Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Komisjoni tänasel (20.05.2013) istungil tutvustasid Põllumajandusministeeriumi esindajad komisjonile maaelu arengu kava 2014-2020 ning andsid ülevaate viimastest kokkulepetest otsetoetuste vallas. Ministeeriumist osalesid istungil põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, maaelu arengu osakonna juhataja asetäitja Marko Gorban ja põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja Mai Talvik.
 

Otsetoetuste osas otsustati märtsikuisel põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogul, et liikmesriigid, kes seda soovivad, võivad jätkata ühtse pindalatoetuse maksmist. Küll aga tuleb käesoleva aasta augustiks otsustada, kui kaua seda teha soovitakse. Lisatoetused (rohestamine, väiketootjate toetusskeem, noortalunike toetus jt) rakenduvad täismahus aastal 2015. Järgmine aasta on nn üleminekuaasta, kus toetuste maksmine jätkub praeguste põhimõtete alusel. Räägiti ka 2013.a finantsdistsipliini määrusest, millega eelarveprognoosist tulenevalt kavandatakse otsetoetuste mõningast vähenemist, kuid vähendamise täpsem skeem on hetkel veel kokku leppimata. Triloog Euroopa Komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahel jätkub.
Marko Gorban tutvustas 2014-2020 maaelu arengu kava (MAK), mille eelnõu peaks valmima mai lõpuks. Ta andis ülevaate MAKi eesmärkidest, nende saavutamiseks kavandatavatest meetmetest ning planeeritavast rahastamisest meetmete lõikes ja võrdluses praeguse perioodiga. Järgmiseks perioodiks on koos Eesti riigi poolse kaasfinantseerimisega MAK jaoks ette nähtud 936 mln eurot, sellest Leader-meede moodustab 10% ehk 93,6 mln eurot.
Arutati maaelu mitmekesistamise meetme rakendamist, liikuva tehnika soetamise võimalusi ning toetusi NATURA-aladel ja sihtkaitsevööndites.
Komisjonil on kavas MAKi teemasid arutada ka edaspidi. MAK peaks lõplikult valmima sügisel, mil see esitatakse heakskiitmiseks valitsusele.
 

 

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee); Merle Kruusimägi (tel 631 6501, Merle.Kruusimagi@riigikogu.ee)

Tagasiside