Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Komisjoni tänase (10.06.2013) arutelu eesmärgiks oli saada ülevaade senitehtud toidukultuuri uuringutest ning täpsustada maaelukomisjoni poolt Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonnalt tellitud toiduteemalise uuringu lähteülesannet ning piiritleda analüüsitavad teemad. Istungil osalesid Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete instituudi direktor prof Raivo Vokk ja teadur Tagli Pitsi ning Riigikogu õigus- ja analüüsi osakonna nõunikud Toivo Mängel ja Marika Kirch.
 

Raivo Vokk ja Tagli Pitsi andsid lühiülevaate tehtud uuringutest ning analüüsimist vajavatest valdkondadest. Leiti, et keskendumine üksnes restoranides pakutava toidu traditsioonilisusele ja eestimaisusele ei ole põhjendatud. Tähtsam on, et tavainimene teaks, milline toit on kvaliteetne ja tervislik, ning et kodumaine toit oleks tarbijale kättesaadav. Toitumisharjumuste kujundamine algab perekonnast ja lastest, seetõttu peeti vajalikuks pöörata tähelepanu ka koolitoidu kvaliteedile. Arutelu põhjal otsustati uuringus keskenduda kolmele teemale:
1) Eesti toidukultuuri hetkeolukorra ja arenguvõimaluste kaardistamine;
2) eestimaise toidu kättesaadavus tarbijale;
3) koolitoidu kvaliteedi analüüs.
Komisjoni tellitud uuring peaks valmima sügisel.
Räägiti ka toiduhügieenist. Ülikooli teadlaste väitel on olukord pärast EL hügieenipaketi vastuvõtmist normaliseerunud ja ebamõistlikke nõudeid väiketootjatele enam ei esitata.
 

Lisainfo Ülle Särgava (tel 631 6503; Ylle.Sargava@riigikogu.ee)

Tagasiside