Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 arupärimist, millele vastavad kultuuriminister Rein Lang, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning siseminister Ken-Marti Vaher. Ametivande annab riigikonrolör Alar Karis.

Arupärimised käsitlevad vastavalt rahvapärimuse tutvustamist (nr 302), kultuuripoliitika eesmärke (nr 310), võrguteenuste hinda (nr 294), tarbijate huvide kaitsmist elektriturul (nr 304), riigisaladuse avalikustamist ja prefektuuri raha võimalikku omastamist (nr 298) ning KAPO sisekontrolli (nr 300).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) Eesti seisukohad 12. aprilli toimuval eurogrupi kohtumisel ning 12. -13. aprillini toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; konkurentsivõime kava „ Eesti 2020“ uuendamine ja Eesti stabiilsusprogrammi tutvustus (projektid).

Keskkonnakomisjonis – arvamus perioodil 2013-2020 kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste koguseid käsitleva Euroopa Komisjoni määruse kohta; tööstusheite seaduse eelnõu (345 SE); jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (373 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) – õppekava erisused, kutsutud Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees Toomas Kruusimägi, Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse juhatuse liige Meelis Sügis ning Tartu Waldorfgümnaasiumi arendusjuht Katri Tammekand, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; arvamus Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõule (385 SE).

Maaelukomisjonis ülevaade omavalitsusreformist; Eesti, Läti ja Leedu parlamentide maaelukomisjonide kohtumise (12.-13. aprillini Riias) ettevalmistamisega seotud küsimused.

Majanduskomisjonis (kell 11.10) Eesti seisukohad neljanda raudteepaketi osas; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Puhas energia ja transport: alternatiivkütuste Euroopa strateegia“ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtu kohta eelnõu osas.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) arutelu teemal isiku põhiõiguste kaitse varjatud jälgimisel, kutsutud riigi peaprokurör Norman Aas, justiitsministeeriumi asekantsler Kristel Siitam-Nyiri, advokaat Leon Glikman, Harju Maakohtu esimees Helve Särgava ning siseministeeriumi ja õiguskantsleri esindajad.

Rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade 2013. aasta kevadisest majandusprognoosist (ruum L 241); investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (408 SE); arvamus Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seadus eelnõu (385 SE) osas.

Riigikaitsekomisjonisväljasõiduistung NATO Küberkaitsekoostöö Keskuses.

Sotsiaalkomisjonis – personaalse meditsiini juurutamine Eestis 2014-2020; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta; raport kvaliteetse ja jätkusuutliku apteegiteenuse kättesaadavuse tagamisest lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust nr 20 üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta (ruum L 333).

Väliskomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikme Kristiina Ojulandiga; otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine eelnõu (409 OE); väliskomisjoni töövisiidi Vene Föderatsiooni (9. – 12. aprillini) ettevalmistamisega seonduv; ülevaade Eesti-Vene kahepoolsetest suhetest; ülevaade arengutest Euroopa Liidu idapartnerluse riikides.

Õiguskomisjonis – Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE); arvamus riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta; arvamus Eesti seisukohtade osas euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) –komisjoni esimehe ja aseesimehe valimised (ruum L 335).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) ülevaade rahandusministeeriumi 2012. aasta kevadisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad (ruumis L 333). Istung on avalik, selle otseülekannet saab jälgida reaalajas Riigikogu veebis.

Üritused, kohtumised

Kell 14 – majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Hiina Jilini provintsi valitsuse delegatsiooniga (ruum L 332).

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb avalikul väitlusüritusel Tallinna Ülikoolis.

* Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe osaleb (7.04-9.04) Kopenhaagenis Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamentide peasekretäride kohtumisel.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside