Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 9. töönädal 25. – 28. märtsini 

Esmaspäev, 25. märts 

Kell 15 – täiskogus istung, kus kinnitatakse 9. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus, sotsiaalminister Taavi Rõivas, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning siseminister Ken-Marti Vaher. Arupärimised käsitlevad vastavalt kalapüügi korraldust Peipsi järvel (nr 287), riskiperede laste ja erivajadustega laste hooldust (nr 283), elektri üldteenuse hinda (nr 284), eksimust riigihankel (nr 288), trahvide tagastamist (nr 286), palgatõusu Politsei- ja Piirivalveametis (nr 291), illegaale (nr 293) ning politseinike ja piirivalvurite lahkumist PPA-st (nr 296). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. 

Kell 11 – komisjonide istungid: 

keskkonnakomisjonisühisistung maaelukomisjoniga, arutusel on  Haanja looduspargi kaitse-eeskirja kehtestamine (ruum L 332).

kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (394 SE). Kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 muutmise seaduse eelnõu (369 SE); erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE).

maaelukomisjonisühisistung keskkonnakomisjoniga, arutusel on  Haanja looduspargi kaitse-eeskirja kehtestamine (ruum L 332).

majanduskomisjoniskell 11.10: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olevate riigi äriühingute osaluspoliitika plaanidest.

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: EL lepingule ja EL toimimise lepingule lisatava protokolli Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga ratifitseerimise seaduse eelnõu (390 SE).

rahanduskomisjonis – välisministeeriumi ülevaade Eesti - Kreeka kahepoolsete suhete kohta; arvamuse andmine majanduskomisjonile investeerimisfondide seaduse muutmise kohta; arvamuse andmine riigikaitsekomisjonile eelnõude (384 SE) ja (385 SE) kohta.

riigikaitsekomisjonis – laskeväljaõppe ja -spordi arendamine, kutsutud kaitseministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, Kaitseliidu, Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Laskurliidu esindajad.

sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE); arvamus vanemahüvitise seaduse § 3 lõike 7 põhiseaduspärasuse kohta.

õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud rahandusministeeriumi, justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm, Eesti Liisingühingute Liidu juriidilise töögrupi liige Mari Mõis ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 ruumis L332: kohtumine riigikontrolör Mihkel Oviiriga. Arutlusele tuleb riigikontrolli osa korruptsiooni tõkestamisel.

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 ruumis L333: ülevaade KredEx finantstegevusest ja edasistest arengutest. Kutsutud KredEx juhatuse esimees Andrus Treier ning Riigikontrolli esindajad. Ülekanne veebis

Kohtumised: 

25. – 28. märtsini on Eestis tutvumisvisiidil Türgi parlamendi kolmeliikmeline delegatsioon Euroopa Liidu parlamentidevahelise kogemustevahetamise programmi raames tutvumas Eesti kogemustega Euroopa Liidu integratsiooniga. Samuti tutvutakse e-riigivalitsemise kogemustega. Delegatsiooni juhib Türgi parlamendi Türgi-Eesti parlamendirühma esimees Erdal Kalkan. Teisipäeval, 26. märtsil on kohtumised ELAKis, valitsuse eurointegratsiooni sekretariaadis ja Eesti-Türgi parlamendirühmas. Kolmapäeval, 27. märtsil kohtutakse väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga, külastatakse ICT Demokeskust ja tutvutakse e-valitsuse tegevusega. Neljapäeval, 28. märtsil on kohtumised Riigikogu Kantselei ametnike, Vabariigi Valimiskomisjoni sekretariaadis ja välisministeeriumis. 

Üritused: 

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul Tallinna Tehnikaülikoolis. 

Kell 12 – Laine Randjärv osaleb märtsiküüditamise mälestustseremoonial Vabaduse väljakul. 

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kreeka rahvuspäeva tähistamisel Kreeka saatkonnas.  

Teisipäev, 26. märts 

Kell 10 – täiskogu istung: 

Esimene lugemine – 2 eelnõu: otsuse “Alar Karise riigikontrolöri ametisse nimetamine” eelnõu (389 OE), ettekandega esineb riigikontrolöri kandidaat Alar Karis, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE).           

Teine lugemine: kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (362 SE).       

Komisjonides: 

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE); Kutsutud Eesti Kirjastuste Liidu esindaja Ly Kriiska, Õpetajate Liidu esindajad Peeter-Eerik Ots ja Margit Timakov, haridus- ja teadusministeeriumi esindaja.

maaelukomisjonis – ülevaade kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) muudatustest 2013. aastal; kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (362 SE).

majanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (349 SE); transpordi arengukava 2014-2020 arutelu Läänemaa ja Haapsalu esindajatega (Riisipere-Haapsalu raudteelõik).

põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (378 SE); Riigikohtule arvamuse andmine vanemahüvitise seaduse § 3 lg 7 esimese lause põhiseaduspärasuse kohta.

