Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu 94. sünnipäev – lahtiste uste päev

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on Vabariigi Presidendi algatatud Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamise otsuse eelnõu (415 OE), millega nimetatakse Eesti Panga nõukogu esimeheks Mart Laar. President märgib eelnõu seletuskirjas, et Mart Laar kui kahekordne peaminister ning Eesti edule aluse pannud majandusreformide üks autoreid, on visa ja tahtejõulise isiksusena oma laialdaste teadmiste ja juhtimiskogemusega õige inimene töötama euroalasse jõudnud Eesti keskpanga nõukogu esimehena. Mart Laar ametisse nimetamisel sõna ei võta. Otsuse jõustumiseks on vajalik poolthäälte enamus. Uue nõukogu esimehe volitused algavad 13. juunil.

Kell 14 – komisjonide avalikud istungid (eelregistreerimisega)

Kultuurikomisjonis – arutusel on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) – õpilase arengu toetamine (tugiteenused, tugispetsialistid), kutsutud Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liikmed Peeter-Eerik Ots ja Margit Timakov, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Eesti Lastevanemate Liidu, Eesti Linnade Liidu esindajad, Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse juhatuse esinaine Heda Kala, Eesti Lasteaednike Liidu juhatuse esimees Liili Pille, Eesti Eripedagoogide Liidu esindajad Vello Saliste ja Kaja Plado, TÜ Haridusteaduste Instituudi esindaja, Eesti Logopeedide Ühingu esindajad Siiri Kliss ja Raili Mäll, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse esimees Triin Kahre, Tallinna Ülikooli professor Aaro Toomela ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad. Istungit on võimalik jälgida ka reaalajas Riigikogu veebis. Istung toimub Riigikogu konverentsisaalis.

Maaelukomisjonis erimärgistatud kütuse aktsiis; looduskaitsealade sihtkaitsevööndites tegevuspiirangute tõttu saamata jäänud tulu kompenseerimine maaomanikele. Ruum L 241.

Majanduskomisjonis – Arengufondi nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (420 OE) ning rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos. Ruum L 342.

Põhiseaduskomisjonis osalusdemokraatia arendamine poliitika kujundamisel (kogemusi ja arenguid meilt ning maailmast, tehnoloogilised võimalused ja arengud, õiguslikud viisid, vormid ja nende võimalikud tagajärjed), sõnavõttudega Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp, põhiseaduskomisjoni liige Andrei Korobeinik, Tartu Ülikooli riigiõiguse professor Ülle Madise. Ruum L 262.

Sotsiaalkomisjonis geenikiibi kasutamise võimalused personaalses meditsiinis, kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas, Haiglate Liidu, Perearstide Seltsi, Arengufondi, rahandusministeeriumi, E-tervise Sihtasutuse esindajad, ettekannetega esinevad Geenivaramu direktor Andres Metspalu ja Tartu Ülikooli hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja Hele Everaus. Istungit on võimalik jälgida ka reaalajas Riigikogu veebis. Ruum L 332/ L333.

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevustest, kutsutud välisministeeriumi esindajad, Arengukoostöö Ümarlaua tegevbüroo juhatajaPiret Hirv ning poliitikaekspert Evelin Andrespok. Ruum L 252.

***

Riigikaitsekomisjonis (kell 12) väljasõiduistung,  osalemine Toris veteranipäeva üritustel.

Rahanduskomisjonis (kell 14) – väljasõiduistung, kohtumine Pangaliidu esindajatega.

RIIGIKOGU LAHTISTE USTE PÄEV

Järjekorras 15. lahtiste uste päev on pühendatud Eesti parlamendi 94. sünnipäevale. 23. aprillil 1919 kogunes oma esimesele istungile Riigikogu eelkäija Asutav Kogu.

Kell 11.45 – lahtiste uste päeva avamine

Muusikalise tervitusega esineb Politsei- ja Piirivalveameti vasekvintett.

