Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esines täna tervitussõnavõtuga rahvusvahelisel konverentsil „Riigi keskvalitsus ja kohalik omavalitsus – oodatud stabiilsus või kardetud reformid?“. Konverents toimub Tallinna Ülikooli Euroopa saalis ja on pühendatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse vastuvõtmise 20. aastapäevale.

„Ma olen veendunud, et kohalike omavalitsuste roll ja võimalused Eesti elu korraldamisel peavad oluliselt tõusma. Selleks tuleb leida lahendus omavalitsuste tulubaasi tugevdamise küsimusele, analüüsida linnade-valdade õigusi ja kohustusi ning samal ajal jõuda selgusele ka omavalitsusreformi võimalikus sisus,“ rõhutas Jüri Ratas.

„Muudatuste vajalikkus on täna ilmselge. Oluline on aga silmas pidada mitte ainult tänaseid ja homseid arenguid, vaid ka Eesti tulevikku aastakümnete pärast“, lisas Ratas.

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seadust on kahekümne aasta jooksul muudetud juba üle 70 korra. Täna kehtiv kohalike maksude süsteem ja omavalitsuste reaalsed võimalused ei ole vastavuses Eesti Vabariigi Põhiseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse iseseisvuse põhimõttega. Vaadates lisaks 16. märtsi 2010 Riigikohtu lahendit kohalike omavalitsuste ülesannete ja rahastamise küsimuses, on minu hinnangul viimane aeg alustada uue seaduse koostamist,“ tõi Ratas välja.

„Me vajame selget uut kohaliku omavalitsuse tegevuse seadust, aga selle eelduseks omakorda on selgetel majanduslikel ja sotsiaalsetel arvestustel põhinev poliitiline kokkulepe. Kõigi meie ekspertide seisukohad ja nägemused ei pruugi ega peagi 100% ühtima, aga eesmärk on tegelikult ühine – muuta kogu Eesti meie inimestele parimaks võimalikuks elukohaks, meie külalistele aga paigaks, kuhu nad kindlasti tahavad ikka ja alati tagasi tulla,“ lõpetas Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

Tagasiside