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade Kreeka ja Küprose majandusolukorra ning abiprogrammide kohta.

sotsiaalkomisjonis – kell 13: nägemispuudega inimeste tugisüsteemi käsitlev arutelu; arvamus ravimiseaduse § 421 lõigete 1-3 põhiseaduspärasuse (ruum 333).

väliskomisjonis – väliskomisjoni töövisiidi Singapuri ja Indoneesiasse (29. märts – 6. aprillil 2013) ettevalmistamine: ülevaade Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete tegevusest Kagu-Aasia regioonis. Kutsutud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, AS Reaalsüsteemid tegevjuht Tiit Vapper ning AS Chemi-Pharm tegevjuht Ruth Oltjer; ettepanek Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks. 

Kohtumised, üritused

Kell 10.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni kohtumine Türgi parlamendisaadikutega.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja Riigikogu Inimõiguste rühma liikmed kohtuvad Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Nils Muižnieksiga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku  Nils Muižnieksiga.

Kell 15.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Riigikogu Naisteühenduse koosolekul (L333).

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hollandi suursaadiku Jos Schellaarsiga.

Kell 18 – Riigikogu esimees osaleb Saksa Majanduse Auhinna Eestis 2013 pidulikul üleandmise tseremoonial Kadrioru Lossis. 

Kolmapäev, 27. märts 

Kell 13 – infotund 

Kell 14 – täiskogu istung: 

Kolmas lugemine – 5 eelnõu: kriminaalmenetluse seadustiku § 199 täiendamise seaduse eelnõu (376 SE), tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE), kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE), ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE) ning looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE).           

Teine lugemine: ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (379 SE).           

Esimene lugemine – 2 eelnõu: kaubandusliku meresõidu seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (386 SE) ning karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tolliseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE). 

Kohtumised, üritused: 

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Männiku lasteaeda ja õnnitleb seda 50. sünnipäeva puhul. 

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi parlamendi delegatsiooniga. 

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab näituse „Marie Under 130“ Toompea lossi L tiiva III korrusel. 

Kell 13 –  väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Palestiina missiooni juhi Nabil Al Waziriga.           

Neljapäev, 28. märts 

Kell 10 – täiskogu istung: 

Kolmas lugemine: ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (379 SE);           

Esimene lugemine – 2 eelnõu: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (367 SE). 

Komisjonis: 

põhiseaduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu. 

Kohtumine: 

Kell 10.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hollandi suursaadiku Jos Schellaarsiga. 

Pühapäev, 31. märts 

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb I ülestõusmispüha jumalateenistusel Jaani kirikus. 

Välislähetused: 

22. – 28. märtsini 

Parlamentidevahelise Liidu (Inter-Parliamentary Union, IPU) Eesti delegatsioon osaleb Ecuadori pealinnas Quitos aset leidval liidu 128. assambleel. Riigikogu delegatsiooni juhib Tõnis Kõiv, kes esineb sõnavõtuga plenaaristungil. Delegatsiooni kuuluvad liikmetena veel Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu. Assamblee peateemaks on sel aastal „Jätkuv kasv kindlustab eesmärgipärase arengu „Buen Vivir- uued käsitlused, uued lahendused“. Kesksed arutlusteemad on veel tsiviilelanike elude kaitse sõjaolukorras, õiglase kaubanduse ja innovaatiliste finantsmehhanismide kasutamine jätkusuutliku arengu kindlustamiseks ning sotsiaalmeedia kasutamine kodanike kaasamiseks demokraatia arendamisse. Riigikogu delegatsiooni liikmed osalevad Parlamentidevahelise Liidu plenaaristungitel, kolme alalise komitee ning geopoliitilise grupi 12+ töös, kus on päevakorras Ukraina parlamendi vastuvõtmine 12+-grupi liikmeks. Paralleelselt IPU assambleega toimub Quitos parlamentide peasekretäride assotsiatsiooni (Association of Secretaries General of Parliaments, ASGP) kohtumine, mille tööst võtab osa Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe. IPU assambleele Quitosse kogunevad seekord ligikaudu 620 parlamendiliiget enam kui 120 riigist. Assamblee ja ASGP kohtumiste täielik programm on lugeda aadressil: http://www.ipu.org/conf-e/128agnd.htm 

24. – 26. märtsini 

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osalevad Iirimaal Dublinis Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika konverentsil. 

25. – 26. märtsini           

Keskkonnakomisjoni liige Rainer Vakra osaleb Brüsselis kohtumisel „Miks Euroopa Liidu keskkonnaalaseid õigusakte ei kohaldata ühtlaselt ja tulemuslikult“. 

Riigikogu pressitalitus 

 

 

 

           

Tagasiside