Kell 12 tervitab külalisi Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

Kell 13 – traditsiooniline valituse infotund Riigikogu istungisaalis, kus rahva küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning sotsiaalminister Taavi Rõivas. Infotundi juhatab Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.

Kell 14-16 – Riigikogu komisjonide avalikud istungid.

Kell 12-17 – ekskursioonid Toompea lossis ning võimalus ronida Pika Hermanni torni. Avatud on näitus „Parim pressifoto 2012“ ning kunstisaalis saab vaadata Kadri Kangilaski autorinäitust. 

Kell 16 kiidame Eesti toitu koos kokk Indrek Kivisaluga. Riigikogu kohvikus.

Kell 17 annab Valges saalis kontserdi BONZO. Külalistele jagatakse Riigikogu tutvustavaid infomaterjale, vestibüülis müüakse suveniire, lastele on joonistustuba ja orienteerumismäng lossis.

Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1)

Kell 11-12 saab vaadata nukufilmiprogrammi Elavad nukud (Eesti Nukufilm).

Kell 12­-14 linastub filmiprogramm filmiarhiivi varamust Eesti Kroonika (EV 95).

Kell 15-16.30 saab jälgida mälumängu „Kas tunned maad…“.  Osalevad koolide ja Riigikogu liikmete võistkond. Mängu juhivad Eesti Mälumänguliidu juhatuse liikmed Indrek Salis ja Aare Olander.

Vaata ka programmi Riigikogu kodulehel.

***

Muud üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esineb ettekandega sekretäride päeval (Hotell Euroopa).

Kell 19.45 – Laine Randjärv osaleb Jüriöö ülestõusu 670. aastapäeva pidulikul tähistamisel Jüriöö pargis.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (21.04-24.04) Küprosel Nikosias Euroopa Liidu riikide parlamentide esimeeste konverentsil. Konverentsi kolme arutelusessiooni jooksul käsitletakse Euroopa Liidu riikide rahvusparlamentide rolli demokraatia ja inimõiguste süvendamisel kolmandates riikides, Euroopa Liidu kui kodanikuühiskonna arengut ning rahvusparlamentide võimalusi sotsiaalse sidususe toetamisel kasinusperioodil.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liikmed Mailis Reps, Margus Hanson ja asendusliige Ester Tuiksoo osalevad (20.04-26.04) Strasbourgis ENPA 2013. aasta istungjärgu kevadistungil. Esmaspäeval, 22. aprillil alanud assamblee päevakorras on mitmed laste vägivaldset kohtlemist puudutavad küsimused: laste seksiturism, laste seksuaalne kuritarvitamine ja mustlaspäritolu laste diskrimineerimine. Käsitlemist leiavad ka religioossete kogukondade suhtes toime pandud vägivallaga seotud küsimused, rahvusparlamentides arutatavad kultuuri- ja haridusteemad, Euroopa noorte põhiõigused ja haridusalased väljakutsed, migratsiooni ja asüülitaotlejatega seotud probleemid Euroopa Liidu idapiiril, rahvatervise ning keskkonna riskid ja kasu nanotehnoloogiate kasutamisel, tehnoloogia- ja teaduseetika, aga ka inimõigused laiemalt. Assambleel esinevad pöördumistega Šveitsi välisminister Didier Burkhalter ning Tuneesia president Moncef Marzouki. Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee eesistujana esineb ettekandega Andorra välisminister Gilbert Saboya Sunye.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb (21.04-24.04) Norras Harstadis VI Barentsi regiooni parlamentaarsel konverentsil, mis on pühendatud Barentsi koostöö 20. aastapäevale ning Balti Assamblee presiidiumi istungil. Konverentsil tulevad arutusele Barentsi regiooni poliitilise koostöö tugevdamine, majanduse ja tööstuse kestliku arengu standardid, aga ka koostöö teadus- ja haridusvaldkonnas.

* Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb (22.04-23.04) Brüsselis Euroopa Parlamendi (EP) arengukoostöö teemalisel EP ja rahvusparlamentide esindajate ühisistungil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside