Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni 08.10.2013 istungil toimus arutelu Läänemere viiger- ja hallhülge kaitse tegevuskavadest.

Keskkonnaministeeriumis on koostamisel hallhülge ja viigerhülge kaitse tegevuskavade eelnõud. Nende strateegiliste dokumentide senist koostamise käiku ja sisu tutvustas Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Üllar Rammul. Kavade eelnõusid kommenteerisid Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi kalabioloogia ja kalanduse osakonna juhataja, ihtüoloogia ja kalanduse vanemteadur Markus Vetemaa ning tegevkalurid Aldo Koppel, Leo Bergström ja Urmas Margus. Hallhülge kaitse tegevuskava lähteülesandeid ja loendamise metoodikaid tutvustas Eestimaa Looduse Fondi mereimetajate ekspert Mart Jüssi.

Keskkonnakomisjoni liikmed said põhjaliku ülevaate hüljeste olukorrast Eesti vetes ja Läänemeres üldiselt. Komisjoni liikmed avaldasid lootust, et tegevuskavade lõplikul valmimisel on arvestatud nii merebioloogide kui ka kalurite soovitustega.
 

Tagasiside