Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Traditsioonilise iga-aastase Komisjoni erinevate teenistuste ametnikega kohtudes keskendus Mihkelson Riigikogu osalemisele EL küsimuste otsustamisel ning rõhutas hetkel olulisima teemana üleval olevat energiajulgeoleku ja kliimapaketi teemat. Samas hindas Mihkelson kõrgelt Läänemere strateegia vajalikkust ning projekti kasulikkust ka Euroopa Liidu lõunapoolsete liikmesriikide jaoks.

 
Tagasiside