Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung

1. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiive 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise osas (COM(2011)79). Kutsutud justiitsministeeriumi justiitshaldus-poliitika osakonna õigusloome ja arenduse talituse nõunik Kadri-Catre Kasak ja referent Margit Kapp.
2. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad), ja Schengeni lepingu rakendamise konventsioon (COM(2011)118). Kutsutud siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna nõunik Janek Mägi.
3. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni roheline raamatule „Vähem bürokraatiat kodanike jaoks: avalike dokumentide vaba ringluse edendamine ja perekonnaseisuaktide õigusjõu tunnustamine“ (COM(2010)747). Kutsutud siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas ja regionaalarengu osakonna õigusnõunik Külli Heinla.
4. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks (COM(2011)32). Kutsutud siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Martin Paas ja korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Maila Pardla.
***
Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Eestimaa Rahvuste Noortekoguga (ruum L 241).
 
Riigikogu lahtiste uste päev

Kell 10.45
algab Politsei- ja Piirivalveameti ühendorkestri tervituskontsert lossi ees.

Kell 11
avatakse Riigikogu hoone uksed, külalisi tervitab sisehoovis Riigikogu esimees Ene Ergma. Orkester jätkab kontserti sisehoovis.

Kella 11 – 17
toimuvad ekskursioonid lossis, mida viivad läbi ka Riigikogu liikmed. Pääseb Pika Hermanni torni. Külalistele on avatud mitmed kabinetid.

Kell 12 – 13
on kavas valitsuse infotund Riigikogu istungisaalis. Rahva küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, sotsiaalminister Hanno Pevkur, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning kaitseminister Mart Laar.

Kell 13.10 – 14
Teatetants lossi õuel (halva ilmaga Valges saalis ja sellega piirnevas koridoris) – pühendatud pärimustantsu aastale, koostööpartneriteks Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts ning Eesti Rahvatantsuansamblite Liit.

Kell 14 – 15.30
kultuurikomisjoni avalik istung „Kultuuripärand ja turism“ konverentsisaalis.

Kell 16 – 17
folklooriansambli „Pillipiigad“ kontsert Valges saalis.
Riigikogu hoones:
• saab tutvuda August Rei mälestusnäitusega (125 aastat sünnist); kunstisaalis on Küllike Jaama ja Urmas Viigi installatsioon “Luige Hummer”,
• kohvikus saab vaadata filmi “Oma Maapäev” ja parlamenditeemalist animafilmi sarjast „Lotte 90”,
• e-saalis saab matkemängu abil kaasa lüüa seadusloomes,
• külalistele jagatakse Riigikogu tutvustavaid infomaterjale ja vestibüülis müüakse suveniire,
• lossi orienteerumismäng,
• lapsed saavad joonistada ja puslet kokku panna (kohviku tagatuba).

Riigikogu teabekeskuses ( Toompea 1):

Kell 11
– avatakse teabekeskuse uksed;

Kell 11.15
– esmavalitute koolikatsumine, kooliküpsust uurib Eiki Nestor, osalevad Annely Akkermann, Kaja Kallas, Aivar Kokk, Andrei Korobeinik, Jevgeni Ossinovski, Rainer Vakra, Rannar Vassiljev, Viktor Vassiljev;

Kell 12
– dokumentaalfilm „Ma elasin Eesti Vabariigis“, režissöör Liina Triškina, Allfilm 2010

Kell 13.30
– Tallinna Toomklubi teatrikooli etendus „Peremees ja sulane” (Linda Tigase naljajutu ainetel);

Kell 14
– dokumentaalfilm „Laulev revolutsioon“, režissöörid James Tusty, Maureen Castle Tusty, Allfilm 2006;
lisaks saab terve päeva jooksul osaleda Riigikogu töö ja ajaloo teemalises viktoriinis lastele/noortele teabekeskuses eksponeeritud püsinäituse põhjal, 1.- 3. kohale auhinnad. 
 
NB! Kuna Toompea lossi külalistel tuleb läbida turvaväravad, palume varuda aega ja kannatust. Aja kokkuhoiu mõttes oleks mõistlik jätta metallesemed ja suured kotid koju. Kaasa võta vaid hea tuju!
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside