Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

„Tehtavad ettekanded ja sellele järgnev arutelu peaks näitama, kas minna edasi ideega, mis näeb ette valimisea langetamist kohalike omavalitsuste valimistel,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste. „Muudatus ei puuduta suurt kontingenti, kuid on oluline noorte kaasamisel kohalike asjade otsustamisel ning Eesti elanike edasise lõimumise soodustamiseks.“

Komisjon kuulas esmalt ära ettekanded valimisiga käsitlevatest analüüsidest.
Tallinna Ülikooli võrdleva halduspoliitika professor Anu Toots tegi ettekande aktiivse valimisea langetamise mõjudest. Aktiivne valimisiga on vanus, kust alates on inimesel õigus valimistel hääletada.

Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik Riho Kangur kommenteeris lühidalt valimisiga Euroopa riikides (lühiinfo).

Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Reet Sillavee rääkis oma ettekandes noorteühenduse liidu seisukohast valimisea langetamisega kaasnevatest muutustest.

Seejärel diskuteeriti valimisea võimaliku langetamise üle Eestis.

Valimisea langetamine eeldab Põhiseaduse muutmist ja selle algatamise õigus on vähemalt 21 Riigikogu liikmel ja Vabariigi Presidendil. Kehtiva seaduse kohaselt peab kohalike omavalitsuste valimistel hääletamiseks olema vähemalt 18 aastane.

Tagasiside