Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu arutas õiguskantsleri ettepanekut nr 23 “Jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta (KrMSRS § 251)” ja otsustas seda mitte toetada. Hääletus 28 poolt, 35 vastu. 

Õiguskantsler Indrek Tederi sõnul jõudis ta õigusliku analüüsi tulemusena seisukohale, et KrMSRS § 251 on vastuolus põhiseadusega. 

Põhjendusena tõi õiguskantsler esile, et enne 1. jaanuari 2013 antud jälituslubade osas ei näe seadus ette tõhusat ja süsteemset kontrolli jälitustoimingust teavitamise edasilükkamise üle, sealhulgas võimaldades jätta puudutatud isik jälitustoimingust üldse teavitamata. Õiguskantsleri hinnangul toob jälitustegevusest teavitama jätmine kaasa puudutatud isiku põhiõiguste jätkuva riive. Õiguskantsler leidis, et seadusandja peaks vastu võtma tõhusat ja süsteemset järelvalvet ettenägeva üleminekuregulatsiooni ka enne 1. jaanuari 2013 antud jälituslubade üle. 

Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste analüüsis õiguskantsleri tehtud ettepanekut ja andis ülevaate põhiseaduskomisjonis toimunud arutelust. „Seadusandja organina peab arvestama lisaks juriidikale ka ettepaneku realiseeritavust ja selle olulisust tulenevalt põhiseadusliku korra ja õiguste ning vabaduse kaitsest laiemalt,“ ütles Maruste. Ta tõi esile, et ettepanek puudutab olukorda, mis tänaseks on minevik, regulatsiooni kehtestamist tagantjärele. „Õigusnorme võib põhimõtteliselt tagasiulatuvalt kehtestada, kuid seda ei pea tegema. Selliseks sammuks peavad olema kaalukad, mõjuvad põhjused. See peab olema otstarbekas, mida see aga antud juhul ei ole, kuna isiku jälitustoimingust tagantjärele teavitamine tooks riigile kaasa ülemäärase halduskoormuse“ ütles Maruste. Ta lisas, et uks ei ole lõpuni inimeste jaoks suletud. Põhiseaduse kohaselt on igaühel õigus saada riigiasutuselt tema kohta käivat informatsiooni, seega pöörduda ise riigiasutuse poole vastava teabe saamiseks.“ 

Õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants andis ülevaate komisjonis toimunud arutelust ja tehtud järeldusest: „Õiguskomisjon jõudis samasugusele otsusele kui põhiseaduskomisjon.“ 

Riigikogu lõpetas majanduskomisjoni ettepanekul Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE) esimese lugemise. Eelnõu eesmärk on piirata energiajookide reklaami. 

Istungi stenogramm: https://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1378972622 

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside