Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

 

Riigikaitsekomisjon külastas õppusel Saber Strike Tapa sõjaväelinnakut

 

Riigikogu riigikaitsekomisjon külastas täna õppuse Saber Strike raames Kirde Kaitseringkonna Tapa sõjaväelinnakut , kus tutvus nii õppusel osaleva NATO Kirdekorpuse staabi kui suurtükiväe-, õhutõrje- ja pioneeripataljoni struktuuri ja arengutega lähiaastatel.
Komisjoni esimehe, Mati Raidma sõnul on Eesti riigikaitse ülesehituse etapp lõpule jõudmas. „See on valdkond, mille üle võib iga eestimaalane uhke olla. Me näeme täna täiesti professionaalset ja väljaarenenud kaitseväge, kes on võimeline nii iseseisva kaitsevõime realiseerimiseks kui ka võrdväärseks koostööks oma partneritega NATO-s,“ ütles Raidma lisades, et õppuste eesmärgiks võetud koostöö harjutamine ühisoperatsioonideks ja ühiste kaitseplaanide lihvimine aitavad leida kindlasti ka ideid juba toimiva süsteemi parendamiseks.

Riigikaitsekomisjoni esimehe sõnul on kaitseväe allüksuste ja õppuste külastamine üks Riigikaitsekomisjoni tööülesannetest, mis annavad hea ülevaate arengutest kaitseväes ning võimaldavad saada otsest tagasisidet tegevteenistujatelt.

Riigikaitsekomisjon sai põhjaliku ülevaate Kirde kaitseringkonna, suurtükiväe-, õhutõrje- ja pioneeripataljoni ülesannetest ning ülesehitusest. Komisjoni liikmete hinnangul võib kõigi kolme väeosa juures täheldada tugevat motiveeritust ja selget ning kindlat tahet teha asju parimal võimalikul moel. Tapa sõjaväelinnaku puhul tõid komisjoni liikmed esile, et ühisel territooriumil tegutsevad kolm erinevat pataljoni ja sõjalist väljaõpet andvat kooli, mille ülesannetering on lai ning üle-kaitseväelise tähtsusega.

Kirde kaitseringkonda kuuluvad Viru jalaväepataljon, suurtükiväepataljon, õhutõrjepataljon, pioneeripataljon ja tagalakeskus.
Ühtlasi tutvus riigikaitsekomisjon Saber Strike juhtstaabi tööga ning kohtus Kirdekorpuse aseülema kindralmajor Agner Rokos´e ja teiste juhtstaabi vanemohvitseridega.
Saber Strike on 3.-14. juunini kolmes Balti riigis samaaegselt korraldatav USA Euroopa väejuhatuse õppus, mille eesmärk on koostöö harjutamine ühisoperatsioonideks. Õppuse juhtstaap asub sel aastal Leedus, Lätis Adazi polügoonil harjutavad Eesti, Läti, Leedu, Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi üksused taktikalist tegevust. Eestis, Ämari lennubaasis paiknevad õppusel osalevad ründelennukid A-10 ja tankurlennukid KC-135. Tapal harjutab koostööd NATO Kirdekorpuse juhtstaap ja Tartu matkekeskuses 1. jalaväebrigaad.

Kaitseväe pressiteenistus


 

Tagasiside