Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

08.10.2013 toimunud sotsiaalkomisjoni avalikul istungil tegid huvigrupid ettepanekuid asendushooldusteenuse tõhustamiseks, mis hõlmab Eestis ligi 1080 last.
Avalikul istungil osalenud Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühenduse esindaja tegi ettepaneku luua asendushooldusteenuse miinimumstandardid, jagada pearaha kaheks (püsikulu ja lapsega seotud kulu) ja tõsta pearaha kahekordseks. Praegu on pearaha kuni 2-aastase ja puudega lapse puhul 1083 eurot kuus ning alates 3. eluaastast 700 eurot kuus. Samuti pidas ta oluliseks riigieelarve planeerimisel asenduskoduteenuse osutamiseks arvestada tegevuslubades märgitud asenduskoduteenust võimaldavate kohtade arvu ja mitte lepinguga kaetud laste arvu asenduskodudes. 2014. aasta riigieelarves on planeeritud pearahatõus 4,66%, kuid see ei ole piisav kulude katmiseks.
MTÜ Igale Lapsele Pere pidas oluliseks lapse peres kasvamist. Perekonnas hooldamise teenuse kvaliteedi tõstmiseks oleks vaja luua kõiki maakondi hõlmavat asutust, mille ülesandeks on hooldusperede leidmine, nende nõustamine, hindamine, koolitamine jms.
„Tänane avalik istung oli vajalik, kuna laste hoolekandes on probleemid kuhjunud nii rahapuuduse kui korralduslikel põhjustel. Riigil on plaanis välja töötada strateegia, aga lapsed vajavad abi ka täna. Seetõttu tuleb muuta süsteem paindlikumaks ja iga last arvestavaks ning leida ka lisaraha”, ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.
Sotsiaalministeeriumi asendushoolduse kontseptsiooni koostatakse koostöös partnerite ja huvigruppidega ning see valmib novembriks 2015.

 

Kati Varblane, 6316 353, 51 69152
kati.varblane@riigikogu.ee

 

 

 

 

 

Tagasiside