Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 2. töönädal 16. – 19. septembrini

Esmaspäev, 16. september

Kell 15 – Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra, arupärimistele vastamist ei ole kavandatud. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE);

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu tegevuse ülevaade;

maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10 Euroopa Komisjoni teatise „Konkurentsivõimelisem ja tõhusam kaitse- ja julgeolekusektor“ arutelu ning arvamuse andmine väliskomisjonile; Riigikontrolli 2014. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 petitsiooni esitamist reguleeriva seaduse eelnõu projekti arutelu; Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta põhiseaduslikkuse järelevalve asjades;

rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Mehhiko Ühendriikide vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE); Eesti Vabariigi Valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (450 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikontrolli 2014. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE); ettepanekud riigieelarve kontrolli komisjonile;

väliskomisjonis – Eesti tegevuse ülevaade algaval ÜRO 68. Peaassambleel;

õiguskomisjonis perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE); võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 suveperioodil laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; Riigikontrolli 2014. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine; kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide arvandmete laekumisest teistelt deklaratsioonihoidjatelt;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 arutelu riigihangete korraldamisest kohalikes omavalitsustes; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (ruumis L333); istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga mälestustseremoonial holokaustiohvrite mälestuspaigas Kloogal.

Kell 12.30 – Riigikogu juhatus kohtub Riigikohtu esimehe Priit Pikamäega.

Õiguskomisjoni aseesimees Kalle Laanet esineb Kuressaare Gümnaasiumis lõpuklassidele demokraatia päeva raames.

Teisipäev, 17. september

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade Eesti Arengufondi tegevusest 2012/2013 – ettekandja Eesti Arengufondi juhatuse esimees Tõnis Arro.

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (447 OE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE); jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE); sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (446 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis –kell 13 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidi seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013, arvamuse andmine EL asjade komisjonile; Nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/71/Euratom, millega luuakse tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik, arvamuse andmine EL asjade komisjonile;

majanduskomisjonis – kell 14 taksonduse regulatsiooni arutelu ühistranspordiseaduse eelnõu (404 SE) raames;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Eesti Inimarengu Aruanne 2012/2013 arutelu, kutsutud Eesti Inimarengu Aruanne 2012/2013 peatoimetaja Mati Heidmets ja Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel;

rahanduskomisjonis – kell 14 kohtumine Eesti Õliühingu esindajatega (ruumis L333);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Konkurentsivõimelisem ja tõhusam kaitse- ja julgeolekusektor“ kohta COM(2013) 542;

väliskomisjonis – kell 10.30 kohtumine Iisraeli Knesseti Eesti sõprusrühma esinaise Rina Frenkeliga (L251); kell 13 kohtumine Tšehhi Senati julgeoleku-, riigikaitse- ja väliskomisjoni delegatsiooni liikmetega (L251);

õiguskomisjonis – kell 13 kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (441 SE); pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE).

Sündmused

Kell 11- Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tallinna Tehnikaülikooli 95. aastapäeva akadeemilisel aktusel TTÜ aulas ja kell 19 aastapäevale pühendatud galakontserdil Estonia kontserdisaalis.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Lilleküla Gümnaasiumi 10. klassi õpilastega Riigikogus

Kolmapäev, 18. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: keskkonnajärelevalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (443 SE).

Komisjonides

erakondade rahastamise järelevalve komisjonis – kell 10 reklaamikulude monitooringu võimalustest; Sotsiaaldemokraatliku erakonna 2011. aasta valimiskampaania reklaamikuludest; Eesti Keskerakonna RK 2011 valimiskampaania aruande parandus; Tõnu ja Madis Kõivu vastused komisjoni järelepärimisele Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 2011. aastal tehtud annetuste kohta; Meremäe valla ja Haapsalu linna kandidaatide tegevusest; Tallinna TV reklaamteenuse pakkumisest Tallinna kandidaadinimekirjadele;

Neljapäev, 19. september

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri 2012. aasta tegevuse ülevaade – ettekandja õiguskantsler Indrek Teder

Esimene lugemine – 1 eelnõu: tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (438 SE).

Komisjonides

majanduskomisjonis – kell 14 kohtumine transpordisektori esindajatega „Transpordi arengukava 2014-2020“ raames;

sotsiaalkomisjonis – kell 13 tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu; vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE);

Sündmused

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Tallinnas iga-aastasel julgeoleku- ja kaitsepoliitikakonverentsil ABCD (The Annual Baltic Conference on Defence).

Kell 14 – Tartu Ülikooli riigi- ja õigusteadlaste Piret Ehini, Ülle Madise, Mihkel Solvaki, Rein Taagepera, Kristjan Vassili ja Priit Vinkeli uuringu esitlus „Üksikkandidaadid riiklikel ja Euroopa Parlamendi valimistel“ Komandandi majas (Toompea 1).

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb ettekandega Müügijuhtimise aastakonverentsil.

Reede, 20. september

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 1.-2. oktoobril toimuval mitteametlikul EL hariduse-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (kultuur ja sport), kutsutud kultuuriminister Rein Lang; Eesti seisukohad 23. septembril toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu (AGRIFISH) istungil, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus;

riigikaitsekomisjonis – kell 11 kohtumine Euroopa Parlamendi julgeoleku- ja kaitsekomisjoni (alakomisjoni) delegatsiooniga;

Sündmused

Kell 9.00  Riigikogu esimees kohtub Jaapani valitsuskabineti vanem aseministri Yasutoshi Nishimuraga.

Kell 10.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtuvad USA osariikide seadusandliku kogu (National Conference of State Legislatures) delegatsiooniga (ruumis L 240).

Kell 11.00 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub USA osariikide seadusandliku kogu (National Conference of State Legislatures) delegatsiooniga (ruumis L251).

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Gruusia asekaitseminister Mihhail Darchiashviliga.

Laupäev, 21. september

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma külastab XVI Suurt Paunvere Väljanäitust.

Välislähetused

13. – 16. septembrini

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb kohtumistel Briti parlamendi ja välisministeeriumi esindajatega Londonis.

19. – 23. septembrini

Riigikogu liikmed Deniss Boroditš, Kalvi Kõva, Karel Rüütli, Lauri Laasi, Meelis Mälberg, Rainer Vakra, Rannar Vassiljev ja Vladimir Velman osalevad rahvusvahelistel parlamentaarsetel spordivõistlustel Moskvas.

20. septembril

Õiguskomisjoni aseesimees Kalle Laanet osaleb parlamendi otsuste mõjuanalüüsi teemalisel konverentsil “Ex post analysis of the impact of parliamentary decisions“ Riias. Konverentsi korraldajad on Läti Seim ja Läti vandenotarite nõukogu.

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside