Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu liige Andres Herkel (IRL) ütles eile riigikogus välispoliitika arutelul, et Euroopa on minetamas euroopalike väärtuste – demokraatia ja inimõiguste küsimustes – ühtsuse. Euroopalikke väärtusi kaitsvad parlamendiliikmed on sellistel foorumitel nagu Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee tema sõnul järjest enam jäämas vähemusse.

Herkeli hinnangul on väärtustepõhine poliitika alla vandumas nn. kaaviaridiplomaatiale, millega kaasneb Euroopa riikide parlamendiliikmete jõuline mõjutamine ressursirikaste, kuid inimõigusi rikkuvate riikide poolt.

“Mitmetel Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee hääletustel, mis puudutavad näiteks poliitvangi definitsiooni määratlemist, demokraatia ja inimõiguste probleemi teravamat tõstatamist Vene Föderatsiooni ja Aserbaidžaani suhtes, on Euroopa kaotanud oma väärtusi kaitsva enamuse,” ütles Herkel.

Ta tõi näitena välja, et Venemaa suhtes ei läinud läbi rekommendatsioon Ministrite Nõukogule ning Aserbaidžaani poliitvange puudutav raport hääletati maha.

Herkeli sõnul on Eesti saadikud on koos Põhjamaade ja Balti kolleegidega, samuti Saksamaa, Poola ja teiste meile lähedaste riikide esindajatega väärtuspõhist positsiooni hoidnud, kuid näiteks Vahemeremaade käitumisjoonis on paljuski teistsugune.

“Me oleme järjest enam silmitsi olukorraga, kus demokraatliku hääletusega otsustatakse loobuda demokraatia kaitsmisest. Ei saa olla olemas üleüldist inimõiguste diktatuuri, kuid peab olemas olema väärtuspõhine poliitika ja me peame seda kaitsma,” rääkis Herkel

“Me peame mõtlema suurelt, peame nägema seoseid ja kaitsma väärtuspõhist lähenemist nii kodus kui üle-Euroopalisel tasandil,” lisas ta.

Ta tegi ka ettepaneku, et Riigikogu fraktsioonide juhid tõstaksid selle teema esile, kui nad osalevad Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendifraktsioonide esimeeste nõupidamistel. IRL kuulub Euroopa Rahvaparteisse ning suhtleb selle kaudu sõsarerakondadega, Keskerakond ja Reformierakond kuuluvad Euroopa liberaalide perekonda ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond vastavasse sotsiaaldemokraatide seltskonda.

“Neil maailmavaatelistel rühmadel on küll erinevad ideoloogiad, kuid ideaalis peaksid kõik kaitsma euroopalikke väärtusi. Paraku pole ükski suurtest parteiperekondadest suutnud väärtuste küsimusi päris ühtselt kaitsta,” tõdes Herkel.

Tagasiside