Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Parlamendi lugemissaal teenindab Riigikogu liikmeid, kantselei teenistujaid ja rahvusraamatukogu lugejaid. Lugemissaalist leiab seadusloome ja riigivalitsemisega seotud valdkondade trükiseid, samuti teatmeteoseid. Seal saab lugeda Eesti ja välisriikide ajalehti ja ajakirju ning mitmesuguseid e-väljaandeid.

Riigikogu lugemissaal on osa Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogust. Eesti Rahvusraamatukogu on 1918. aastal asutatud Riigiraamatukogu õigusjärglane ja täidab alates 1989. aastast taas parlamendiraamatukogu ülesandeid.

Kuidas parlamendi lugemissaali külastada ja raamatukogu teenuseid kasutada?

Lugemissaalist leiab eeskätt kirjandust ja publitsistikat, mille fookuses on
õigus, poliitika, majandus, ajalugu, filosoofia, psühholoogia.

Uudiskirjanduse väljapanek

Uudiskirjanduse väljapanek on neljapäeviti vahetuv näitus Eesti Rahvusraamatukokku saabunud raamatutest. Vaata lähemalt!

Parlamendiraamatukogu ajaveeb 

Parlafon

Siit saab lugeda uutest poliitika, majanduse, sotsioloogia, õiguse, Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide teemalistest raamatutest ja teistest infoallikatest ning meie koostatud väljaannetest.

Väljaanded

DIXI

Kord nädalas ilmuv põhjalik ülevaade parlamendiliikmete veebis ja trükis avaldatust.
Loe viimaseid numbreid:
26. november - 2. detsember, 3.-9. detsember, 10.-16. detsember, 17.-23. detsember
24. detsember 2018 - 6. jaanuar 2019, 7.-13. jaanuar
14.-20. jaanuar21.-27. jaanuar, 28. jaanuar - 3. veebruar, , 4.-10. veebruar

Väljaannet saab lugeda ka digitaalarhiivist DIGAR.
Riigikogu IX-XII koosseisu liikmete kirjutised on samuti DIGARis.

Väljaanne annab ülevaate Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud peamistest uuringutest ja väljaannetest ning tutvustab neid laiemale üldsusele. Vaata ka Euroopa Liidu Nõukogu raamatukogu poolt koostatavat väljaannet Think Tank Review, mis tutvustab EL liikmesriikides läbiviidud uuringuid.
Ühiskonnauuringute numbreid saab lugeda digitaalarhiivis DIGAR.

Summaria Iuridica

Võrguväljaanne sisaldab valikut raamatutest, artiklitest ja internetiallikatest aktuaalsel teemal ning valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest. Ilmub 5 x aastas.
Loe viimaseid numbreid
2018 : 4321
Varasemad numbrid on kättesaadavad ka digitaalarhiivis DIGAR

Alamlehed

  • Parlamendi lugemissaal

    Uudiskirjandus

    Uudiskirjanduse väljapanek on neljapäeviti vahetuv näitus saabunud raamatutest. Kõiki uudiskirjanduse näituse raamatuid on võimalik koju…
  • Vanad Riigi Teatajad lugemissaali riiulis

    Teabeallikad

    Parlamendi lugemissaali konsultandid abistavad raamatute laenutamisel ja päringutele vastamisel, samuti info otsingul andmebaasidest ja muudest…

Üles

Viimati muudetud: 13.02.2019

Tagasiside