Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Komisjoni tänasele istungile olid kutsutud Toomas Kevvai ja Külli Kaare Maaeluministeeriumist, Mati Koppel Eesti Taimekasvatuse Instituudist, Aret Vooremäe Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja Keskkonnainstituudist ning Piia Pääso Polli Aiandusuuringute Keskusest.

Toomas Kevvai andis ülevaate riiklikust sordiaretusprogrammist aastatel 2009-2019, sordiaretuse eesmärkidest ja nende saavutamiseks vajalikest tegevustest ning sordiaretusega tegelevatest teadusasutustest.

Mati Koppel tutvustas põllukultuuride sordiaretustööd Taimekasvatuse Instituudis Jõgeval ning Aret Vooremäe puuvilja- ja marjakultuuride sordiaretust ning kompetentsikeskuse tööd  Polli Aiandusuuringute Keskuses. Vooremäe tõi välja Eesti sordiaretuse probleemid. Rahastamine sordiaretusprogrammi raames katab vaid jooksvad kulud, kuid pole piisav kõigi vajalike tegevuste jaoks. Seetõttu on sordiaretajad sunnitud osalema lühiajalistes koolitus- ja arendusprojektides, mis pole seotud sordiaretusega. Puuvilja- ja marjakultuuride aretus on pikaajaline protsess, kuid kahjuks on süsteem alarahastatud, ei toeta järelkasvu teket, valdkonna arengut ega ole lähiperspektiivis jätkusuutlik. Eestis on puuvilja- ja marjakultuuride aretuses saavutatud häid tulemusi ning kui omamaiseid sorte peetakse oluliseks, tuleks leida täiendavaid vahendeid teadustöö jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Räägiti ka tehniliste kultuuride aretamisest ja GMO-uuringutest. Teadusasutuste esindajad selgitasid, et tehniliste kultuuride kasvatamise vastu on ettevõtjad küll huvi tundnud, kuid nõutud mahud on Eesti potentsiaali arvestades liialt suured. Küll aga saavad sordiaretajad anda nõu, millised olemasolevad kultuurid oleksid perspektiivikad näiteks biokütusena.

GMOde osas toetavad Eesti teadlased teaduspõhist lähenemist. Arvestades ELi õigusruumi, inimeste negatiivset suhtumist ja uuringute kõrget hinda, GMOde aretamises praegu perspektiivi ei nähta. Toomas Kevvai sõnul ootavad EL tasandil ees pigem vaidlused, kust jookseb piir GMOde ja tavapärase sordiaretuse vahel.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, Ivari.Padar@riigikogu.ee)

Tagasiside