Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu esimene lugemine.

1.  Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Keemiarelvade Keelustamise organisatsiooni vahelise eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõuga (194 SE) ratifitseeritava kokkulepe eesmärk on anda Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile (OPCW) eesõigused ja puutumatus, mida ta vajab ülesannete sõltumatuks täitmiseks. Erinevalt tavalistest diplomaatilistest eesõigustest ja puutumatusest ei ole riikide huviks mitte vastastikkuse põhimõtte järgimine, vaid OPCW iseseisev, tõhus ning vahelesekkumise kartuseta toimimine. Kokkuleppe rakendamisel tagatakse OPCWle ja temaga seotud ametnikele sarnased eesõigused ja puutumatus nagu teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele ja välisriikide diplomaatilistele esindajatele.

2. Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (199 OE) nimetatakse julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liikmeks Andres Herkel, kes vahetab seal välja Indrek Raudse. Komisjoni asendusliikmeks, Andres Herkeli asemel, nimetatakse Ülo Tulik.

3. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE) eesmärk on suurendada Eesti leibkondade toimetulekut, tõstes perekonna teise ja järgnevate liikmete toimetulekupiiri senise 80% asemel 100% perekonna esimese liikme toimetuleku piiri suurusest ning lõpetada riiklike peretoetuste seaduse alusel makstava lapsetoetuse arvamine perekonna sissetulekute hulka toimetulekutoetuse arvestamisel, mis tagaks lapsetoetuse jõudmise ka vaesemate leibkondadeni.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis  (15 min pärast täiskogu) – keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE) raskeveokite täismassipiirangute regulatsioon metsanduse arengut toetava meetmena, raporti koostamine.

Kultuurikomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu eelnõude paketi osas, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020; Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine (89 UA).

Maaelukomisjonis – arutelu riigi tugi- ja kõrvalmaanteede ning kohalike maanteede olukorra ja investeeringute teemadel.

Majanduskomisjonis – maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE), kutsutud Riigikontrolli, Konkurentsiameti, Eesti Gaasi, Eleringi ja Teadusakadeemia energianõukogu esindajad (ruum L 333).

Põhiseaduskomisjonis erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE), kutsutud Tallinna Linnasekretär Toomas Sepp, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu ning justiitsministeeriumi esindajad (ruum L 241).

Rahanduskomisjonis (kell 13) – arutelu rahanduskomisjonile laekunud maamaksuteemaliste pöördumiste põhjal; ülevaade Euroopa Stabiilsusmehhanismi, EFSFi ja Kreeka programmiga seonduvatest arengutest.

Riigikaitsekomisjonis kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamine, kutsutud Eesti Noorteühenduste Liidu ning Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni esindajad.

Väliskomisjonis väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: Energiajulgeolek ja Eesti Energia investeeringud, kutsutud Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive; 20. -21. maini Chicagos toimuva NATO tippkohtumise ettevalmistamine.

Õiguskomisjonis (kell 13) – kohtutäituri seaduse § 41 rakendusprobleemid, kutsutud vandeadvokaat Toivo Viilup, kohtutäitur Mati Kadak ning justiitsministeeriumi esindajad; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu Euroopa sihtasutuse (FE) põhikirja kohta, justiitsministeeriumi esindajad ning Eesti esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees (EMSK) Mall Hellam; politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), kutsutud siseministeeriumi, MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, Vabatahtlik Merepäästeühing MTÜ Viimsi ning Eesti Priitahtliku Päästeliidu esindajad.

Üritused, kohtumised

Kell 13 – Riigikogu hoone II korrusel avatakse fotograaf Andrey Dubinini näitus “KIRJAD: VAPRUS JA VALU”. Väljapanek peegeldab Valgevene 2010. aasta presidendivalimiste vastase meeleavalduse järgseid repressioone: näitusel on väljavõtteid kirjadest, mida poliitvangid on vangistusest oma peredele saatnud. Andrey fotod jäädvustavad hetki mil kirjad on just saabunud ja neid parasjagu loetakse. Näituse korraldavad noorteühing Avatud Vabariik, Valgevene toetusgrupp Eestis ning Vyzvalenne Civil Initiative.

Kell 14.45 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub programmi Minu Riik raames Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilastega.

* Riigikogu liige Kalev Lillo osaleb (10.04-11.04) Belgias Brüsselis kohtumistel Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni liikmetega.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside