Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung,

Päevakorras on kaks arupärimist, millele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning välisminister Urmas Paet. Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Pärnu rongiliiklusest ja Rail Baltica projektist (nr 140) ja 2. Eesti investorite olukorrast Ukrainas (nr 145).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 10. – 11. maini toimuval Euroopa Liidu hariduse-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud kultuuriministeeriumi asekantsler spordi alal Tõnu Seil, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu veepoliitika valdkonna prioriteetseid aineid käsitleva direktiivi eelnõu; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsuse eelnõu maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjade ja tegevuskavade kohta; Kihnu ja Pärnumaale väljasõiduistungi ettevalmistamisega seotud küsimused.

Kultuurikomisjonis – halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi asekantsler Tõnu Seil; Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (223 SE);

Maaelukomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Ivari Padariga ÜPP tuleviku teemal.

Majanduskomisjonis – Eesti seisukohad Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruandeid, konsolideeritud finantsaruandeid ja nendega seotud aruandeid.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE), kutsutud Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga, Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu esimees Kalle Liivamägi, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad; arvamus kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu sätete põhiseaduspärasuse kohta.

Rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti finantsstabiilsusest ja majanduse hetkeolukorrast, osaleb Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik (ruum L 333); otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (226 OE); vedelkütuse seaduse eelnõu (228 SE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE).

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalmaksuseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE).

Väliskomisjonis – väliskomisjoni Aasia strateegia raporti heakskiitmine, raportöör Marko Mihkelson; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Liidu 2014-2020 finantsraamistiku välistegevuse instrumentide eelnõu kohta.

Õiguskomisjonis – täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (183 SE), kutsutud justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik; riigilõivuseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Harju Maakohtu, EKÜ, kohtutäiturite ametikogu, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Pangaliidu, Swedbanki, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua esindajad; arvamus Riigikogu otsuse „Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine“ põhiseaduspärasuse kohta; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu osas, mis käsitleb kriminaaltulu arestimist ja konfiskeerimist Euroopa Liidus.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide laekumisest; majanduslike huvide deklaratsioonide kohta üleriigiliste arvandmete saamiseks deklaratsioonihoidjatele esitatav küsimustik.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruanne „Euroopa Liidu raha kasutamine infoühiskonna edendamisel“, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske, Riigi Infosüsteemide Ameti peadirektor Jaan Priisalu, rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), komisjoni istung on avalik.

Üritused, konverentsid

Esmaspäeval, 7. mail tutvuvad 60 Rakvere koolidest valitud noort saadikut Riigikogu 10 alatise komisjoni tööga. Kell 13.15 võtab Rakvere noored vastu Riigikogu esimees Ene Ergma. Kell 13.30 algab lõppistung Riigikogu konverentsisaalis, kus kohtutakse Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmete Marko Pomerantsi, Paul-Eerik Rummo, Rannar Vassiljevi ja Peeter Võsaga. Tegemist on ühe tippsündmusega Rakvere koolide kodanikuks kasvamise aastal, millele eelnesid noorte korraldatud parlamendi valimised „Tavakodanikust otsustajani“. Riigikogu tööga said võimaluse tutvuda valimistel osalenud gümnaasiumiastme noored, koolide huvijuhid ning noorte omaalgatusega silma paistnud noored.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb (7.05-9.05) Saksamaal Leipzigis meediakonverentsil, kus ta esineb ka ettekandega.

* Riigikogu liige Juku-Kalle Raid osaleb (7.05-10.05) Gruusias Euroopa Päeva tähistamisega seotud üritustel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside