Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu Kantselei on asutanud August Rei parlamendiuuringu stipendiumi, mille eesmärk on edendada parlamendialast teadustööd.

August Rei parlamendiuuringu stipendium

See antakse parlamendi-, parlamentarismi- või Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Töökavandeid esitama on oodatud kõik teema käsitlemisest huvitatud üliõpilased, magistrandid ja doktorandid.

Iga-aastaselt välja antava August Rei stipendiumi asutas Riigikogu Kantselei 2008. aastal. Parlamendiuuringu stipendiume on määratud juba kaheteistkümnele magistri- või doktoritöö kirjutajale. Seitse kandidaati on tänaseks kraadi edukalt kaitsnud.

Loodame, et parlamendiuuringu konkurss innustab noori uurijaid ka edaspidi ning aitab ühtlasi kaasa meie parlamendi tegevuse ja ajaloo uurimisele ning väärtustamisele.

Stipendiaadid ja kaitstud tööd

2016 – Jürgen Tamme

Jürgen Tamme magistritöö teema on „Välis- ja julgeolekupoliitika käsitlemine Eesti parlamentaarsetes institutsioonides 1917-1940“. Töö uurib, millised olid parlamentaarsete institutsioonide võimalused korraldada ning suunata maailmasõdade vahelisel perioodil välis- ja julgeolekupoliitikat. Samuti seda, milline oli tolleaegne võimutasakaal parlamendi ning teiste riigivõimu institutsioonide vahel välis- ja julgeolekupoliitika kujundamisel.

2016 – Vladimir Svet

Vladimir Svet kirjutab magistritöö teemal „Riigikogu isekorraldusõigus Eesti põhiseaduses ja võrdlevas perspektiivis“. Töö kesksed küsimused on, kas isekorraldusõigus kui instituut, on üldse kohane Eesti õigusele, millal ja millistel asjaoludel on parlamendi isekorraldusõigus tekkinud, kuidas on isekorraldusõigus ajas muutunud ja kuidas saab seda sisustada kaasaaegses Eesti õigusruumis. Samuti on eesmärk uurida isekorraldusõigust rahvusvaheliselt võrdlevas perspektiivis.

2015 – Kristiine Järvan

Tartu Ülikooli võrdleva poliitika magistrand Kristiine Järvani töö teema on valimistel hääle vahetamise seletused 2011. ja 2015. a Riigikogu valimiste andmete alusel. Kavandatavas magistritöös kasutatakse küsitlusandmeid ja statistilist analüüsi.

2014 – Lukas Pukelis

Tartu Ülikooli politoloogia doktorant Pukelis on doktoritöö teemaks valinud „Mitteametlikud vastastikuse järelevalve mehhanismid koalitsioonivalitsuses“. Tänapäeva parlamentarismi üks keskseid poliitilisi mehhanisme on koalitsioonivalitsuste kaudu valitsemine. See tähendab, et erinevad poliitilised jõud peavad tegema koostööd ja leidma omavahel tasakaalu, selleks et moodustada meeskonda ja riiki valitseda. Pukelise keskendub oma doktoritöös tasakaalu saavutamise protsessile, uurides mitteametlikke vastastikuse järelevalve mehhanisme koalitsioonivalitsustes.

2014 – Märten Veskimäe

Laadi alla: “Seadusloome funktsioon täidesaatvas ja seadusandlikus institutsioonis” (PDF, 2,5MB)

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi magistrant Märten Veskimäe esitas oma töö kavandi 2014. aastal ja edukas kaitsmine toimus 2016. aasta juunis.

2013 – Andres Reiljan

Laadi alla: “Rahva usaldus parlamendi vastu Euroopa riikides” (PDF, 1,1MB)

Tartu Ülikooli võrdleva poliitika magistrant Andres Reiljan Andres Reiljan esitas oma töö kavandi 2013. aastal. Edukas kaitsmine toimus 2014. aasta augustis.

2012 – Dmitri Gerassimov

Tallinna Ülikooli riigi- ja poliitikateaduste doktorant Dmitri Gerassimov on oma töö teemaks valinud „Neoliberalismi hegemoonia kehtestamine seadusloomes Eesti näitel“.

2012 – Kadri Vakmann

Laadi alla: “Valimissüsteemide mehaanilised efektid proportsionaalsusele ja parlamendi killustatusele” (PDF, 1,1MB)

Tartu Ülikooli võrdleva poliitika magistrandi Kadri Vakmanni Kadri Vakmanni töö kavand hinnati 2012. aastal parlamendiuuringu stipendiumi vääriliseks. Oma töö kaitses ta edukalt 2014. aasta juunis.

2011 – Katerina Gorobets

Laadi alla: “Kirjalike küsimuste eesmärgid Riigikogu XI koosseisu näitel” (PDF, 1,3MB)

Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrant Katerina Gorobets Katerina Gorobets esitas oma magistritöö kavandi 2011. aastal. Edukas kaitsmine toimus 2014. aasta alguses.

2010 – Getter Tiirik

Laadi alla: “Erakonna sisedemokraatia Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ning Eesti Reformierakonna näitel” (PDF, 1MB)

Tallinna Ülikooli politoloogiamagistrant Getter Tiirik Getter Tiirik esitas magistritöö kavandi 2010. aastal ja kaitses oma töö 2012. aastal.

2009 – Priit Kallakas

Laadi alla: “Erakondade liikmeskondade areng Eestis 1995–2009” (PDF, 433kB)

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna võrdleva poliitika magistrandi Priit Kallakase Priit Kallakase magistritöö kavand hinnati 2009. aastal parlamendiuuringu stipendiumi vääriliseks ja ta kaitses oma töö edukalt 2010. aasta juunis.

2008 – Mihkel Solvak

Laadi alla: “Private member’s bills in parliament – a comparative study of Finland and Estonia” (PDF, 2Mb)
Vaata ka eestikeelset kokkuvõtet (PDF, 403kB) ja vigade parandust (PDF, 258kB).

Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi doktorant Mihkel Solvak esitas oma doktoritöö kavandi 2008. aastal ja see hinnati parlamendiuuringu stipendiumi vääriliseks. Solvak kaitses oma töö edukalt 18. novembril 2011.

Üles

Viimati muudetud: 17.01.2017

Tagasiside