Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Tänasel (20.10.2014) istungil arutas komisjon Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (694 SE). Arutelul osalesid Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin algatajate esindajana, Nele Loorents ja Erki Kodar Kaitseministeeriumist ning Jaarek Konsa Siseministeeriumist.
 

Vabariigi Valitsus arutas eelnõu 694 SE käesoleva aasta augustis ning otsustas ühehäälselt seda mitte toetada. Algataja esindaja Mihhail Stalnuhhin tutvustas lühidalt eelnõu. Eelnõu eesmärgiks on lubada Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel elaval isikul omandada riigikaitseliste piirangutega alal kinnisasja kuni 0,2 ha. See annaks nimetatud isikutele võimaluse osta maad aiandusühistutes.
Kaitseministeeriumi esindajad märkisid, et riigikaitselisest aspektist on olemas vajadus kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse §-s 10 sätestatud riigikaitseliste kitsenduste järele vaid väikesaartel. Jaarek Konsa esitas Siseministeeriumi seisukohad. Muudatuste tegemiseks on vaja teha täiendav analüüs, mis tooks välja olemasoleva regulatsiooni puudused ja võimalikud muutmisega kaasnevad mõjud. Nimetatud analüüs peaks valmima 2015. aasta II kvartaliks.
Külalised vastasid komisjoniliikmete küsimustele. Komisjon arutas eelnõu edasist menetlemist.
Istungi juhataja Kalvi Kõva pani hääletusele ettepaneku eelnõu 694 SE esimene lugemine lõpetada. Ettepaneku poolt hääletas 2 ja vastu 6 komisjoniliiget. Seega ettepanek toetust ei leidnud ning komisjoni ettepanek on eelnõu 694 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Juhul kui täiskogus esimene lugemine lõpetatakse, on eelnõu 694 SE muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva.
Eelnõu komisjonipoolne ettekandja on Kalvi Kõva.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee), Ülle Särgava (tel 631 6503, Ylle.Sargava@riigikogu.ee)
 

Tagasiside