Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Tänasel (16.04.2013) istungil arutas maaelukomisjon ja kujundas oma arvamuse perioodi 2014-2020 põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reegleid käsitlevate Eesti raamseisukohtade osas. Istungil osalesid Põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja Mai Talvik ja tulupoliitika büroo juhataja Liisa Kähr, kes tutvustasid Eesti seisukohti ning vastasid komisjoniliikmete küsimustele.

Mai Talvik peatus pikemalt kolmel olulisemal teemal. Kütuse aktsiisivabastusega seotud abi puhul peaks liikmesriigil olema võimalus kehtestada teatud kasutuskogused või kulunormid sõltuvalt kasutatavast maaharimisviisist või kasvatatavast põllumajanduskultuurist, mille alusel ühtset mahupõhist soodusmäära rakendada. See tähendab, et nn „niitjatele“ ja esmatootjatele saaks rakendada erinevaid soodustusi.
Eesti teeb ettepaneku viia kaitsealuste loomade ja lindude tekitatud kahjude hüvitamine riigiabi reeglite alla. Praegu toimub sellise kahju hüvitamine vähese tähtsusega abi raames ja hüvitise ülemmääraks on 7500 eurot kolmeks aastaks ühe tootja kohta. Riigiabi puhul aga ülempiir puudub.
Kolmanda olulisema punktina tõi Talvik välja ettepaneku tõsta vähese tähtsusega abi ülemmäära põllumajandussaaduste esmatootja kohta kolmeks majandusaastaks praeguselt 7500 eurolt 10 000 eurole.
Komisjon otsustas toetada valitsuse esitatud seisukohti. Samuti soovitati Põllumajandusministeeriumil EL õigusaktide eelnõude läbivaatamise käigus teha ettepanekud perioodil 2014-2020 põllumajandustootjale ebasoodsatest ilmastikutingimustest tulenevate kahjude hüvitamiseks antava abi reeglite lihtsustamiseks.
Komisjoni arvamus edastatakse Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile.
 

Tagasiside