Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (15.10.2013) istungil andsid põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja ministeeriumi kantsler Ants Noot ülevaate Põllumajandusministeeriumi valitsemisala 2014. aasta eelarvest. Minister märkis, et järgmine aasta on keeruline nii Põllumajandusministeeriumile kui ka tervele põllumajandussektorile, sest tegemist on üleminekuga uude EL finantsperioodi 2014-2020. Järgmisel aastal ei käivitu veel ükski uue perioodi meetmetest ning paljud lahendused on ajutised.
 

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala 2014. aasta eelarve maht on 332 miljonit eurot. Kõige suurema murekohana tõi minister välja täiendavad otsetoetused, milleks järgmise aasta riigieelarves vahendeid planeeritud ei ole. Vastavalt Euroopa Liidu ülemkogul otsustatule sai Eesti järgmise perioodi maaelu arengu kavasse täiendavalt juurde 50,7 mln eurot, et kompenseerida otsetoetuste vähenemist kahel järgmisel aastal. Minister on seisukohal, et see raha võiks jäädagi maaelu arengu kavasse, kuna seal saab seda kasutada sihtotstarbelisemalt võrreldes otsetoetustega. Seetõttu tuleks raha täiendavateks otstoetusteks ehk üleminekutoetusteks, nagu neid 2014. aastal nimetatakse, planeerida siiski riigieelarvesse. Minister avaldas lootust, et selline muudatus tehakse eelnõusse Riigikogus.
Mureks on ka siseriiklike toetuste, eraldiste ja koolipiima programmi eelarve mahu vähenemine. Põllumajandusministeerium on seisukohal, et siseriiklike toetuste, eraldiste ja koolipiima programmi eelarve mahud peaksid jääma vähemalt 2013. aasta tasemele.
Komisjon pidas vajalikuks ka maaelu arengu aruannete koostamise jätkamist ning selleks eelarvesse raha planeerimist.

Lisainfo: Kalvi Kõva (tel 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee)

Tagasiside