Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 8. töönädal 1. – 4. juuni

Esmaspäev, 1. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kaitseminister Sven Mikser vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele Kaitseliidu ebapiisava rahastamise, ebamõistliku riigihanke ja lisajõu kasutamise reeglite kohta avaliku korra tagamises ning Šveitsi poolt pakutavate tankide vastuvõtmise kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Eesti seisukohad põllumajanduse, metsanduse ja maakasutuse sektori integreerimist EL-i kliima- ja energiapoliitika raamistikku aastani 2030 käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; märgukiri 04.05.2015; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE); Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (45 OE); Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (44 OE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldusest ja toimetuleku toetamisest (ruum L241);

maaelukomisjonis – kohtumine keskkonnaminister Marko Pomerantsiga; Eesti seisukohad põllumajanduse, metsanduse ja maakasutuse sektori integreerimisest EL-i kliima- ja energiapoliitika raamistikku aastani 2030 käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud keskkonnaministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi esindajad; pöördumine Suure-Jaani vallavalitsuselt; kiri taimekasvatusest; kutse Ruhnu valda;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu esitamine ja kandidaatide valimine; Eesti EL-i poliitika aastateks 2015-2019, siseturu ja konkurentsiküsimuste planeerimine, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, justiitsministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Jüri Ilvesti kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (34 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe; Riigikogu otsuse „Paavo Randma Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (35 OE), kutsutud Riigikohtu liikme kandidaat Paavo Randma; pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 täiendamise seaduse eelnõu (4 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti EL-i poliitika kavandamisest, seisukohad rahandus- ja eelarvepoliitika osas;

riigikaitsekomisjonis – psühholoogiline kaitse, kutsutud valitsuse kommunikatsioonibüroo nõunik Ilmar Raag;

sotsiaalkomisjonis kell 11.10: ravimiameti tööst, kutsutud ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp;

väliskomisjonis – Euroopa rände välismõõde, kutsutud Euroopa Parlamendi liikmed Urmas Paet ja Indrek Tarand, välisministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti ning MTÜ Pagulasabi esindajad; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis – kell 11.30: kohtumine riigi peaprokuröri Lavly Perlinguga ning tutvumine riigiprokuratuuriga (Wismari 7).

korruptsioonivastases erikomisjoni väljasõiduistung – kell 13.10: kohtumine keskkriminaalpolitsei juhtkonnaga, ülevaade keskkriminaalpolitsei rollist korruptsioonikuritegude ennetamisel ja tõkestamisel;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli auditiaruande „Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel“ arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv, keskkonnaameti, keskkonnainspektsiooni keskkonnaagentuuri, Eesti Energia ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab tervituskõne kodakondsustseremoonial (Valge saal).

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Euroopa Komisjoni vanemametnikega (konverentsisaal).

Kell 14.45 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad BALTDEFCOL (vanemohvitseride kõrgem juhtimiskursus) õppuritega (ruum L241).

Kell 15.30 – Eesti-Georgia parlamendirühma liige Maris Lauri kohtub Idapartnerluskeskuse kutsel Eestis viibivate Georgia põllumajanduse ekspertide delegatsiooniga.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Eestimaa talupidajate keskliidu ja Eesti põllumeeste keskliidu esindajatega.

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Gruusia suursaadiku Tea Akhvlediani vastuvõtul (Swissotel).

Teisipäev, 2. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (12 SE).

Esimene lugemine – 8 eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE); tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seaduse eelnõu (2 SE); Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (39 SE); Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (26 OE); Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (27 OE); Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (28 OE); Riigikogu otsuse “Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (29 OE); Riigikogu otsuse “Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (30 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – töökorralduslikud küsimused;

maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni avalik ühisistung: kollektiivne pöördumine karusloomakasvanduste keelustamise kohta Eestis, kutsutud põllumajandusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, veterinaar- ja toiduameti, MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomus, Eesti loomakaitse seltsi, Eesti karusloomakasvatajate aretusühingu, Eesti karusnahaliidu, Eesti karusnahatootjate liidu, karusloomakasvatajate ja Eestimaa loomakaitse liidu esindajad, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

majanduskomisjonis – tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE), kutsutud rahandusminister Sven Sester; maaelukomisjoni kirja arutelu; Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu menetluslikud otsused; Eesti EL-i poliitika aastateks 2015-2019, energia- ja transpordiküsimuste planeerimine, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.30: väljasõiduistung Riigikohtusse Tartus.

