Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Vabaerakonna esinduskogu asus seisukohale, et Eestis ei ole täielikult tagatud passiivne valimisõigus ehk õigus esitada valimistel kandidaatide nimekirju.

„Eesti põhiseadus esitab valimiste kohta nõude, et need peavad olema vabad (§60 ja §156). Meie arvates peab vabadus tähendama ka kandidaatide nimekirjade esitamise vabadust. Riigikogu valimistel on see Eestis tõsiselt piiratud,“ öeldakse Vabaerakonna põhiseadustoimkonna poolt koostatud ja esinduskogul heaks kiidetud soovituses Riigikogu fraktsioonile.

Vabaerakonna juhatuse ja Riigikogu liikme Jüri Adamsi sõnul on selle olukorra lahendamiseks kaks võimalust. Esimene lahendus on vähendada otsustavalt erakonna registreerimiseks vajalikku liikmete arvu (praegu 500 inimest). Teine võimalus on avada nimekirjade esitamise õigus ka muudele mittetulundusühingutele.

„Kandidaatide nimekirjade esitamise õigus on antud vaid registreeritud erakondadele ning erakondade moodustamine on tehtud ebamõistlikult raskeks,“ ütles Adams.

Samuti peab Vabaerakond õigeks lubada valimisliitude moodustamist nõnda, et kaks või rohkem erakonda saaksid esitada ühise nimekirja.

Seadus võib ja peab sätestama mõistlikud tingimused, mis võimaldaks teostada passiivset valimisõigust (s.t. esitada Riigikogu valimistel kandidaatide nimekirju), aga hoiaks ära ka nende õiguste liiga kergekäelist või kuritarvitamist. Valimisvõitlus peab toimuma kandidaatide nimekirjade ja valimisplatvormide vahel, mitte aga sel teel, et võimalikke konkurente välistatakse sihilike piirangutega.

Vabaerakond registreeriti 2014. aasta septembris ning 2015. aasta märtsis jõudis ta valimistel Riigikokku. Sellele eelnes pikaajaline töö liikmete värbamiseks, kandidaatide leidmiseks ja kautsjoni maksmiseks. „Tahame järgmistele uutele tulijatele anda rohkem hingamisruumi, kui meil endil oli,“ võttis esinduskogu seisukoha kokku Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

Erakond kavatseb teha passiivset valimisõigust silmas pidades Riigikogus muudatusettepanekuid või algatada eelnõu. Varem on Vabaerakond algatanud Riigikogus avatud valimisnimekirjade eelnõu ning nn. peibutuspartide grillimise, mis tähendab, et kui Riigikogu liige kandideerib kohalikel valimistel ning osutub valituks, siis tuleb ta Riigikogu mandaadist loobuda.

Lisainfo

Jüri Adams, 5127309

Jyri.adams@riigikogu.ee

Tagasiside