Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Komisjon on koostanud aruande, mis käsitleb toiduainetes ja Euroopa Liidu elanike üldises toidus sisalduvaid transrasvu. Euroopas on teemaga tegeletud pikka aega. Kuna teadusuuringud kinnitavad otsest seost tarbitud transrasvade ja südame-veresoonkonnahaiguste vahel, on seatud eesmärgiks viia transrasvade sisaldus toidus nii madalale tasemele kui võimalik. Selleks pakutakse aruandes välja viis alternatiivi: 1) EL tasemel kehtestatakse kohustuslik transrasvhapete sisalduse märgistus; 2) EL tasemel kehtestatakse transrasvhapete piirnorm toidus; 3) sõlmitakse vabatahtlikud kokkulepped tootjate ja riigi vahel eesmärgiga vähendada transrasvhapete sisaldust; 4) rakendatakse riiklikke meetmeid. Viiendaks alternatiiviks on, et ei tehta midagi.

Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev andis komisjonile ülevaate aruandest ja valitsuses heakskiidetud Eesti seisukohtadest selle suhtes. Eesti peab transrasvade sisalduse vähendamist toidus oluliseks nii rahvatervise, tarbijakaitse kui ka siseturu toimimise aspektist. Eesti toetab transrasvhapete sisalduse reguleerimist toidus õigusaktiga EL tasemel. Oluliseks peetakse avaliku konsultatsiooni korraldamist ja täiemahulise mõjuanalüüsi koostamist.

Martin Minjajev vastas komisjoniliikmete küsimustele.

Komisjon oli seisukohal, et transrasvhapete teemaga on tarvis edasi tegelda. Ühiselt nõustuti, et eelistada tuleks üleeuroopaliste piirnormide kehtestamist. Komisjon otsustas konsensuslikult toetada Vabariigi Valitsuse esitatud Eesti seisukohti toiduainetes ja EL elanike toidus sisalduvaid transrasvu käsitleva Euroopa Komisjoni aruande suhtes. Komisjoni arvamus edastatakse Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile.

Lisainfo Ivari Padar (tel 631 6500, Ivari.Padar@riigikogu.ee)

Tagasiside