Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu riigireformi probleemkomisjoni esimees Tanel Talve andis täna parlamendile üle riigireformi ja hea halduse põhialuste otsuse eelnõu, mis sätestab Eesti riigi tõhusamaks ja inimkesksemaks muutmise printsiibid.

“Tegu on raamdokumendiga, mis võtab kontsentreeritult kokku üle-eelmisel talvel loodud probleemkomisjoni töö. Paljude organisatsioonide, ekspertide ja kõikide riigikogu erakondade koostöös sündinud otsus sõnastab riigireformi kesksed põhimõtted, millest lähtuvalt tuleks hakata avaliku võimu ümber korraldama. Ühtlasi annab eelnõu selge juhise, mis suunas tuleb meil oma riigi ja ühiskonnana edasi minna,“ ütles probleemkomisjoni esimees Tanel Talve. Tema sõnul on otsuse eelnõu kavandis kirjas kõige olulisemad põhimõtted, mis aitavad Eesti riiki veel paremaks teha.

Talve sõnul tähendavad otsuse eelnõu järgi riigireform ja hea haldus valitsussektori töö parandamist nii, et olulisele keskendudes lahendatakse probleemid kiirelt ning loobutakse ebavajalikest tegevustest ja liigsest halduskoormusest. “Eesmärk on jõukohane ja tõhus haldus, mis toetab üldist heaolu ning majanduskasvu,” seisab eelnõus.

Otsus ise koosneb seitsmest punktist, mis kannavad järgimisi alapealkirju: “inimesekesksus”, “põhiseaduse aluspõhimõtteid ei muudeta”, “kohanemisvõimeline Eesti”, “väiksem halduskoormus”, “õigusselgus ja arusaadavus”, “tõhus riigihaldus” ja “selge vastutus”.

Riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni esitatud Riigikogu otsusega “Riigireformi ja hea halduse põhialused” (777 OE) saab tutvuda siin.

Lisainfo: Tanel Talve, 512 3392

Tagasiside