Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon tänasel (03.06.2014) istungil oli taas arutelul Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu (647 SE). Seekord kuulati ära omavalitsusliitude seisukohad ja arvamused, mida tutvustasid Eesti Linnade Liidu nõunikud Anne Läns ja Tiit Kirss ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik Märt Moll.
Samuti tegi komisjon otsuse eelnõu esimene lugemine 10.06.2014 lõpetada ning jätkata eelnõu menetlemist. Komisjoni esimehe Kalvi Kõva sõnul ei tähenda selline otsus, et komisjon toetaks eelnõu esitatud kujul. „Ees seisab suur töö nii komisjonis kui ka valitsuses,“ ütles Kõva. „Koalitsioonilepe näeb ette töötada 2015. aastaks välja omavalitsusreformi kava, mis määratleks üheselt erinevate tasandite ülesanded ning nende ülesannete täitmiseks vajaliku rahastamismudeli. Kindlasti tuleb teha enam koostööd omavalitsusliitudega ning arvestada nendepoolseid seisukohti ja ettepanekuid.“

Märt Moll tõi Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) seisukohti tutvustades välja, et EMOL on oma arvamuse andnud nii seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kui ka valmis eelnõu kooskõlastamise etapis, kuid dialoogi eelnõu väljatöötajate ja omavalitsusliitude vahel tekkinud ei ole. EMOLi arvates, ning sama seisukohta jagas ka Eesti Linnade Liit (ELL), on eelnõu suunatud kitsalt omavalitsusüksuste liitmisele nende territooriumide ühendamise teel, kuid lahendamata on jäetud sisulised küsimused nagu kohaliku omavalitsuse funktsioonid ja nende funktsioonide rahastamine. Samuti ei toeta EMOL tõmbekeskuste mudeli põhist lähenemist. Ka viidati vähesele koostööle kohalike omavalitsuste ja maavalitsustega eelnõus pakutud tõmbekeskuste valikul. Lisaks tegi omavalitsusliite murelikuks kohaliku demokraatia areng pärast omavalitsusüksuste liitmist.
Märt Moll märkis, et EMOL koos ELLi ja maakondlike omavalitsusliitudega esitasid 31.03.2012 toimunud Linnade ja Valdade Üldkogul ettepanekud riigi halduskorralduse, sh regionaalhalduse ja kohalike omavalitsuste korralduse arendamiseks ning kirjeldasid vajalikke muudatusi ning tegevusi selle saavutamiseks. Liidud on seisukohal, et reformi tuleb alustada kohaliku omavalitsuse funktsioonide määratlemisest.
Eelnõu algatajate esindajana komisjoni istungil osalenud Siim Valmar Kiisler IRLi fraktsioonist jagas omapoolseid selgitusi eelnõu väljatöötamise protsessi ja kaasamise kohta.
Komisjon, kuulanud ära omavalitsusliitude seisukohad ning vastused komisjoniliikmete täiendavatele küsimustele, otsustas teha täiskogule ettepaneku eelnõu 647 SE esimene lugemine 10.06.2014 lõpetada (poolt oli 5, vastu 0 ja erapooletuks jäi 3 komisjoniliiget) ja määrata muudatusettepanekute esitamiseks 10 tööpäeva, so 26.06.2014.
Eelnõu komisjonipoolne ettekandja on Kalev Lillo.

Lisainfo: Kalev Lillo (tel 631 6558; Kalev.Lillo@riigikogu.ee); Merle Kruusimägi (tel 631 6501, Merle.Kruusimagi@riigikogu.ee)
 

Tagasiside