Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus (peaministri ülesannetes), rahandusminister Jürgen Ligi ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 4 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad elektri hinda, Kreeka võlakirjade intressitulu, haldusreformi elluviimist ja maavalitsusi.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on kahe eelnõu esimene lugemine.

1. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 muutmise seaduse eelnõu (369 SE) eesmärk on konkretiseerida tingimusi, mida Vabariigi Valitsus peab arvestama otsustades lubada või mitte lubada gümnaasiumis muu õppekeele kasutamist. Kultuurikomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

2. Valitsuse algatatud Riigikogu otsus “Euroopa Komisjoni ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine” eelnõuga (419 OE) heaks kiidetava memorandumi kavand näeb ette kuni 10 miljardi euro suuruse finantsabi andmise Küprosele, millest Euroopa stabiilsusmehhanismi kanda jääb 9 miljard ja IMF kanda 1 miljard. Selle toel ja finantssektori restruktureerimisel peaks riigi võlakoormus 2020. aastaks langema jätkusuutlikule tasemele ehk 102-104%-ni  SKTst ning kodumaise pangandussektori maht kahanema EL keskmisele tasemele, mis on ca 3,5 kordne SKT. Küprosele 9 miljardi euro suuruse laenu andmine ESMist on kavas ESMi juhatajate nõukogu poolt heaks kiita 24. aprillil 2013. Eelnõu on kavas viia teisele lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval 18. aprillil.

Rahanduskomisjonis (üks tund peale täiskogu)

Riigikogu otsuse “Euroopa Komisjoni ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine” eelnõu (419 OE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks.

Üritused, kohtumised

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb SA Eesti Teadusagentuuri Teadustaristukomisjoni töös (haridus- ja teadusministeerium).

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Aadu Must osaleb (17.04-19.04) Riias kohtumistel Balti Assamblee Läti delegatsiooniga ja Balti Assamblee ning Balti Ministrite Nõukogu sekretariaadiga. Muuhulgas on arutusel Eesti BA eesistumisega seotud küsimused, koostöö innovatsiooni, ühise teadustegevuse arengu, tehnoloogia ning infrastruktuuri valdkonnas.

* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb (16.04-21.04) Genfis 7. Euroopa kestlike linnade konverentsil „Roheline ja sotsiaalselt vastutustundlik majandus: kriisiaegade lahendus“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside