Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu võttis täna vastu seaduseelnõu, mille eesmärgiks on mitteresidentide majandustegevuse soodustamine.

„Kehtiva seadusandluse kohaselt on Eesti mitteresidentidel raskusi Eestis äriühingu nimel pangakonto avamisega, mis on aga kehtiva õiguse kohaselt osaühingu tavamenetluses asutamise eelduseks,“ ütles Riigikogu majanduskomisjoni liige Erki Savisaar. „Seaduse muudatuse kohaselt on osaühingu asutamisel võimalik kasutada ükskõik millises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud pangas või makseasutuses asuvat kontot. Kehtiva õiguse kohaselt võib kasutada vaid Eestis asutatud pangas olevat arvelduskontot.“

Savisaare sõnul on konto vajalik selleks, et osaühingu asutamisel tuleb sinna kanda osakapitali rahaline sissemakse.

„Seaduse muudatus ei oma mõju aktsiaseltsi asutamisele, mille asutamisel on jätkuvalt vaja avada ka väärtpaberikonto Eesti pangas,“ selgitas Savisaar. „Muudatusega kaasneb võimalus teha ka osa- või aktsiakapitali suurendamiseks sissemakseid äriühingu eelmainitud pankades ja makseasutustes asuvale kontole.“

Samuti näeb seaduse muudatus ette vabastada riigilõivust ettevõtja e-posti aadressi äriregistrisse kandmine ja muutmine. Kehtiva korra järgi on vaja kande muutmisel tasuda 18 eurot riigilõivu.

Riigikogu võttis täna vastu äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Tagasiside