Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine;

keskkonnakomisjonis – kohtumine keskkonnaministri Rene Koka ja keskkonnaministeeriumi kantsleriga; Soome ja Eesti vahelise raudteetunneli projekti Soome keskkonnamõju hindamise programmi materjalide avalikustamisest; Eesti seisukohtadest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule (COM(2019) 38);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: komisjoni tööplaanidest;

maaelukomisjonis – komisjoni tööplaanidest;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Arenguseire Keskuse tegevusest, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja ülesannetes Meelis Kitsing;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (5 OE) ja Riigikogu otsuse „Kaupo Paali Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (6 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Riigikohtu liikme kandidaadid Kai Kullerkupp ning Kaupo Paal; kohtute haldamise nõukoja liikme ja asendusliikme nimetamisest; Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ eelnõu; Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine“ eelnõu; Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ eelnõu; presidendi välja kuulutamata jäetud kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse uuesti arutamine, kutsutud presidendi, Presidendi Kantselei, Kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: ülevaade Eesti Panga 2018. aasta aruandest, kutsutud Eesti Panga president Ardo Hansson; Riigikogu otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu algatamine;

riigikaitsekomisjonis – presidendi välja kuulutamata jäetud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus (783 UA), kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile perehüvitiste seaduse § 37 lg 3 teise lause põhiseadusele vastavuse kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – komisjoni tööplaanidest;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arutelu kohtutäiturite süsteemi ja täitemenetluse efektiivsuse teemal, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg, Justiitsministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti ametnikud; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile täitemenetluse seadustiku § 100 lg 4 teise lause vastavusest põhiseadusele; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile relvaseaduse § 43 lõike 3 punkti 2 põhiseaduspärasuse kohta.

Sündmus

Kell 14.20 – riigikaitsekomisjon kohtub Poola Kaitseväe juhataja kindralleitnant Rajmund T. Andrzejczakiga.

Välislähetus

2. – 7. mai
Riigikogu liige Marina Kaljurand osaleb rahvusvahelise koostöö teemalisel Aspeni Ministrite Foorumil Kansas Citys USAs.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside