Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 3. töönädal 23. – 26. septembrini

Esmaspäev, 23. september

Kell 15 – Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad siseminister Ken-Marti Vaher narkovastase võitluse läbiviimise kohta ning mere- ja rannikureostustõrje võimekuse korraldamise kohta.
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 26.-27. septembril toimuval EL-i konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; informatsioon Eesti EL Nõukogu eesistumise ettevalmistamisest, kutsutud riigisekretär Heiki Loot, Riigikantselei Eesti EL Nõukogu eesistumise projektijuht Piret Lilleväli;

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE); arutelu teemal: tuulikud kodumajapidamises – paigaldamise nõuete seadustamine; ettepanekute tegemine Riigikontrolli 2014. aasta tööplaani;

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu tegevuse ülevaade; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE) (ruumis L333);

majanduskomisjonis – kell 11.10 Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega luuakse tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu kohta, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning Euroopa Komisjoni teatise arutelu, milles käsitletakse meretranspordi põhjustatud heite lõimimist ELi kasvuhoonegaaside vähendamise poliitikasse, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Riigikontrolli 2014. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.30 Eesti seisukohad EL nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; ettepanekud Riigikontrolli 2014. aasta tööplaani koostamiseks;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorrast Malis; kutse osalemiseks XXIX kõrgematel riigikaitsekursustel;

sotsiaalkomisjonis – ettepanekud riigieelarve kontrolli komisjonile;

väliskomisjonis – Euroopa Komisjoni teatisele „Konkurentsivõimelisem ja tõhusam kaitse- ja julgeolekusektor“ seisukoha andmine; ülevaade 22. septembril toimunud Saksamaa üldvalimistest, kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse liige Andres Kasekamp; Riigikogu väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised – edasise töökava arutelu;

õiguskomisjonis pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE); vandetõlgi seaduse eelnõu (460 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (468 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (469 SE); korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 kohtumine MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikme Jaanus Tehveriga; laekunud deklaratsioonide läbivaatamine;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.00 kohtumine Läti Seimi avaliku sektori kulutuste ja kontrollikomisjoni delegatsiooniga (konverentsisaalis); kell 13.30 – Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi osalusega äriühingute majandamise korraldus“ arutelu (konverentsisaalis); istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Prantsusmaa suursaadiku Michel Rainer-ga.

Teisipäev, 24. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 12 Rahvusooper Estonia tegevuse ülevaade (ruumis L332);

maaelukomisjonis – kell 14 kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala tööplaanid; olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti maaelu arengukava 2014-2020” täiskogu arutelu ettevalmistamine;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 EL nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; märgukirja ja selgitustaotluse ning kollektiivse pöördumise seaduse eelnõu projekti arutelu; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; Riigikogu eelnõu menetlemise juhendi arutelu;

riigikaitsekomisjonis – kell 14.10 ühisistung Soome Eduskunta kaitsekomisjoniga;

sotsiaalkomisjonis – kell 13 tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE);

väliskomisjonis – kell 14 Riigikogu väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: väljasõiduistung NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsi Keskusesse;

õiguskomisjonis – kell 13 kui 23.09 ei jõuta kõiki eelnõusid käsitleda, siis 24.09 eelnõude arutelu jätkub;

Sündmused

Kell 9.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Eesti Üliõpilasseltsi avalikul kõnekoosolekul Tartus teemal “1000 päeva Araabia kevadet”.

Kolmapäev, 25. september

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Rein Lang ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler.

Kell 14 – täiskogu istung

Peaminister Andrus Ansipi poliitiline avaldus.

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: keskkonnajärelevalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (443 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (450 SE); pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (441 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE); Eesti Vabariigi ja Mehhiko Ühendriikide vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE); taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE); metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Soome Eduskunta kaitsekomisjoni liikmetega.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Andres Toltsi näituse „Tabelid ja kullakangid“ (Toompea lossi kunstisaalis).

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Läti Suursaadiku ja diplomaatilise korpuse vanema Karlis Eihenbaumsi ametiaja lõppemisele pühendatud vastuvõtul.


Neljapäev, 26. september

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti maaelu arengukava 2014-2020“ arutelu. Ettekandjad põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor prof Rando Värnik ja maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva.

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 2 eelnõu: pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (441 SE).

Komisjonides

majanduskomisjonis – kell 14 Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni konsultatsiooni, mis käsitleb kaubavagunite poolt põhjustatud müra vähendamist Euroopa Liidus, kohta ning arvamuse andmine ELAK-ile; Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu elektroonilisi arveid käsitleva direktiivi eelnõu ja Euroopa Komisjoni elektroonilisi riigihankeid käsitleva teatise kohta; ettepanekud Transpordi arengukava 2014-2020 eelnõule;

väliskomisjonis – kell 13 ülevaade NATO Parlamentaarse Assamblee poliitikakomitee transatlantiliste suhete alakomitee väljasõiduistungist Gröönimaale (Kadri Simson); ülevaade majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Aasia programmi tegevustest;

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab näituse „Külavanemate ametimärgid 2013“ (Riigikogu hoone vestibüülis).

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avasõnavõtuga Euroopa Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja 13. kongressil (Tallinna Tehnikaülikooli aulas)

Välislähetused

22.-23. september
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Marianne Mikko osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Poola EL-i asjade komisjonide esimeeste kohtumisel Lätis.

23.-24. september
Riigikogu liige Urve Tiidus osaleb turismialasel kokkusaamisel Jurmala linnavalitsusega.

23. – 26. septembrini
Euroopa Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Georgia presidendivalimiste eelsel info kogumise missioonil Thbilisis.

26.–27. september
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas osaleb Euroopa liberalismi teemalises tööseminaril “Liberalism in the 21st Century: Seizing the Initiative” Haagis, Hollandis.

 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside