Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Välisminister Urmas Paet vastab arupärimisele väljarände statistika ja Eesti kodanike huvide kaitse kohta. Avatud on vaba mikrofon.

Komisjonides
(kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis
 (kell 13.30) – Läänemere strateegia rakendamine, kutsutud välisministeeriumi asekantsler Kaja Tael; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes; seisukoha andmine Euroopa Liidu nõukogu otsuse ja määruse eelnõudele tõhustatud koostöö lubamise kohta abielulahutuse ja lahuselu kohaldatava õiguse valdkonnas.

Keskkonnakomisjonis
– kohtumine Kosovo parlamendi põllumajanduse, metsanduse, maaelu, keskkonna ja ruumiplaneerimise komisjoniga.

Kultuurikomisjonis
– kunstiteoste tellimise seaduse eelnõu (756 SE); info Pealinna Rahvuspargi moodustamise ettepaneku kohta;

Maaelukomisjonis
– uued nõuded põllumassiivide registrile.

Majanduskomisjonis
– liiklusseaduse eelnõu (475 SE) arutelu (põllumajanduslike masinatega seotud regulatsioon).

Põhiseaduskomisjoni ja väliskomisjoni
ühisistung (ruum L 333) –  Euroopa Liidu inimõiguste poliitika Lissaboni lepingu rakendamise järgselt: inimõigused kui osa ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast .

Rahanduskomisjonis
– tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (754 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– võimalused Eesti tervishoiusüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks; Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) aruanne.

Õiguskomisjonis
– karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse ning kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE), kutsutud siseminister Marko Pomerants ja justiitsminister Rein Lang.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) – 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud Eestimaa Rahvaliidu esitatud volikogu valimise kampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine; kohtumine Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa nõukogu liikme Tarmo Kriisiga; Riigikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) – riigikontrolli auditiaruande „Riigihangete korraldamine valla ja linna asutatud ning osalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes” arutelu, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak, riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Kohtumised, üritused
* Eestis on kahepäevasel visiidil Kosovo parlamendi põllumajanduse, metsanduse, maaelu, keskkonna ja ruumiplaneerimise komisjon. Kavas on kohtumised Riigikogu keskkonnakomisjoni, keskkonnaministeeriumi, liikumise Teeme Ära, Eesti Pandipakend LLC ning Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajatega. Tutvutakse Tallinna Prügilaga Jõelähtme vallas.
 
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ja liige Kalev Kallo osalevad (17.05-19.05) Horvaatias Zagrebis WEU Assamblee poliitikakomitee ja avalike suhete komitee istungitel ja seminaril „Lääne-Balkani käesolevad arengud”.
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (17.05-20.05) Prantsusmaal Pariisis ENPA migratsioonikomitee ja monitooringukomitee istungitel.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside