Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõu esimene lugemine ja olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.
1. Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõuga (18 OE)  moodustatakse NATO PA Eesti delegatsioon, mille koosseisu kuuluvad järgmised Riigikogu liikmed: delegatsiooni juht Marko Mihkelson, liikmed Sven Mikser ja Mati Raidma ning asendusliige Kadri Simson.
 
2. Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõuga (19 OE) moodustatakse ENPA Eesti delegatsioon, mille koosseisu kuuluvad järgmised Riigikogu liikmed: delegatsiooni juht Andres Herkel, liikmed Margus Hanson ja Mailis Reps ning asendusliikmed Paul-Eerik Rummo, Indrek Saar ja Ester Tuiksoo.
 
3. Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõuga (20 OE) moodustatakse Balti Assamblee Eesti delegatsioon, mille koosseisu kuuluvad järgmised Riigikogu liikmed: delegatsiooni juht Laine Randjärv, delegatsiooni juhi asetäitja Aadu Must ning liikmed Aivar Kokk, Valeri Korb, Väino Linde, Rein Randver, Andre Sepp, Sven Sester, Neeme Suur, Jaanus Tamkivi, Ülo Tulik ja Vladimir Velman.
4.Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõuga (21 OE) moodustatakse OSCE PA Eesti delegatsioon, mille koosseisu kuuluvad järgmised Riigikogu liikmed: delegatsiooni juht Väino Linde, liikmed Juku-Kalle Raid ja Olga Sõtnik ning asendusliikmed Jaak Allik, Rait Maruste ja Indrek Raudne.
5. Keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõuga (30 OE) nimetatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmeteks järgmised Riigikogu liikmed: Liisa-Ly Pakosta ja Indrek Raudne.
6. Keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõuga (31 OE) nimetatakse Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmeteks järgmised Riigikogu liikmed: Siim Kabrits, Tõnis Kõiv, Rein Randver ja Andrus Saare. Tagasi kutsutakse nõukogu senised liikmed Erki Nool, Toomas Trapido ja Margus Tsahkna.
7. Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (24 SE) eesmärk on võimaldada kütuse müüjal taotleda ka kütuse aktsiisilaost tarbimisse lubamisel tagatise vähendamist juba enne 2013. aasta 1. jaanuarit sarnaselt tarbimisse lubatud kütuse müüjaga. Käesoleva aasta 1. aprillist jõustunud vedelkütuse seaduse muudatuste kohaselt rakendatakse kütusemüüjatele tagatisi, mille määramine ja suurus sõltub sellest, millise kütusemüüjaga on tegemist. Kui juba tarbimisse lubatud kütuse puhul on tagatise lähtemääraks sada tuhat eurot ja on võimalik taotleda selle vähendamist, siis kütuse tarbimisse lubamisel aktsiisilaost on kütusemüüja tagatise lähtemäär üks miljon eurot ja selle vähendamise õigus tekib alles 2013. aasta 1. jaanuarist. Algatajate hinnangul koormab nimetatud ühe miljoni euro suuruse tagatissumma vähendamise võimatus enne 2013. aastat ülemääraselt kütusemüüjaid, kes tegutsevad õiguspäraselt ning kelle suhtes puudub vajadus tagatist kohaldada või oleks õigustatud selle vähendamine. Nimetatud osas ei ole seaduse regulatsioon algatajate arvates mõõdukas ning on seetõttu vastuolus põhiseaduse proportsionaalsuse põhimõttega.
8. Riigikogu majanduskomisjoni ettepanekul toimub olulise tähtsusega riikliku küsimusena energiasäästu arutelu. Ettekande sel teemal peavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna dekaan professor Tõnu Lehtla ja majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas. Aruelu valmistas ette Riigikogu majanduskomisjon, mis kuulas ära hulganisti erinevaid eksperte majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonnast, ASist Eesti Energia, ASist Elering, Sihtasutusest Kredex ja OÜst Energiasalv. Ettekanded puudutasid nii energiasäästmise võimalusi nii soojusenergeetikas, elektrienergeetikas, transpordis kui ka võrkudes ning võimalusi energiasalvestamiseks.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis
(kell 14) –ülevaade kasvuhoonegaaside kohtuasjast (kohtuasi C-505/09 P, Euroopa Komisjoni apellatsioonkaebus Üldkohtu otsuse T-263/07 tühistamiseks) ning EL ja Eesti kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemist.

Maaelukomisjonis
(kell 13) –väljasõiduistung siseministeeriumisse, kus toimub kohtumine regionaalminister Siim Valmar Kiisleriga.

Majanduskomisjonis
– rahandusministeeriumi 2011. aasta kevadine majandusprognoos; ettepanek Eesti-Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjoni Riigikogu esindaja määramiseks.
Rahanduskomisjonis (kell 14) –ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuste finantsolukorrast ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud muudatustest (ruum L 241).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – väljasõiduistung Kaitseressursside Ametisse.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) –riigikontrolli aruanne “Perearstiabi korraldus”, Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu algatamine; eakate poliitika komisjoni liikme määramine (ruum L 333).

Väliskomisjonis (kell 14) – arengud Sahara-aluses Aafrikas; Cotonou lepingu teistkordse muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (12 SE); väliskomisjoni kuulamised Aasia strateegia teemal, ettevalmistav arutelu kuulamiste läbiviimiseks; Riigikogu parlamendirühmade tegevuse korraldamine.
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 9) – avaistung, kus valitakse komisjoni esimees ja aseesimees.

 
Kohtumised, istungid
Kell 13 – Riigikogu juhatuse liikmed ning õigus- ja põhiseaduskomisjonide esindajad kohtuvad õiguskantsler Indrek Tederiga.
 
* Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb (7.05-14.05)  Washingtonis ja Chicagos NATO Parlamentaarse Assamblee majandus- ja julgeoleku komitee üle-Atlandiliste suhete alamkomitee ning poliitikakomitee väljasõiduistungil.
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär ja liige Kalev Kallo osalevad (8.05-11.05) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee viimasel, 60. istungil.
Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside