Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Reformierakonna fraktsioon tegi Riigikogus muudatusettepanekud Keskkonnatasude seaduse eelnõule, mille eesmärgiks on suurendada Eesti riigi investeeringuid Eesti keskkonnaalastesse teadus- ja arendustegevustesse.

„Muudatusettepanekud on seotud täiendustega luua Tuleviku investeerimise fond. Eesmärk on Norra riigi eeskujul suunata maavarade kaevandamisest ja saasteainete väljutamisest laekuvad keskkonnatasud ning RMK-st laekuvad dividendid loodusvarade investeerimisfondi. Selle fondi investeerimistegevusest saadav tulu läheks omakorda Eesti keskkonnaalastesse teadus- ja arendustegevustesse,“ põhjendas keskkonnakomisjoni aseesimees Kalle Palling muudatusettepanekute vajalikkust.

„Tänane olukord, kus keskkonnatasusid ja Riigimetsa Majandamise Keskuse dividende kasutatakse eelarve jooksvate kulude katmiseks, ei ole jätkusuutlik ega mõistlik. Looduse kasutamisest laekuva raha kogumine järgmistele põlvkondadele ning investeerimine uuenduslike ja keskkonnaalaste tehnoloogiate väljaarendamisse võimaldab igapäevase kulutamise asemel teha tulevikku suunatud olulisi arendusi,“ täpsustas Palling.

„Tuleviku investeerimise fond on esimeseks etapiks põlevkivielektrist väljumise strateegias, võimaldades ette valmistada praegu peamiselt põlevkivist sõltuvat piirkonda uute, kaasaegsete töökohtade ja arenduste loomiseks ning oma tehnoloogiate väljaarendamiseks näiteks taastuvenergias. Selleks, et mitte sõltuda ühest energiaallikast/toorainest ja olla varakult valmis muudatusteks energiaturul, peab investeerima juba täna,“ lisas Palling.

Muudatusettepanekud esitasid Kalle Palling, Keit Pentus-Rosimannus, Meelis Mälberg ja Aivar Surva.

Lisainfo:
Kalle Palling
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni saadik
kalle.palling@riigikogu.ee
56639005

Tagasiside