Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

05.03.2012 komisjoni istungil menetleti jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), kus muuhulgas käsitleti ka pakendiseaduse täiendamise võimalusi regulatsiooniga, mis võimaldab pakendiettevõtjal, kes on oma pakendiseaduse § 16 lõikest 1 tulenevad pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise kohustused üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, jätkata pakendite ja pakendijäätmete kogumist ka iseseisvalt ning võtta iseseisvalt kogutud pakendid ja pakendijäätmed arvesse taaskasutuse sihtarvude täitmisel. Arutelust võtsid osa KKM, MTÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, OÜ Tootjavastutusorganisatsioon ja MTÜ Eesti Jäätmekäitlejate Liidu esindajad. Arutelu tulemusel tegi keskkonnakomisjon arutelust osalenutele ettepaneku jätkata asjakohast diskussiooni KKM esindajatega ja lahendustele jõudmisel vormistada oma ettepanekud Riigikogule esitatavas eelnõus.

Kuna muudatusettepanekuid komisjonile ei laekunud, siis otsustas komisjon teha Riigikogu täiskogule ettepaneku lõpetada eelnõu (155 SE) teine lugemine. Juhul, kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, saata eelnõu kolmandale lugemisele.

 

Tagasiside