Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon toetas oma tänasel istungil Riigikohtu esimehe tehtud ettepanekut Saale Laose nimetamiseks Riigikohtu liikmeks alates 3. märtsist 2014. 

Põhiseaduskomisjoni esimehe Rait Maruste sõnul toetas komisjon Laost tulenevalt tema senisest tulemuslikust tegevusest nii avaliku õiguse eksperdina kui ka karistusseadustiku ühe koostajana. „Oluline on, et Saale Laos on rakendanud oma teadmisi karistus- ja menetlusõiguses töötades õiguskantsleri nõunikuna ning olles seeläbi osaline mitme õiguskantsleri analüüsi ja ettepaneku kokkuseadmises“ lisas Maruste. 

Riigikohtu esimees tõi välja, et Laos on osalenud karistusseadustiku eriosa eelnõu väljatöötamisel, mis on seotud rahvatervisevastaste süütegudega, samuti kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu menetlemisel Riigikogus. Ta on juhtinud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse rakendamise seaduse eelnõude väljatöötamist. 

Põhiseaduskomisjonis toimus ka mõttevahetus Riigikohtu liikmete ametisoleku tähtajalisuse üle. Et Riigikohus toimib nii kõrgema kassatsiooni- kui ka konstitutsioonikohtuna, siis nii kohtu komplekteerimine kui ameti tähtajalisus ja eluaegsus vajavad edasist arutelu ja analüüsi ning komisjon jätkab teema käsitlemist.  

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul on Riigikogu otsuse „Saale Laose Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (563 OE) täiskogu istungil 28. jaanuaril. 

Põhiseaduskomisjon käsitles oma istungil veel õiguskantsleri ettepanekut „Vahistatu liikumisvabadus ja suhtlemisvõimalus teiste vahistatutega vangistusseaduse § 90 lõike 3 lause 1 ja lõike 5 põhiseaduspärasus“ kohta. Põhiseaduskomisjon otsustas toetada õiguskantsleri ettepanekut seaduse muutmiseks, et reguleerida täpsemalt vahistatuile rakendatav režiim ning vältida veel süüdimõistmata isikute jäika ja põhjendamatult ranget kohtlemist. Õiguskantsleri ettepanekut toetas ka õiguskomisjon oma tänasel istungil. Teema on täiskogu istungi päevakorras käesoleva nädala neljapäeval, 23. jaanuaril. 

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351
gunnar.paal@riigikogu.ee

 

 

 

 

 

 

Tagasiside