Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Vabariigi Valitsuse 23. veebruaril algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõuga (188 SE) muudetakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (TTKS) üldarstiabi sätteid, millega tsentraliseeritakse tervishoiu esmatasandi korraldusfunktsioon Sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse ehk senised maavanema ülesanded üldarstiabi korraldamisel (perearsti nimistu moodustamise konkurss, perearsti nimistute kinnitamine, perearstide ajutine asendamine, järelevalve) lähevad üle Terviseametile. TTKS-is sisalduv nimistuga perearstina tegutsemise õigusega seotud regulatsioon muudetakse senisest täpsemaks (eelkõige perearsti nimistu moodustamise ja muutmisega seonduvalt; perearsti teeninduspiirkonna ja tegevuskoha regulatsioonis jm).

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Vabariigi Valitsuse 23. veebruaril algatatud Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (189 SE). Leping sõlmiti eesmärgiga arendada Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelist koostööd pensionikindlustuse valdkonnas. Leping aitab kaasa Eestis ja Moldovas elanud ning nende riikide territooriumil pensionistaaži omandanud isikute pensioniõiguste realiseerimisele. Samuti tagab leping selle lepingu alusel määratud pensioni maksmise jätkamise ühe lepingupoole pensioni saava isiku ümberasumisel ühe riigi territooriumilt teise riigi territooriumile. Lepingu eesmärk on vältida pensioni maksmist kattuvate kindlustusperioodide ja teise lepingupoole kindlustusperioodide eest.

Mõlema eelnõu juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

 

Tagasiside