The page you are trying to view is located in the full version of the website. Would you like to view full version?

Forward

Riigikogu

Üldinfo

I am a simple person with extensive life experience. I have already put my 15 years of experience acquired in Asia into practice in Estonia, and I will continue to do so also in the future. It is important to me that good and comfortable life would be ensured to everyone in rural areas, and that farmers would be decently paid for their work.


State Budget Control Select Committee, Environment Committee
Electoral district: Harjumaa and Raplamaa

CV
Kaido Höövelson

KAIDO HÖÖVELSON 

Harju County and Rapla County Electoral District

5 November 1984 Ebavere, Lääne-Viru County
Married, one son 

Education: Kunda Coeducational Gymnasium, 2000–2002; Audentes Sports Gymnasium 2003. 

Career: Japan Sumo Association, professional sumo wrestler (under the name Baruto) 2004–2014; Office Kitano 2014–2018; J-Trading Co., Ltd 2016–2018. 

Party affiliation: Estonian Centre Party 2018– 

Membership in representative bodies: 14th Riigikogu. 

Awards: Order of the White Star, 3rd Class 2012.
Order of Merit of the Estonian Olympic Committee 2011; Barclay de Tolly Friends Club Honour and Pride of Estonia Medal 2018. 

Other activities: Enterprise Estonia, Member of the Supervisory Board 2018–2019; Estonian Sumo Association, Vice President; Rescue Association, patron; sports club Eesti Karud, coach 2014–.
Ōzeki sumo wrestler title in Japan 2010–2012.
Subject of the documentary movie Baruto – tõlkes kaduma läinud (Baruto – Lost in Translation), written and directed by Artur Talvik 2009 and book Baruto. Rääkimata lood (Baruto. Untold Stories), authors Einar Ellermaa, Inge Pitsner 2019. 

Hobbies: fishing, literature, history, animal and plant agriculture.

01.01.2020

Comments

  • Hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE) esimene lugemine
  • Aitäh! Austatud minister! Jääb arusaamatuks, mis ajaperioodiks see 2021. aasta tase fikseeritakse või kas igal aastal vaadatakse ikkagi riigieelarve kõnelustel see uuesti üle või fikseeritakse. See jääb arusaamatuks. Teiseks, kui Rahandusministeeriumis selle seaduseelnõu arutelu oli, kui palju te si
  • Read more

All comments

Votings

All votes
The attendance check information only shows who were present or absent at the moment of attendance check and not during the whole day of the sitting.
08.12.2021 / 19:48
In favourIn favour
Final vote Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis"
08.12.2021 / 19:44
In favourIn favour
Final vote Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel"
08.12.2021 / 19:36
In favourIn favour
Final vote Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa juhitud sõjalisel operatsioonil sihtüksuses Takuba Malis ja Nigeris (endise nimetusega Prantsusmaa sõjaline operatsioon Barkhane Malis)"
08.12.2021 / 19:28
In favourIn favour
Final vote Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias"
08.12.2021 / 19:19
In favourIn favour
Final vote Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis"
08.12.2021 / 19:03
In favourIn favour
Final vote Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus"
08.12.2021 / 18:58
In favourIn favour
Final vote Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Irini"

Up

Feedback