Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siseminister Ken-Marti Vaher vastas Riigikogu liikmete Andres Anvelti, Heljo Pikhofi, Neeme Suure, Rein Randveri, Kajar Lemberi, Kalvi Kõva, Sven Mikseri, Eiki Nestori, Jaak Alliku, Jevgeni Ossinovski, Jaan Õunapuu, Rannar Vassiljevi, Karel Rüütli, Marianne Mikko, Kalev Kotkase ja Peeter Kreitzbergi 9. mail esitatud arupärimisele sisejulgeoleku olukorra kohta (nr 11).
 
Arupärijate nimel esinenud Andres Anvelt soovis teada, kuidas on plaanis ümber korraldada sisejulgeoleku töö, et meil kõigil oleks turvalisem ennast tunda?
 
Vaher selgitas, et sisejulgeoleku asutused annavad iga päev oma maksimaalse panuse, et kõigil oleks Eestis turvaline. Tema hinnangul on viimase 10 aastaga ühiskonna turvalisus märkimisväärselt kasvanud ning vaadates statistikat ei ole olukord kaugeltki kehv. Vaheri sõnul on sisejulgeoleku valdkonnas tehtud päris mitmeid struktuurseid muudatusi. Ta viitas asjaolule, et parlament on andnud oma heakskiidu juba mõnda aega tagasi Piirivalve- ja Politseiameti moodustamiseks, kus töötab umbes seitse tuhat inimest. Vaher möönis, et loomulikult on vaja aega, et see organisatsioon saaks panna asutusse koondatud erinevad funktsioonid omavahel toimima. Samuti on siseministeerium pannud kokku infotehnoloogia arenduskeskuse, kuhu on koondatud kogu infotehnoloogiline kompetents ja ressursid selleks, et kogu tegevus oleks läbipaistvam ja maksumaksjale vähem kulukas, et ressursse kasutataks optimaalsemalt.
 
Vaher märkis, et eesmärk ei ole mitte ainult, et politsei oleks nähtav ja olemas –vaid üks olulisi eesmärke on suurendada ka kogukonna enda osalust turvalisuse tagamisse. Tema hinnangul on selliselt käitunud kõik arenenud Euroopa riigid, selliselt on käitumas ka Eesti. Vaher tõstis esile vabatahtlike päästjate tegevust, kes on saanud pädevust juurde eelmisel aastal vastu võetud päästeseaduse kaudu. Ta selgitas, et on loodud iseseisva pädevusega päästja instituut. Kui siiamaani oli vabatahtlikul päästjal võimalik päästeametniku juuresolekul või koos temaga osaleda päästetöödel, siis nüüd ta saab seda teha iseseisvalt.
 
Vaher vastas arutluse käigus arvukatele Riigikogu liikmete küsimustele sisejulgeoleku tagamise erinevate aspektide kohta.
                       
Õiguskantsler Indrek Teder vastas Riigikogu liikmete Priit Toobali, Vladimir Velmani, Viktor Vassiljevi, Yana Toomi, Mailis Repsi, Aadu Musta, Lauri Laasi, Marika Tuusi, Valeri Korbi, Enn Eesmaa ja Tarmo Tamme 19. mail esitatud arupärimisele elektroonilise hääletamise põhiseaduspärasuse kohta (nr 22).
 
Arupärijate nimel esinenud Priit Toobal esitas argumendid elektroonilist hääletamist varitsevate ohtude kohta, soovides teada saada õiguskantsleri hinnangut?
 
Teder analüüsis seoses elektroonilise hääletamisega esile toodud probleeme ja viitas nendele hinnangu andmisel Riigikohtu vastavatele seisukohtadele. Ta märkis, et olemuselt ei ole e-hääletamine erinev hääletamiskabiinis hääletamisest. Valijal on lihtsalt võimalus valida, millist tehnilist lahendust oma tahte väljendamiseks kasutada. „Tehnilise lahenduse probleemid, mis vajavad lahendamist, ei tähenda veel kohe automaatselt, et e-hääletamise idee ei ole üldse põhiseaduspäraselt teostatav,“ ütles õiguskantsler. Ta viitas asjaolule, et Riigikohus on e-hääletamist korduvalt kontrollinud ja leidnud, et põhimõtteliselt see on põhiseaduspärane. „See, et igas valdkonnas võib olla probleeme ja seda saab edasi arendada – see on loomulik asjaolu,“ märkis Teder.
           
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas kahele arupärimisele. Need olid: Riigikogu liikmete Inara Luigase, Priit Toobali, Olga Sõtniku, Mihhail Stalnuhhini, Kalle Laaneti, Tarmo Tamme, Valeri Korbi, Deniss Boroditši, Lembit Kaljuvee, Viktor Vassiljevi, Peeter Võsa, Vladimir Velmani, Kalev Kallo ja Kadri Simsoni 2. mail esitatud arupärimine kliima- ja energiaagentuuri otstarbekuse kohta (nr 7) ning Riigikogu liikmete Kalev Kotkase, Peeter Kreitzbergi, Andres Anvelti, Jaak Alliku, Neeme Suure, Jaan Õunapuu, Urve Palo, Rannar Vassiljevi, Sven Mikseri, Helmen Küti, Kajar Lemberi, Marianne Mikko, Heljo Pikhofi, Indrek Saare ja Rein Randveri 4.mail esitatud arupärimine Eesti Posti universaalteenuste kulude kohta (nr 8).
                       
Keskkonnaminister Keit Pentus vastas kahele arupärimisele. Need olid: Riigikogu liikmete Rainer Vakra, Peeter Võsa, Tarmo Tamme, Valeri Korbi, Ester Tuiksoo, Deniss Boroditši, Vladimir Velmani, Lauri Laasi ja Olga Sõtniku 12. mail esitatud arupärimine kaitsealade hoolduse kohta (nr 13) ning Riigikogu liikmete Valeri Korbi, Eldar Efendijevi, Priit Toobali, Tarmo Tamme, Lauri Laasi, Lembit Kaljuvee, Mihhail Stalnuhhini ja Vladimir Velmani 17. mail esitatud arupärimine prügimajanduse kohta (nr 16).
                         
Rahandusminister Jürgen Ligi vastas kahele arupärimisele. Need olid: Riigikogu liikmete Mailis Repsi, Ester Tuiksoo, Kadri Simsoni, Aivar Riisalu, Priit Toobali, Marika Tuusi, Mihhail Stalnuhhini, Valeri Korbi, Deniss Boroditši, Lauri Laasi, Peeter Võsa, Inara Luigase, Enn Eesmaa, Tarmo Tamme, Aadu Musta, Jüri Ratase, Yana Toomi, Kalev Kallo ja Kalle Laaneti 4. mail esitatud arupärimine õpetajate, politseinike, piirivalvurite ja päästetöötajate palkade kohta (nr 9) ning Riigikogu liikmete Ester Tuiksoo, Valeri Korbi, Kadri Simsoni, Deniss Boroditši, Peeter Võsa, Lauri Laasi, Kalle Laaneti ja Lembit Kaljuvee 10. mail esitatud arupärimine erimärgistatud kütuse maksusoodustuse piiramise kohta (nr 12).
 
Riigikogu jättis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanekul töönädala päevakorrast välja nende algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (13 SE) esimese lugemise. Majanduskomisjoni ettepanekul jäeti töönädala päevakorrast välja Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE) esimene lugemine.
                       
Vabas mikrofonis võtsid sõna Mihhail Stalnuhhin ja Heimar Lenk.
 
Istung lõppes kell 19.30.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside