: reading, theatre, classical music and jazz, cycling, hiking.

1.01.2022

Comments

  • Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest
  • Aitäh, härra aseesimees! Härra Riigikohtu esimees! Mul on põhjust isikliku mulje alusel esitada selline küsimus. Kas on nii, et inimesed, kellel on väga palju raha, võivad algatada mis tahes jaburaid kohtuasju, mis tihti ei lõpe mitte millegagi, aga rakendavad kohtu väga kõvasti tööle? Kuidas tehaks
  • Read more

All comments

Votings

All votes
The attendance check information only shows who were present or absent at the moment of attendance check and not during the whole day of the sitting.
19.07.2022 / 10:49
In favourIn favour
Final vote Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus
19.07.2022 / 10:48
In favourIn favour
Final vote Korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus
19.07.2022 / 10:47
In favourIn favour
Final vote Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus
19.07.2022 / 10:46
In favourIn favour
Final vote Karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitseseaduse muutmise seadus
19.07.2022 / 10:44
In favourIn favour
Final vote Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seadus
19.07.2022 / 10:40
In favourIn favour
Final vote Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks)
19.07.2022 / 10:38
In favourIn favour
Final vote Küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
Feedback