rahanduskomisjonis – kohtumine eelarvenõukogu esimehe Raul Eametsaga; ülevaade perioodi 2014-2020 struktuurivahendite olulisematest rahastamisprioriteetidest ja rakendamisest;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: avalik arvamus riigikaitsest, kutsutud kaitseministeeriumi ja Turu-uuringute AS-i esindajad; MTÜ Ida-Viru noorte akadeemia läbiviidava projekti „Sinu riigi kaitse“ tutvustamine, kutsutud projekti esindajad;

sotsiaalkomisjonis – Eesti meremeeste sotsiaalsetest garantiidest ja Eesti merendussektori konkurentsivõime hetkeolukorrast, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; pagulaskeskuse tegevusest, kutsutud AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa;

väliskomisjonis – kohtumine ettevõtlusministri Urve Palo ja Ettevõtluse arendamise sihtasutuse juhatuse esimehe Hanno Tombergiga; ülevaade Eesti ja Aserbaidžaani kahepoolsetest suhetest, kutsutud välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kohtumine Eesti kohtuekspertiisi instituudi direktori Üllar Lannoga (Tervise 30).

Sündmused

Kell 9 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso, riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ning Riigikogu liikmed Maris Lauri ja Andrei Novikov kohtuvad Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineniga (ruum L251).

Kolmapäev, 3. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (41 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (40 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE).

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Eesti maaomavalitsuste liidu ja Eesti linnade liidu esindajatega.

Kell 10 – keskkonnakomisjoni ja Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu konverents „Kestlik tulevikumajandus – fookus metsa ja puidutööstusel“ (konverentsisaal).

Kell 13.15 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Eestis paikneva Ameerika Ühendriikide maaväe üksuste juhtkonnaga (ruum L241).

Neljapäev, 4. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.
Ettekandja Riigikohtu esimees Priit Pikamäe

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE); kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust (41 SE); ülevaade Euroopa Komisjoni riigipõhistest soovitustest ja ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse otsustest;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi, kohtumine Kaitseväe juhatajaga, kaitseväe suurõppuse “Siil 2015” kokkuvõtete tegemine ja aktuaalsed küsimused;

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade arengutest Ukrainas ning Ukraina ja Eesti kahepoolsetes suhetes, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Sulev Kannike (videokonverents).

Sündmused

Kell 7 – pidulik lipuheiskamise tseremoonia lipupäeva tähistamiseks Toompeal Kuberneri aias, kõne peab Riigikogu esimees Eiki Nestor, osalevad Riigikogu aseesimehed Helir-Valdor Seeder ja Jüri Ratas, Eesti lipu seltsi ja isamaaliste organisatsioonide esindajad, naislaulu seltsi koorid, Kaitseväe orkester jt. Kell 11 – 16 on soovijatel võimalus käia Pika Hermanni tornis.

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas peab avakõne Põhja- ja Baltimaade kardioloogia kongressil (Swissotel).

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Tallinnas õppereisil oleva 10-liikmelise Afganistani diplomaatide grupiga (ruum L243).

Kell 13 – Riigikogu juhatus kohtub Riigikohtu esimehe ja kohtu kolleegiumite esimeestega.

Kell 17.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb rahvusvaheliste Hansapäevade avamise sündmusel Viljandis (Pärimusmuusika ait).

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Jeffrey D. Levinega (ruum L253).

Reede, 5. juuni

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab tervituskõne Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu 20. aastapäeva juubelikonverentsil (Tallinna loomaaed).

Kell 12 – Euroopa Komisjoni võrdleva rände- ja lõimumispoliitikate uuringu „MIPEX 2015“ tulemuste esitlus, ettekande teevad Migration Policy Group esindaja Thomas Huddleston ja Kristina Kallas Balti uuringute instituudist Eesti lõimumispoliitika näitajatest rahvusvahelises võrdluses (konverentsisaal).

Välislähetused

31. mai – 2. juuni
Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon koosseisus Kalle Palling, Jaak Madison, Monika Haukanõmm, Juhan Parts, Rein Ratas ja Mihkel Raud osalevad rahvusparlamentide EL-i asjade komisjonide konverentsil (COSAC) Riias.

4.- 5. juuni

Riigikogu liige Aivar Kokk osaleb Leedus Balti Assamblee sotsiaalkomisjonide ümarlaual tööjõuturu küsimustes.

4.- 6. juuni

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni välisvisiit Venemaa Föderatsiooni, et saada hetkeülevaade piiriületuse toimimisest. Osalevad Riigikogu liikmed Mihhail Stalnuhhin, Jaak Aaviksoo, Henn Põlluaas, Tanel Talve ja Kristjan Kõljalg. 

7. – 8. juuni
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Balti Assamblee istungil Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Tagasiside