Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel istungil käsitleti Eesti seisukohti 8. juulil toimuval eurogrupi kohtumisel ja 9. juulil toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil.

ELAKi esimees Arto Aas pidas oluliseks toetada ELi pangandusliidu ettepanekutega edasiliikumist ühtse kriisihalduse süsteemi loomise näol. Samuti toetab Eesti majandusjuhtimise teise paketi suuniseid, mille uued reeglid hakkavad kehtima käesoleval aastal.

„Majandusjuhtimise teise paketi eesmärk on tugevdada euroala riikide eelarvepoliitikate järelvalvet,“ märkis Aas. „Suunistes kehtestatakse eelarve, riigivõlakirjade emiteerimise ja majanduspartnerluse programmide kohta andmete esitamise kord, mis vähendab tulevikus riski, et mõnda liikmesriiki tabab ootamatu eelarve- ja finantskriis,“ lisas Aas.

Uute reeglite kohaselt peavad euroala riigid iga aasta 15. oktoobriks esitama rahvuslikud eelarvekavad, mille kohta annab komisjon arvamuse (kui esineb olulisi kõrvalekaldeid stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetest, siis võib komisjon nõuda eelarvekava korrigeerimist). Samuti tuleb 2-paki jõustumisega luua sõltumatu asutus või üksus, kes hindab siseriiklikku eelarveprotsessi ja reeglite täitmist, sh. keskpika eelarve eesmärgi ülevõtmist siseriiklikku õigusesse.

„Korras riigirahandus, finantsstabiilsus ja pankade laenuvõime kindlustamine loovad eeldused majanduskasvuks, mis on aitab kaasa riikide sotsiaalsete probleemide lahendamisele, eelkõige aga tööhõive tõstmisele,“ toonitas Aas.

Nimetatud küsimustes andis ülevaate valitsuse seisukohtadest sotsiaalminister Taavi Rõivas. Need teemad tulevad arutusele 11.-12. juulil toimuval mitteametlikul EL tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu (EPSCO) kohtumisel tööhõive küsimustes.

Komisjoni istungil olid kõne all ka Eesti seisukohad 8.-9. juulil toimuval EPSCO kohtumisel tervisekaitse küsimustes ja seisukohad 15. juulil toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu (AGRIFISH) istungil, kus on tähelepanu keskmes kalandusega seotud küsimused.
 

Riigikogu pressitalitus
Gunnar Paal, 631 6351
gunnar.paal@riigikogu.ee

Tagasiside